TÜİK Açıkladı! 2015 Yılı Sinema ve Tiyatro İstatistikleri!

TÜİK, 2015 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde sinema seyirci sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 57 milyon 148 bin 11 kişi oldu.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde 8,6 artarak 2 bin 356 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 7,7 artarak seyirci kapasitesi 297 bin 610’a ulaştı.

Sinema seyirci sayısı söz konusu dönemde yüzde 3,2 artarak 57 milyon 148 bin 11 kişiyi buldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 2,2 artarak 31 milyon 661 bin 600 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 4,5 artarak 25 milyon 486 bin 411 kişiye çıktı.
Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 18,4 artarak 49 bin 151’e yükseldi. Gösterilen yerli film sayısı ise yüzde 26,4 artarak 21 bin 494 olurken, yabancı film sayısı yüzde 12,8 artarak 27 bin 657 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunan il sayısı 2015 yılında 74 olarak kaydedildi. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Sinop ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

TİYATRO SALON SAYISI ARTTI
Tiyatro salon sayısı 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre yüzde 17,7 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 2,9 azaldı. Buna göre, 2014-2015 sezonunda tiyatro salon sayısı 719 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 258 bin 932’i buldu.
Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 2,8 artarak 6 bin 825’e ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 3,4 artarken, oynanan yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara ‘da bulunur. 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile “T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü “nün adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. Türkiye genelinde 26 tane bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsü , devletin başlıca veri toplama kurumu olan TÜİK’in eski adı idi. Genel nüfus sayımı , Genel Tarım Sayımı, Genel Sanayi veya İşyerleri Sayımı, Milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi ve Enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır. Adı 2005 yılında çıkan bir kanunla Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.

 • Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,
 • İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek,
 • İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek,
 • Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak,
 • Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ile

görevli bilimsel ve teknik bir kurumdur.

TÜİK’in başlıca çalışması olan nüfus sayımları 2007 yılından beri ADNKS temelinde açıklanmaktadır. Bu sayım daha eski yıllarda 5 yıllık dönemlerle yapılıyor iken 2007 sonrasında sayım sonuçları yıllık olarak açıklanmaya başlamıştır.

Tüik Açıkladı! 2015 Yılı Sinema Ve Tiyatro İstatistikleri! Özet Bilgiler

 • TÜİK , 2015 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı .  Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2015 yılında , 2014 yılına göre yüzde 8,6 artarak 2 bin 356 oldu.
 • TÜİK Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2015 yılında , 2014 yılına göre yüzde 8,6 artarak 2 bin 356 oldu.
 • Mali Yılı Faaliyet Raporu.  Sinema ve Tiyatro İstatistikleri Dönemi : 2015 .
 • TÜİK Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, " Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2015 yılında , 2014 yılına göre yüzde 8,6 artarak 2 bin 356 oldu.
 • Sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı .  2015 yılında Van’da 9 tane sinema salonu bulunurken, Muş ve Bitlis’te 3 tane sinema salonu mevcuttur” denildi.
 • Sinefesto 04 Temmuz 2015 . Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı .  Sinema Seyirci Sayısındaki Artış %22,9 Oldu.
 • Tüik 2015 yılının sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı .  seyircisinin sayısı yüzde 22,3 azalırken, tiyatro seyirci sayısı yüzde 52,2 oranında arttığı belirtildi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir