Türkiye Büyük Millet Meclisi Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Meclis, siyasi parti liderlerinin katılımı ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında saat 17.00’de olağanüstü toplandı. AK Parti, CHP, MHP ve HDP darbe girişimine karşı ortak tavır aldı ve ortak deklarasyon metni üzerinde anlaştı.

Meclis Genel Kurulu, bugün saat 17:00’da Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin de katılımıyla olağanüstü olarak toplandı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Meclis Başkanı Kahraman, İstiklal Marşı’nı okudu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Meclis Başkanı Kahraman açıklama yaptı ve meclis Genel Kurulu’nda, 4 partinin uzlaştığı ortak metin okundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Olağanüstü Toplandı

İktidar :

    AKP : 317

Ana muhalefet:

    CHP : 133

Muhalefet :

    HDP : 59
    MHP : 39
    Bağımsız : 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi , 23 Nisan 1920’de Osmanlı Devleti ‘nin İtilaf Devletleri ‘nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır. ” Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir ” ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur.

Hali hazırda tali kurucu iktidar olan TBMM, diğer anayasal devlet organlarından üstün değildir. Yasama yetkisi yasa veya kanun yapma yetkisidir. Yasalar anayasaya aykırı olamaz. TBMM’nin anayasada da değişiklik yapma yetkisi bulunsa da bu yetki de Anayasa ‘nın Başlangıç bölümünde yer alan anlayışla ve anayasal bütünlüğe uygun olarak hareket etme ve ancak bu çerçeve içerisinde Anayasa’da değişiklik yapabilme ile sınırlıdır ve bu çerçevede meşruiyet kazanır. Anayasa’nın 6. maddesinde yer alan “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.” ifadesiyle yasama organı olan TBMM’nin, kendisinin yasal dayanağı olan anayasanın bütününü veya temel ilkelerini reddederek yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur. Anayasaya bağlılık yemini eden milletvekili veya partilerin bu girişimlerde bulunması, yetki aşımı ve yetki gaspı girişimi yönünden suç olan bu durum milletvekilliklerinin meşrutiyetini sorgulanır hale getirir ve cebir kullanarak anayasayı değiştirmeye teşebbüsten yargılanma durumu ortaya çıkabilir. Yasa ve anayasa değişikliklerinin halka ait egemenlik haklarını da koruyan bir toplumsal sözleşme olan anayasaya aykırı olup olmadığı Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir.

Millete ait egemenlik yetkilerinin kuvvetler ayrılığı prensibi ile verilmesinin, kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu anlamına geldiği Anayasanın başlangıç bölümünde belirtilmiştir.

Anayasanın 108’nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçilen milletvekili adayları, anayasaya bağlı kalacağına dair Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin ederek 4 yıllığına TBMM üyeliği hakkı kazanırlar. TBMM üyeleri , yasama dokunulmazlığına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Olağanüstü Toplandı Özet Bilgiler

  • Darbe girişimi sırasında bombalı saldırıya uğrayan Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı .
  • Son günlerde artan terör saldırılarıyla ilgili CHP'nin isteği üzerine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) bugün saat 15:00'te olağanüstü toplandı .
  • 1 Ekim’e kadar tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nde ( TBMM ) son dönemde yaşanan terör olayları ve sınır ötesi operasyonun ardından olağanüstü toplantı yapıldı.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) Başkanı İsmail Kahraman, parti grup başkanvekillerini saat 10:00’da olağanüstü toplantıya çağırdı.
  • Meclis Olağanüstü Toplandı haberi ve daha fazla haberler için hemen tıklayın!  Bunun Türkiye ’nin güvenliği için büyük bir tahdit olduğunu sizler de biliyorsunuz.
  • TBMM olağanüstü toplandı . 03 Eylül 2015 Perşembe 13:32 | Son Güncelleme : 03 09 2015 18:28.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, olağanüstü toplandı .
  • Ana Sayfa Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi Olağanüstü Toplandı .  katılımı ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında saat 17.00’ de olağanüstü toplandı .
  • 286 Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin Olağanüstü Toplanması: Tatilde veya Ara Vermede Toplantı . adında bir olgunun da parlamento tarihine girdiği görülmektedir1.
  • Dört partinin katılımıyla TBMM Genel Kurulu toplandı . TBMM Başkanı dört partinin ortak metnini okudu.  Başkan Kahraman, " Millet olarak tek vücut halindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir