TSE – Türk Standartları Enstitüsü

Türk Standartları Enstitüsü

Her türlü madde ve mamüller ile usul hizmet standartlarını hazırlamak amacıyla kurulan ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur .
Şu organizasyonlardan oluşur:

Genel kurul, teknik kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, ihtisas kurulu, genel sekreterlik..
20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standard ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri, hazırlanan standardların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Bugün dünyanın pekçok ülkesinde milli standard teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.
Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

 • Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi
 • Ürünlerin Belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
 • Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,
 • Laboratuvarların Belgelendirilmesi,
 • Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi,

 

Belgelendirme faaliyetleri çeşitli anlaşmalar ile yakın işbirliği içinde bulunduğumuz ülkelere kolaylıkla ürün satmak isteyen yabancı firmaların da ilgisini çekmektedir. Bugüne kadar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Srilanka, Suudi Arabistan, Taiwan, Tayland, Endonazya, Malezya, Slovenya, Brezilya, Bosna Hersek, Yunanistan ve daha birçok ülkede faaliyet gösteren firmalarla sözleşme imzalanmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü standartlar yapmak amacıyla 18 Kasım 1960 tarihinde kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955’de ISO’ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ‘na asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile , standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün adındaki imla kurallarına uygun olmayan Standardları kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Enstitünün ilgili bulunduğu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır .

 • Enstitünün yapısı ve haberleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ve kalite ile ilgili bilgiler bulunuyor.
 • TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi TSEK Özel Daimi Komitesi TSE Yapılarda  ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır.
 • TSE E Hizmetler. ONLINE SORGULAMALAR. Belge sorgulama, Standart sorgulama  Standart Satın Alma Başvuruları ,Kurumsal ve Bireysel Abone Başvuru Seçenekleri.
 • Türk standartları enstitüsü merkez. Telefon. 03124166200.  TSE HAKKINDA.
 • Türk standartları enstitüsü . TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz. Tse Yönetim Kurulu.
 • Türk Standardları Enstitüsü ( TSE ) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur.
 • Türk Standartları Enstitüsü kısaca TSE başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşu.
 • Türk Standartları Enstitüsü önlisans lisans mezunu 66 memur alıyor. Türk Standartları Enstitüsü 66 kamu personeli alımı başvuru sayfası açıldı.
 • Peki, TSE memur alımı başvuru şartları neler? 07 Aralık 2016 Çarşamba 00:19.  Türk standartları enstitüsü ( tse ) 66 memur alımı ilanı için tıklayınız.
 • Türk Standartları Enstitüsü . Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara TÜRKİYE. Santral Tel: 0312 416 62 00. Birim Adı. Telefon Numarası. TSE Deney Lab.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir