Türk Cumhuriyetlerinin başkentleri ve kullandıkları alfabeler

Türk Cumhuriyetlerinin başkentleri, nüfusları ve kullandıkları alfabeler haberini okuyorsunuz.

AZERBAYCAN


Bakü (Azerbaycanca: Bakı), Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, Hazar Denizi’nin batı kıyısında yer alan başkentidir. Kafkaslar’ın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra bir liman kenti olarak da önemlidir. Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu Azerbaycanlılar oluşturur.

TÜRKMENİSTAN


Aşkabat, (Türkmence: Aşgabat, Farsça عشق آباد), Türkmenistan’ın başkentidir. 773.400 (01.01.2004) kişiyle Türkmenistan’ın en büyük şehridir. İran sınırı yakınında, Kopet Dağları’nın eteğinde, Karakum Çölü’nde bir vahada bulunur. ‘Aşgabat şäheri’ adlı kendine ait bölgede, ülkenin Ahal Vilayeti’nde yer alır. Aşkabat, Türkmenistan’ın güneyinde, İran sınırından 26 km’de yer alır. 1881’de bu bölge Rus işgal güçleri tarafından alınmıştır. İran’ın en büyük ikinci şehri olan Meşhed’dan 920 km uzaklıkta bulunur.

ÖZBEKİSTAN


Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti (Özbekçe: O‘zbekiston Respublikasi), Orta Asya’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmış Türk lehçelerinden Özbekçe konuşan bir devlet. Özbekistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup TÜRKSOY’un üyesidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan’dır.

KAZAKİSTAN


Astana, Kazakistan’ın başkenti ve en büyük 2. şehridir. Nüfusu 600.000 (2004) civarındadır. 1998’de Kazakistan’ın başkenti ilan edilen şehir Akmola Eyaleti sınırlarında bulunmaktadır. Kazakistan’ın orta kesimindedir. İnsanların güney kesiminde yığılmasını önlemek için başkent buraya taşınmıştır.

Astana Kazakça’da “başkent” anlamına gelmektedir. Eski isimleri sırasıyla Akmolinsk (Çarlık Rusyası dönemi), Tselinograd (Sovyetler Birliği dönemi) ve Akmola’dır.

KIRGIZİSTAN


Bişkek (Kırgızca ve Rusça: Бишкек), Kırgızistan’ın başkentidir. 1878 yılında kurulan kentte, 2012 sayımına göre 874.400 kişi yaşar. Kent, Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze’nin anısına Frunze adıyla anılmıştır.

DOĞU TÜRKİSTAN MUHTAR EYALETİ


DOĞU TÜRKİSTAN MUHTAR EYALETİ-Urumçi
SAHA (YAKUT) MUHTAR CUMHURİYETİ-Yakutsk
BAŞKURDİSTAN MUHTAR CUMHURİYETİ-Ufa
ÇUVAŞ MUHTAR CUMHURİYETİ-Şupaşkar
TUVA ÖZERK MUHTAR CUMHURIYETİ -Kızıl

Alfabeler

Latin Alfabesi:Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Başkurdistan
Arap Alfabesi: Doğu Türkistan
Kiril Alfabesi: Kazakistan, Kırgızistan, Saha(yakut), Çuvaş

Irak Türkleri yazı dili olarak Türkiye Türkçesini kullanırken, Arap harfli Türk alfabesiyle yazmaktadırlar.

Türk dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kapsayan Türk dünyası içinde en batıda Kosova , Karadağ , en doğuda Moğolistan yer alır. Bu coğrafyayı Avrasya coğrafyası olarak belirtmek mümkündür.

  • Türk Cumhuriyetlerinin başkentleri , nüfusları ve kullandıkları alfabeler haberini okuyorsunuz.  Astana, Kazakistan’ın başkenti ve en büyük 2. şehridir.
  • MUHTAR CUMHURİYETİ Ufa ÇUVAŞ MUHTAR CUMHURİYETİ Şupaşkar.  yazı dili olarak Türkiye Türkçesini kullanırken , Arap harfli Türk alfabesiyle yazmaktadırlar.
  • Bakü (Azerice: Bakı), Azerbaycan Cumhuriyeti ‘nin, Hazar Denizi‘nin batı kıyısında yer alan başkentidir .  Türk Ülkeleri Başkentleri . Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler .
  • Türkiye Cumhuriyeti ’nin kurulmasından sonra; 1928’de Türkiye’de kullanılmaya başlandı.  Türk Ülkeleri Başkentleri . Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler .
  • Bunun gibi, Türkiye Cumhuriyeti `nde kullanılan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir .
  • Alfabeler . Türk Dilleri Ailesi. Orhun Abideleri.  Cengiz imparatorluğunun “Kara Korum” adlı başkentleri hep bu havza içinde idiler.  (1453 1922) Türkiye Cumhuriyeti : Ankara.
  • Bunun gibi, Türkiye Cumhuriyeti `nde kullanılan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir .
  • gazete dilde Türkçe kullanma akımını hızlandırmıştır.  bir Türk alfabesi düzenleneceği artık iyice belli oldu.
  • Zamanla Türk alfabeleri ve Türk dilinde gelişim gözlenmiş ve değişme gerçekleşmiştir. Türkler tarihleri boyunca kullandıkları alfabelere 5 örnek verebiliriz.
  • Uzmanların değerlendirmelerine göre, özellikle de Kırgızistan’da Başkentten uzak  Orta Asya ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri 1928 yılına kadar Arap Alfabesini kullanıyordu .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir