Üçgenlerde Eşlik – Konu Anlatımı

Üçgenlerde Eşlik – Konu Anlatımı! Aralarında bire bir eşleme yapılan iki üçgenin, karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve karşılıklı açıları eş ise bu iki üçgene, eş üçgenler denir.

Üçgenlerde Eşlik Şartları

Kenar-Açı-Kenar


İki üçgen arasında yapılan bire bir eşlemede iki üçgenin karşılıklı iki kenarı ve bu kenarların oluşturduğu açılar eş ise bu iki üçgen eştir. Bu kural kenar açı kenar kuralı olarak adlandırılır.

Açı-Kenar-Açı ve Kenar-Açı-Açı
İki üçgenin karşılıklı birer kenarları ile köşeleri bu kenarların uç noktaları olan açıları eş ise bu iki üçgen birbirine eştir. Bu kural açı kenar açı kuralı olarak adlandırılır.

Kenar-Kenar-Kenar
İki üçgen arasında bire bir eşleme yapıldığında karşılıklı kenarları birbirine eş ise bu iki üçgen birbirine eştir. Bu kural kenar-kenar-kenar kuralı olarak adlandırılır.

Üçgenlerde Benzerlik Özellikleri


Kenar-Kenar-Kenar
Karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olan üçgenler benzer üçgenlerdir. Bu benzerlik özelliği kenar-kenar kenar benzerlik özelliği olarak adlandırılır.

Açı-Açı-Açı
Aralarında bire bir eşleme yapılan iki üçgenin karşılıklı açıları eş ise bu eşleme bir benzerliktir. Bu özellik açı-açı-açı benzerlik özelliği olarak adlandırılır.
Tüm üçgenlerde iç açıların ölçülerinin toplamı 180° dir. Üçgenlerin ikişer açılarının ölçüleri eşit ise üçüncü açı ölçüleri de eşit olur. O hâlde bu özellik ikişer açı ölçüsü kullanarak açı-açı benzerlik özelliği olarak da söylenebilir.

Kenar-Açı-Kenar
İki üçgenin karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve orantılı kenarların arasında kalan açıların ölçüleri eşit ise, bu üçgenler benzerdir. Bu benzerlik kenar-açı-kenar özelliğidir.
BENZERLİK ORANI

 

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir