Türkiye’de Nüfus Sayımı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Türkiye’de nüfus sayımı kaç yılda bir yapılır konulu haberimizi okumaktasınız. Haberimizin detayında tarihimizde yapılan nüfus sayımlarını,Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı ne zaman yapıldı  ve nüfus sayımı kim tarafından yapılır gibi sorularınızın cevabını bulacaksınız.

Ülkemizde ilk düzenli nüfus sayımı; cumhuriyet döneminde 1927’ de yapılmıştır. İkincisi ise 1935 ‘de yapılmıştır. Bundan sonra her beş yılda bir yapılarak devam edilmiştir. 1990 ‘dan sonra ise her 10 yılda bir yapılması yönünde karar alınmıştır.

TÜİK verilerine göre;

Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun yerleşim yerleri ayrımında büyüklüğü ve demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde yapılan bu sayımlarda kişiler, sayım günü bulundukları yerde, yani de facto nüfus tanımına göre sayılmışlardır.

Genel Nüfus Sayımlarında ülkemizdeki nüfusun büyüklüğü ve nitelikleri hakkında bilgi sağlanmış ancak sayım “de-facto” yöntemine göre uygulandığından bu sayımlardan daimi ikametgah nüfusu elde edilememiştir. Diğer bir ifadeyle, “de-facto” tanımı gereği, ülkemizde ikamet eden fakat sayım günü yurt dışında bulunan kişiler sayım dışı kalmış, sayım günü sınırlarımız içinde bulunan ancak yurt dışında ikamet eden kişiler ise sayıma dahil edilmişlerdir. Ayrıca, nüfusumuzla ilgili bilgiler sadece on yılda bir yapılan nüfus sayımlarından elde edildiğinden, kamu hizmetlerinin plan ve programlarının oluşturulmasında önemli bilgi eksikliği yaşanmıştır. Bununla beraber, sayım sonuçlarının değerlendirilmesinin uzun zaman alması (yaklaşık 3-5 yıl), maliyetinin yüksek olması, çok sayıda personel ihtiyacı ve hayali nüfus yazımı bu sayımların temel sorunlarını oluşturmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüm bu sorunları gidermek amacıyla yeni arayışlar içerisine girmiştir. TÜİK’in temel amacı geleneksel sayım sisteminden kayda dayalı sisteme geçmektir.

Tüm bu kısıtlar nedeniyle, yerleşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuştur. Bu sistem ile mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ADNKS’nin kurulması TÜİK’e, sistemin güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM)’ye verilmiştir. Kanun kapsamında, ülke genelindeki tüm adres bilgilerinin tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulmuş, ülkemizde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet adresleri belirlenerek MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirilmiş ve ADNKS kurulmuştur.

Sistemin kurulmasına yönelik tüm çalışmalar, TÜİK’in koordinasyonunda illerde; vali başkanlığında, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürü, il mahalli idareler müdürü, TÜİK bölge müdürü ve ayrıca vali tarafından belirlenen diğer görevlilerden, ilçelerde; kaymakam başkanlığında, belediye başkanı, özel idare müdürü, ilçe nüfus müdürü, TÜİK sorumlusu ve ayrıca kaymakam tarafından belirlenen görevlilerden oluşturulan Yürütme Komiteleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sisteminin kurulumu 2007 yılında tamamlanarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

ADNKS’nin kurulmasından sonra, yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüğü ve nüfusun temel nitelikleri, yıllık olarak bu sistem kullanılarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Ayrıca, tüm resmi kamu kurum ve kuruluşları tüm idari işlerinde bu sistemi kullanmaktadır.

2007-2011 Resmi İstatistik Programı kapsamında, 2007 yılından itibaren her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla yerleşim yerleri bazında (il, ilçe, bucak, köy ve mahalle) nüfus bilgileri yaş ve cinsiyete göre açıklanmaktadır. Bu yeni sistemden;

 • • İdari bölünüşe göre (il, ilçe, bucak ve köy ayrımında) nüfus büyüklüğü,
 • • Şehir ve köy nüfusu,
 • • Yaş ve cinsiyet yapısı,
 • • Ülkemizde ikamet eden kişilerin uyruk bilgisi (T.C. vatandaşları ve yabancılar ayrımında),
 • • Nüfusa kayıtlı olunan yer (il ve ilçe),
 • • Yasal medeni durum,
 • • Okuryazarlık ve eğitim durumu,
 • • İllerarası göç

bilgileri düzenli olarak kamuoyuna sunulmaktadır.

Sonuç olarak, 2007 yılında tamamlanan ADNKS çalışmasıyla, Genel Nüfus Sayımlarından elde edilen en önemli bilgi olan yerleşim yerine göre nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı bu sisteme dayalı olarak her yıl elde edilmekte ve yayımlanmaktadır.

Türkiye’de Nüfus Sayımı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Türkiye’de genel nüfus sayımı, Türkiye ‘de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan “Devlet İstatistik Enstitüsü” , yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik olarak yapılan nüfus sayımıdır. TÜİK tarafından yapılan çok sayıdaki istatistik çalışmalarının en önemlisi “genel nüfus sayımı”dır.

Osmanlıda başarılı ilk nüfüs sayımı savaşa katılacak müslüman askerlerin sayısını ve yeni vergi kaynaklarının tespiti için 1831 yılında II. Mahmut tarafından yapılmıştır. Cumhuriyet ‘in ilanından sonra ise ilk kez 28 Ekim 1927 tarihinde nüfus sayımı olmuştur ve bu yıldan itibaren genellikle 5 yıllık aralarla yapılmıştır. Bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımı 2007 yılında yapılmıştır.

Nüfus sayımları erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.

Nüfusun artışına baktığımızda ilk yıllarda erkek nüfus azdır çünkü savaş olduğundan erkeklerin birçoğu geri dönememiştir. 1945 dönemlerinde II. Dünya Savaşı olduğundan erkekler silah altına alınmıştır. Erkekler olmadığından nüfus artışı fazla olmamıştır. Son dönemlerde ise nüfus planlamaları sayesinde nüfus artışı çok olmamaya başlamıştır.

Türkiye’de Nüfus Sayımı Kaç Yılda Bir Yapılır? Özet Bilgiler

 • Ana Sayfa Egitim Türkiye ’ de Nüfus Sayımı Kaç Yılda Bir Yapılır ?  İkincisi ise 1935 ‘de yapılmıştır. Bundan sonra her beş yılda bir yapılarak devam edilmiştir.
 • Ülkemizde ilk düzenli sayım cumhuriyet döneminde 1927’ de yapılmıştır.  Etiket: nufus sayimi kac yilda bir yapilir . türkiyede nüfus sayımı kaç yılda bir yapılır .
 • 2014 Türkiye nüfus sayımı sonucu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 77.695.904'tür. 2014 yılında 1.337.504 bebek dünyaya geldi.
 • • Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında (13 milyon) ,ikincisi ise 1935 yılında yapılmıştır. Ülkemizde nüfus sayımları kaç yılda bir .
 • Türkiye ' de Nüfus Sayımları . Nüfus :Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.  1990 yılından sonra 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Türkiyede nüfus sayımı genellikle 5 yıllık aralarla yapılmaktadır.
 • Ikincisi 1935 yılında , daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır.  Son yapılan 2000Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur.
 • Türkiye ’ de Nüfus Sayımları . Yeryüzünde nüfusun sayımlarına ilişkin olarak en yaygın iki metod vardır.  1927 yılındaki ilk nüfus sayımımızda tesbit edilen sayı 13.648.270’tir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir