Teşrik Tekbirleri Nedir ve Ne Zaman Söylenir?

Teşrik tekbirleri nedir ve ne zaman söylenir merak ediyorsanız yazımızın içeriğinde bulacaksınız. Ayrıca teşrik tekbirlerinin anlamı ve fazileti nedir ve İslam’da teşrik tekbirlerinin önemi nedir ve kaç defa getirilir, Kurban Bayramı’nda teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve ne zaman biter ile ilgili tüm merak ettikleriniz için de haberimiz size yardımcı olacaktır.

Teşrik tekbirleri; Arefe günü sabah namazından başlayıp Kurban Bayramı 4. gününe kadar farz namazlardan sonra çekilen tekbirlerdir.Her farz namazın arkasından birer defa Allahu ekber. Allahu ekber. Lailâhe illallahü vallâhü ekber. Allahu ekber ve li‘llâhi‘l-hamd      ”  اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ  “ tekbir getirilir. Buna teşrik tekbirleri denir.

Teşrik tekbirlerinin anlamı nedir?

“Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1994, II, 501).

Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.

Teşrik Tekbirleri İlk Ne Zaman Başladı?

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (a.s); “Allahu ekber Allahu ekber” diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur.

 

 

Teşrik Tekbirleri Nedir ve Ne Zaman Söylenir?

Kurban Bayramı , Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram . Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘ Eyyâm-ı nahr ‘ ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke ‘de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

Teşrik Tekbirleri Nedir Ve Ne Zaman Söylenir? Özet Bilgiler

  • Teşrik tekbirinin anlamı: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir.  Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir.
  • Teşrik tekbirleri nedir ve ne zaman söylenir merak ediyorsanız yazımızın içeriğinde bulacaksınız.
  • Teşrik Tekbirleri Nelerdir ve Ne Zaman Söylenir . İslam. /23 Ekim 2012.  Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir.
  • Teşrik tekbirleri ne zaman söylenmeli ? Sayılı Saatler Kaldı!  uygun bir din kitabı okuyup ilim öğrenmenin çok sevap olduğu ve çocuklara da öğretilmesi gerektiği söylenir .
  • Teşrik Tekbirleri Nedir , Ne zaman Söylenir ? Kurban bayramının birinci gününe yevm i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm ı teşrik denir.
  • Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder.  Benzer Konular Teşrik Tekbirleri Nedir .
  • Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir . Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Beyza tarafından 3 Şubat 2014 başlatılmıştır.  Teşrik tekbiri nedir ? ne zaman getirilir.
  • Teşrik Tekbirleri Nedir , Teşrik tekbiri ne zaman söylenir Teşrik Tekbiri Kurban bayramın birinci günü yevm i nahir, diğer üç günü ise eyyâm ı teşrik ' dir.
  • Kurban bayramının birinci gününe yevm i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm ı teşrik denir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir