Zilhicce Ayının İlk 10 Gün Faziletleri ve Önemi

Zilhicce ayının ilk 10 günü İslam Dini’nde çok önemli ve faziletlidir. Zilhicce orucu nasıl tutulur ve nasıl niyet edilir?, Zilhicce ayında yapılabilecek ibadetler nelerdir, Zilhicce ayıyla ilgili hadis ve ayetler hangileridir gibi sorularınızın cevaplarını haberimizde bulacaksınız.

Zilhicce ayı; ayların onikincisi ve haram ayların ikincisidir. Diğer haram aylar ise Zilkade, Recep ve Muharremdir. İçinde Kurban Bayramı’nnı da barındıran Zilhicce ayı İslam’da çok önemlidir.

Cenab-ı Hak Zilhicce ayının ON GÜNÜ üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (asm) ise; “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbuldür” buyurmuştur.

Zilhicce’nin sekizinci gününe “terviye günü” dokuzuncusuna “Arefe günü”; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) “nahr günü”, ondan sonraki üç güne de “teşrik günleri” denilmiştir. “Arefe günü” burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat’ta vakfe gününü simgeleyen şer’î bir isimdir.

Zilhicce Ayıyla İlgili Hadis ve Ayetler

Allah (cc) Zilhicce’nin ilk on gününe yemin etmiştir.

“Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke!
Ve geçip giderken, geceye!
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?”
(Fecr, 1-5)
Zilhicce’nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki…” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır.

Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah (cc) yolunda yapılan cihattan daha makbuldür.

Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, kadir gecesini ihya etmeye denktir.

Ebu Hureyre’den (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivayet edildi:
”Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah (cc)katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmeye denktir.”
(Tirmizi, İbn-i Mace)

“Bu on gündeki hayır ve bereketten mahrum kalana yazıklar olsun”

Resulullah (asm):
“Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun.” buyurdu.
(Ebu’d Derda)

Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir.

“Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti:
“Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir, denildi.”
(Beyhaki)
Evzai (ra) şöyle dedi;
Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi.
(Beyhaki)

Zilhicce ayındaki, terviye, arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur.

Muaz b. Cebel (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etti:
“Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Bunlar: Terviye (Zilhicce ayının sekizinci) gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban’ın on beşinci gecesidir.
(Esbehani)

Zilhicce Ayında Peygamberlere Gelen İkramlar

Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere Yüce Allah’tan nice ikramlar gelmiştir. Bu manada gelen birçok haberler vardır.

İbn Abbas’ın (ra) rivayetine göre:
• Zilhicce ayının on günü içinde, Allah (cc) Âdem’e (as) tövbeyi nasip etti. O’na tövbe, Arefe günü nasip oldu. O gün Âdem (as) günahını itiraf edip tövbe edince, Allah (cc) da onun tövbesini kabul buyurdu.
• Yine bu on günlerde İbrahim (as) Halil olmuştur. Malını misafirlere bolca çıkardı. Kendini ateşe attı. Oğlunu kurban etti. Kalbini Rahman Allah’a verdi. İbrahim (as) dışında tam manası ile tevekkül, başkasına nasip olmamıştır. Kâbe-i Muazzama’yı İbrahim (as) yine bu günlerde yapmaya başlamıştır.
• Bu on günlerde Cenab-ı Hak Musa Peygamber’e (as) zatı ile münacat nasip eyledi.
• Davud’a (as) mağfiret bu on günler içinde geldi.
• Mübahat gecesi dahi, yine bu on günler içindedir. Denilmiştir ki: Kur’ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlar. O sırada, Resulullah (asm) Efendimiz namazgâha çıkmak üzere idi.

Rıdvan Biat’ı dahi bu on günler içinde olmuştu. Cenab-ı Hak, bu manada şöyle buyurdu:
“Ağacın altında seninle biat ettikleri zaman…”
(Fetih, 18)
Ki bu ağaç sakız ağacı idi… ve bu biat Hudeybiye’de oldu… O gün Resulullah Efendimiz’le (asm)biat eden ashabın sayısı bin dört yüz kadardı ve hepsi erkekti…
Allah (cc) O’ndan (asm) ve bütün ashaptan razı olsun… (
Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani) 

Zilhicce Ayının İlk 10 Gün Faziletleri ve Önemi

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Mutlak oruç ise, tüm yiyecek ve sıvılardan; genellikle önceden belirlenmiş bir veya birkaç gün kaçınma olarak tanımlanır. Diğer oruçlar, belli yiyecekler veya maddeleri sınırlayarak kısmen kısıtlayıcı olabilir. Oruç eylemi, yiyeceğin dışında cinsel ilişki ve diğer aktiviteleri de engelleyicidir.

Zilhicce Ayının İlk 10 Gün Faziletleri Ve Önemi Özet Bilgiler

  • (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır. •  Kadir Gecesinin Fazilet ve Önemi .
  • Ana Sayfa Yasam Zilhicce Ayının İlk 10 Gün Faziletleri ve Önemi .  Zilhicce Ayıyla İlgili Hadis ve Ayetler. Allah (cc) Zilhicce ’nin ilk on gününe yemin etmiştir.
  • Dünyada günlerin en üstünü: Zilhicce ayının ilk on günü Zilhicce ayının kıymeti ve önemi nedir?  [7]. Zilhicce ’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir.
  • Zilhicce Ayının On gününün Önemi .  Zilhicce ayının 1.inci günü : Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir.
  • Zilhicce Ayının Faziletleri , Zilhicce Ayının Fazileti ve Önemi , Zilhicce Ayının Faziletleri Nelerdir?..  Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur.
  • Zilhicce ayının faziletleri ve önemi . Ve On geceye andolsun(Fecr, 2).  vakit kırk geceye tamamlandı.”İşte bu ayetteki “ on gün ”e Alimler Zilhicce Ayı ’ nın ilk on günüdür demişlerdir.
  • ( Zilhiccenin ilk on günü , fazilette bin güne , Arefe günü ise on bin güne eşittir.
  • Ana Sayfa/ Yaşam / Zilhicce Ayı ve Önemi (Zilhice Ayının ilk On Gününün Fazileti ).  altı gün oruçlarıyla hasret giderse de, zilhiccenin ilk on günüyle âdeta teselli bulur.
  • Zilhicce ayının önemi . Zilhicce ayı ne zaman ve fazileti nedir?  ardından şevvalde altı gün oruçlarıyla hasret giderse de, zilhiccenin ilk on günüyle âdeta teselli bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir