Ünlü Filozofların Sözleri, En güzel özlü sözler

Ünlü filozofların anlamlı sözleri, ünlü filozofların düşündüren sözleri, ünlü filozoflardan anlamlı ve düşündürücü en güzel özlü ve güzel sözler, anlamlı kitap sözleri derlemesi.

Düşünüyorum öyle ise varım.DESCARTES

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.GIBBON

Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir.HENRY FORD

Hayatta hiçbirşeyden korkmayın yalnız;herşeyi anlamaya çalışın.MARİE CURİE

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar. BERNARD SHAW

İnsan aklın snırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez.ALBERT EINSTEIN

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır.KONFİÇYUS

Gerçek arkadaş sağlık gibidir.Değeri ancak o yok olunca anlaşılır.CERVANTES

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.KONFİÇYUS

İnsanların yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir.RİCHARD BERNEDİCİ

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür.KARL MARX

Aristoteles Sözleri

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.
Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
Adalet önce devletten gelir.
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Honore de BALZAC Sözleri

Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mesut değil.
İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.
Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır.
Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez.

Bernard SHAW Sözleri

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim.
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz
Susmanın kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim.
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır.
Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır.
Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.
Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur.
Yazı ile insan daya iyi yalan söyleyebilir.
Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler.
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.
Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.
Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.
Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin. Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir.
Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.
Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.
Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.

DOSTOYEVSKİ Sözleri

Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar.
Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.
Çocukları seven hayatı da sever.
Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikâh sağlam kalmazdı.
Gözyaşları kurur.
Hayata yeniden başlasaydım , saniyelerin nabzını tutardım.
Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır.
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.
İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür.
İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır.
İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir.
Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır.

Johann Wolfgang Von GOETHE Sözleri

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.
Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.
İnsan ancak anladığı şeyi duyar.
İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.
İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.
Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.
Sevmek, inanmak demektir.
Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

KONFÜÇYÜS Sözleri

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.
Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın.
Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır.
Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır.
Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir.
Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.
İhtiyatlı insan nadiren hata işler.
Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler.

William SHAKESPEARE Sözleri

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.
Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver.
Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor.
İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser ise kabuğun altında yine yara görür.
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.
Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir.
Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.
Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.
Bir iftira başka iftiraları doğurur.
Aşk bir deliliktir.
Daha iyi, iyinin düşmanıdır.
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.
Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.

Leo Nikolaevich TOLSTOY Sözleri

Af dileyen, kendi kendini itham eder.
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır.
Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir.
Bir insanı, bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmelidir.
Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Hırsları kökünden atmak mümkün değildir. Onları sadece asıl ülkülerine doğru yöneltmeğe çalışmalı.
İnanç, hayatın kuvvetidir.
İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?
Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin. Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin. Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun.
Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır. Ölümdür.
Tarihin konusu, kavimlerin ve insanların hayatıdır.

Victor HUGO Sözleri

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.
Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.
Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

F.M.Arouet VOLTAIRE Sözleri

Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı arttırır.
Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur.
Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz.
İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.
İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.
Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.
Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir.
Tanrıya ettiğim dua pek kısadır; Tanrım düşmanlarımı gülünç duruma düşür.
Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.
Vatana sadakatla hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.
Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir.
Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.

Ünlü Filozofların Sözleri, En güzel özlü sözler, kitap sözleri arşivi

* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur. Aristo
* Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. Bacon
* Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır. Tacitus
* Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus
* Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller
* Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. Ovintilian
* Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın; belki derse de hayır. … Eğer bir diplomat hayır derse, o adam diplomat değildir. Anonim Özlü Sözler
* Her şeyin başlangıcı küçüktür.Çiçero
* Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Washington
* Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca
* Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Frevde
* Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.Emerson
* Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. Lord Byron
* Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. George Herbert
* Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor
* Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes
* Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur’an-ı Kerim
* İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld
* İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenerguas
* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato
* Başlamak, yarı bitirmektir. Horatius
*SANA MARŞLAR YAZDIM DİYE HALA SEVİYORUM SANMA BUNDAN SONRA SAKIN OLA ADIMI ANMA BU ALEMDE ADIN BİRGÜN BÜYÜK KAŞAR KOYULUR O BİLE SANA OGÜN İLTİFSAT OLUR.. ***AYKUT KILIÇ*** (Ziyaretçimiz)
* Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.Ovidius
* İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidius
* Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld
* Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar. Planche
* Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. Horace
* Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton
* Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson
* Sağlıklı yaşamımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow
* Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ward Beecher
* Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir. Hazzlit
* Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley
* Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. Delille
* Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock
* En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot
* Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Miguel de Cervantes
* Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan. Caude Mermet
* Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison
* Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır; kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da, dâhi olmaktır. Henry Frederic Amiel
* Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. John Foster
* Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay
* Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez. Jefferson
* Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow
* Ağır ağır hızlan. Augutus Caesar
* Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes
* Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Colaridge
* Arkadaşlık, hayatın şarabıdır. Young
* Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot
* Arkadaşlık, yapılmaz; doğar. H. B. Adams
* Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. Gray
* Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucaukd
* Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler. Lord Lyttleton
* Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.Anonim
* Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson
* Barış bile, büyük ücretle satın alınır. Franklin
* En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Çiçero
* Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Sokrates
* Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer. Isaac Watts
* Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Syrus
* Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. Franklin
* Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Burton
* İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler. Colton
* Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır. Anonim
* İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron
* Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Plinius
* Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle
* Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla … Oscar Wilde
* Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy
* Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: doğru söyleyen, doğru dinleyen! Thoreau
* Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyojen
* Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M. Henry
* Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Brougham
* Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson
* Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann
* Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sigeirner
* Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballov
* Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar. John Flo Rio
* Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson
* Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison
* Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.Henry Ward Beecher
* Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrı’ya götürür.Bacon
* Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.Bierce
* Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.Chamfort
* Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. …Beaumont İle Fletcher
* Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.Horace Mann
* Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.Nelson
* Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide
* Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.Menander
* Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.Nietzsche
* Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.Goethe
* İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.Napoleon
* Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.G. Bernard Shaw
* Güvenilmek, sevilmekten iyidir.George Macdonald
* Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.Bovee
* Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.Ninon De L’enclos
* Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.Keats
* Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.Anonim
* Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.Charles Reade
* Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.Seneca
* Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.Plütarkhos
* Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.Beaumont ile fletcher
* Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.Addison
* İnsanlar melek, melekler de tanrı olmak isterler.Alexander Pope
* Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.Oscar Wılde
* Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.Lıncoln
* Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.Joseph De Maistre
* Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok, düşmanları azdır.Wendell Phillips
* Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine gözünü bile kırpmadan girmek ister.Sokrates
* Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.Leon blum
* Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.Goethe
* İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.Jean Jacques Rousseau
* Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.Franklin
* Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.Milton
* Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.Jefferson
* Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.Mme Jeanne Roland
* Her insan, bir dünyadır.Herbert
* İnsan ‘ne ise o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.Albert Camus
* Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.Brownıng
* Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.La Rochefoucauld
* İnsan, insanın kurdudur.Plautus
* Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.Feneleon
* Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.Thomas Paine
* Gerçek olan bir tek yarış vardır: insanlık yarışı.George Moore
* Zalimlere isyan etmek, tanrı’ya itaat etmektir.Jefferson
* Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.Jefferson
* Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.Isaac Walton
* Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.Homeros
* Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.Ziya Paşa
* İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.Anonim
* Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.Helen Keller
* Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.Çin Atasözü
* Biz kendimizi, neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.Longfellow
* Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.Bacon
* Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. A. Proude
* Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.Herman Melvılle
* İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.La Rochefoucauld
* Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.Seneca
* Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille
* Dayanmak kaderi yenmektir.Campbell
* Kalbin atışı, kaderin sesidir.Schiller
* Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.Guilbert De Pıxrecourt
* İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.Emerson
* Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.F. D. Roosevelt
* Kimse, korktuğu adamı sevmez.Aristo
* Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.Quıntus Curtus Rufus
* Korku, bilgisizlikten doğar.Emerson
* Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.Goethe
* Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.Konfuçyüs
* Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.Schiller
* Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.Erasmus
* Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.Swıft
* Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.Bismarck
* Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.Carlyle
* Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.Chatfield
* Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.Washıngton
* Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.Amiel
* Kurnazlık, akıllılık değildir.Euripidies
* Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.Goethe
* Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.John Boyle O’reılly
* Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.Stanıslaus
* Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.Bulwer-Lytton
* Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem.Gibbon
* Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.Thoreau
* Orta değerde olan bir şey, değersizdir.Thomas Paine
* Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.Goethe
* Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.Gallus
* Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.Horace Greeley
* İnsanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.H. W. Shaw
* İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.Cervantes
* Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.Martin Luther
* Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.Lewıs Carroll
* Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.La Fontaine
* Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.Mark Baker Eddy
* Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.Arap Atasözü
* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.Emerson
* Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.Kanuni Sultan Süleyman
* Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.Seneca
* Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.John Neale
* Belaların en büyüğü sarhoşluktur.Jefferson
* Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.Prior
* Şarap içenler şarap gibi düşünürler.Washıngton İrving
* Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.Türk Atasözü
* Söz gümüşse, susmak altındır.Anonim
* Sessiz sular, derinden akar.İngiliz Atasözü
* Sessizlik ihanet etmez.John Boyle O’reilly
* Konuşma; herkes seni filozof sansın.Latin Atasözü
* Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.Syrus
* Boş fıçı çok ses çıkarır.John Jewel
* İnsanın konuşacak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir.La Bruyere
* Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.Sir Thomas Browne
* Allah’tan korkmayanlardan kork.Abdülkadir
* Sen kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin.Anonim
* Allah’ı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.Bliss Carman
* Namuslu bir Allah, insanların en soylu düşüncesidir.İngersoll
* Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.Türk Atasözü
* Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.Emerson
* Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.Matthew Arnold
* Tatlı etin suyu ekşi olur.Ben Johnson
* Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.Jean Paul Richter
* Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.Leigh Hunt
* Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.Mme De Sevigne
* Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.Edmund Waller
* Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.Emerson
* İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.Longfellow
* Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!Syrus
* Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.Colley Cibber
* Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.Frank Harrıs
* Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.Goethe
* Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.Philip Massinger
* Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.Oscar Wılde
* Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.Balzac
* İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.Thomas Hobbes
* Tutku, dinlenmek bilmez.Bulwer-Lytton
* Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.J. G. Holland
* Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.Aristo
* Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot
* Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
* Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
* Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır. Chamfort
* Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.Newton
* Aşk, eşeğe bile dans ettirir.Fransız atasözü
* Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe
* Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
* Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
* Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe
* Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana
* Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir. Abraham LINCOLN
* Başkalarının sık sık affedin, ama kendinizi asla… Publilius Syrus
* Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac
* Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan
* Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun
* Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ.Muhammed s.a.v
* Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.Goethe
* Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
* Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.Sokrates
* Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
* Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong
* Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
* Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg
* Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe
* İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali
* İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci
* İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.Montaigne
* İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
* İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.Mevlana
* İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. Napoleon
* İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! La Rochefoucauld
* İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Doris Lessing
* İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne denli güçlü eserse,ağaç da o denli sağlam olur. J.Willard Marriot
* İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi
* İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.Shakespeare
* Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Cenap Şahabettin
* Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın. Konfüçyus
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Konfüçyus
* Kıskançlımda gururun payı aşktan fazladır. La Rochefoucauld
* Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar.La Edri
* Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J.Harris
* Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe
* Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A.Maurois
* Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde
* Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!Sadi
* Gerçek, gecikmeyi sevmez.Seneca
* Gereksinme, buluşların anasıdır.Anonim
* Gereksinmenin yasası yoktur.Cromwell
* Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.Burns
* Her parlayan altın değildir.Cervantes
* Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.Chesterfıeld
* Görünmek istediğin gibi ol.Aeskhylos
* Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.Chaucer
* Görünüşe göre karar verme.La Fontaine
* Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.Ovidius
* Her kukuletalı keşiş değildir.Shakespeare
* Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.Young
* Sabırla nezaket birleşince güç doğar.Leight Hunt
* Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.Nietzsche
* Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.Lıncoln
* Gücü yaratan şey düşüncedir.Pascal
* Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton
* Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.Phaedrus
* Toplum, güven üstüne kurulmuştur.South
* Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.Washington
* Tanrı’ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.Cromwell
* Yeneceklerine inananlar, yenerler.Vergilius
* Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.David Ccrockett
* Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.Wıllıam Allen Whıte
* İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.Schıller
* Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.Webster
* Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.Addison
* Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.Barere
* Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.Woodrow Wilson
* Sarhoşluk, geçici intihardır.Bertrand Russell
* Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? İleri süren herkes sarhoştur.Epiktetos
* Akıllı adamların tek içkisi sudur.Thoreau
* İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.Shakespeare (Şekspir)
* İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.Liuy
* İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.Sir John Harington
* Hiçbir haine güvenmeyiniz.Çiçero
* Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.Fuller
* Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.Baraccio
* İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.Cicero
* İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.Thomas B. Reed
* İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?Sebastıan chamfort
* İhtilaller yapılmazlar, gelirler.Wendell Phillips
* Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir.Bulwer-Lytton
* İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.Goldsmıth
* İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.Kraliçe Christina
* Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.Mazzini
* İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.Byron
* Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.William E. Channing
* Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.Kipling
* Kelimelerden duvar yapılmaz.Plütarkhos
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.Konfuçyüs
* Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.Baraccio
* Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.St. Chrys Ostom
* Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.Herodot
* Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.Seneca
* İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.Chesterfıeld
* Herkesin üç kişiliği vardır: ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.Alphonse Karr
* İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir.Jean Paul Richter
* Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.Shakespeare
* Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar.Montaigne
* Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.Seneca
* Kitap, ruhun ilacıdır.Japon Atasözü
* İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir.Milton
* Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.Carlyle
* Bazı kitaplar tat almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.Bacon
* Yasalar ölür, kitaplar ölmez.Bulwer-Lytton
* Kitap, tek ölümsüzlüktür.Rufus Choate
* Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.Voltaire
* Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü.Hepsi bu kadar!Oscar Wilde
* İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.Logan P. Smith
* Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.Alcott
* Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.Carlyle
* Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.Sir William Davenant
* Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.Horatius
* Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın.Wıllıam Blake
* Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.Horatıus
* Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.Anonim
* Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!Dryden
* Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.Lord Bacon
* Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar.Cato
* Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin.Burns
* Her ağaç kendi meyvesinden bilinir.Anonim
* Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.Horace Mann
* Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk.Buddha
* Ölüm her şeyi eşit yapar.Claudianus
* Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum.Epikuros
* Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur.Seneca
* Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz.Manilius
* Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz.W. E. Henley
* Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!Longfellow
* Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.Schiller
* Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür.Herbert
* Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür.Herbert
* Sabır, umut etmek sanatıdır.Vauvenargues
* Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.E. B. Brownıng
* Roma bir günde kurulmadı.Anonim
* İnsanın, sanki kel kafalı olmak üzüntüsünü azaltacakmış gibi, saçını yolması boşunadır.Çiçero
* Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker.James Howell
* Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir “şimdi” vardır.Cowley
* Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir.Lucretius
* Her soru cevaba layık değildir.Syrus
* Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.Goldsmıth
* Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.Samuel Johnson
* Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.James Howell
* Ağır söz veren, hızlı iş yapar.Rousseau
* Yapamayacağın işler için kimseye söz verme.Washington
* Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.Buckle
* Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!Mme Deluzy
* Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir.Seneca
* Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çokTucker
* Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.Ovidius
* Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.Ovidius
* Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar; ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz.Guicciardini
* İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.Voltaire
* Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez.Dryden
* Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir.Plautus
* Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir.Syrus
* İnsanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir.Çiçero
* Talih, vermediğini geri alamaz.Seneca
* İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır.Tacitus
* En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir.Lowell
* Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine
* Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır.Diogenes Laertius
* Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.Vıctor Hugo
* Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.Emerson
* Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.Mazzini
* Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.Herbert
* Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.Çiçero
* Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur.Alfieri
* Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz.Beattie
* Hiç kimse yanılmadığımı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir.Anonim
* Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir.Edward J. Phels
* Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.C. L. Gascoigne
* Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.Alexander Pope
* Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz.H. W. Shaw
* En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.Carlyle
* Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridir.Channing
* Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.Sallust
* Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın.Herbert
* Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!Cecıl Rhodes
* Yaptıkların, söylediklerine uysun.Milton
* Söylemek, yapmaktan daha kolaydır.Plautus
* İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.Syrus
* “Yapacağım,” deme; “yaptım,” de.Plautus
* Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. C. Chillon
* Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez.La Edri
* İnsanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır.Bacon
* Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek
* Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips
* Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır. Diane Wakoski
* Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman,dostunla daha yakın dost, Düşmanınla da dost olursun. Cledbul
* Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur. Goethe
* Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere
* Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck
* Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. J.f Kennedy
* Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır. Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır. King Dse
* En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere
* Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister. Oscar Wilde
* Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa…. Mevlana
* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristo
* Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Çin Atasözü
* Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
* Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac
* Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. Cenap Şahabettin
* Her şeyi bildiğini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek cesaretin olmalı. Ivan Pavlov
* Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı.Alphonse Karr
* Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville
* Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold
* İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Harriet Tubman
* Doğa, Allah’ın yazdığı bir kitaptır.Harvey
* Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.Alexender Pope
* Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.Cervantes
* Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.Franklin
* Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.Victor Hugo
* Dikkat, içine bir kere girmeye görsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.Ben Jhonson
* Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.Alphonse de Lamartin
* Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
* Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.Wendell Phillips
* Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla Oscar Wilde
* Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Shaw
* Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. S. M. Power
* Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Schiller
* Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. Gandi
* Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.Alphonse de Lamartin
* En güzel sözler, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristo
* Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Oscar Wilde
* Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir. Oscar Wilde
* Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir! Alman atasözü
* Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. Cenap Şahabettin
* Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene , hiç kimse yardım etmez. Pestalozzi
* Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche
* Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie
* Utanması olmayanın kendi de yoktur.Plautus
* Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur.Aristo
* Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie
* Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S.Darrow
* Zor is, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. J.J.Rousseou
* Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin taktirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği taktir edebilmek, başkalarındaki “en iyiyi bulabilmek”; sağlık.Ralph Waldo Emerson
* Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir;akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur. William Bolith
* Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus
* Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Konfüçyus
* Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.Goethe
* Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.George Henry Lewes
* Kötüler birleştiği zaman, iyiler de bir araya gelmelidirler; yoksa, teker teker giderler.Burke
* Borç, en kötü yoksulluktur.M. G. Lightver
* İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur.Shakspeare
* Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!Baraccio
* Borç, dipsiz bir denizdir.Carlyle
* Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin.Shakspeare
* Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.Samuel Johnson
* Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
* Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım!Stirner
* Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.La Bruyere
* Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.Montandre
* Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.Shakspeare
* Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.Alfieri
* Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.Çiçero
* İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.La Rochefoucauld
* Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir.Ovidius
* Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler.Seneca
* Cesaret, bütün silahlardan üstündür.Ovidius
* Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.J. S. Senn
* Alın teriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.Crowqvill
* Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin.Hamerton
* Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. Vade
* Deha, sabrın bir başka çeşididir.Buffon
* Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok.
* Altınları zamanla biriktirerek satın alabilirsiniz.Ancak zamanla biriktirdiğiniz altınları vererek geçen zamanı asla satın alamazsınız.
* Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. – Gandi
* Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
* Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe
* Hiçle başlayan, hiçle biter. Cornellius Gallus
* Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim. Mareşal De Villars
* Başıboşluk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield
* Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire
* Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth
* Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir. Disraeli
* Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller
* Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust
* Kitaplar, hiç solmayacak şifalı bitkilerdir. Herrick
* Sözler, tutulmak için verilir. Swıft
* Doğru olan, haklı olandır. Alexender Pope
* Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard
* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montes Quiev
* Adalet, önce devletten gelir. Aristo
* Gençlikte, güzellikte akıl arama Homeros

Ünlü Filozofların Sözleri, En Güzel Özlü Sözler Özet Bilgiler

  • ünlü filozofların düşündüren sözleri , ünlü filozoflardan anlamlı ve düşündürücü en güzel özlü ve güzel sözler .  Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
  • düşünürlerden özlü sözler filozoflardan özlü sözler ünlü filozof sözleri bu yazımızda inceleyin..  BEAUMONT İLE FLETCHER ■ Açlık, Dünyanın En Güzel Salçasıdır.
  • The original image is sized 670×524 and weights 29KB. ~Çin Atasözü~. Ünlü düşünürlerin filozofların anlamlı sözleri özlü sözler anlamlı ve güzel sözler ders verici ögütücü sözler .
  • posted on May 26, 2013 by admin in Alman, Yazar, Friedrich Nietzsche, Filozof .  Özlü sözler Arşiv. Özdemir Asaf sözleri . Mevlana Sözleri ingilizce.
  • Güzel Sözler . Filozof Sözleri . by admin · 11 Kasım 2016.  Bu güzel sayfamızda sizler için dünyaca ünlü filozofların en güzel sözlerini hazırladık.
  • Filozofların Ünlü Özlü Sözleri Meşhur Düşündürücü Felsefi Sözler Felsefe cümleleri Yazarların özlü sözleri en önemli tarihi sözler cümle konuşmalar.
  • Filozof Sözleri . Deniz Demir 11 Nisan 2015 8. SPONSOR BAĞLANTILAR. Güzel sözler kategorimizde şimdi de sizlere en güzel ve en ilgi çekici Filozof Sözlerini hazırladık.
  • DÜŞÜNDÜREN SÖZLER . Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne.  Robert E. Sega. DOĞRULUK Doğruluğun en güzel meyvesi sükundur. Epikuros.
  • 1 Ünlü Filozofların Sözleri . 2 Unlülerin Efsane Sözleri .

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir