Süzme nedir?, Süzme nasıl yapılır?

Süzme; Bir karışımda sıvı fazın katı fazdan ayrılması için uygulanan işleme süzme denir. İyi bir kristallendirme ile saflaştırma işlemi iyi yapılmış süzme işlemine bağlıdır. Süzme işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlarda birisi huni kullanılarak yapılan basit süzme, diğeri ise goch krozesi kullanılarak yapılan vakum altında süzmedir.

Sıcak çözeltilerin süzülmesi sırasında ısı kaybı elden geldiği kadar önlenmelidir. Aksi takdirde sıcaklık düşmesi ile çözünürlük azalacağından süzgeç kağıdında ve huni borusunda kristaller meydana gelir ve bunlar süzmeyi güçleştirir. Soğumayı önlemek için hızlı süzmek veya huni ve süzgeç kağıdındaki kristalleşmeyi önlemek için süzmeye başlamadan önce bunların ısıtılması gereklidir.

İşlem için önce filtre kağıdı doğru şekilde katlanıp huni içerisine yerleştirilmelidir.
Süzgeç kağıdı daha sonra çözücü ile ıslatılarak huni içerisine tam olarak oturması sağlanır.
Erlenin üzerine yerleştirilen huni içerisine süzme yapılacak çözelti yavaşça dökülür. Alttaki erlende kala kısma süzüntü denir. Çözeltinin döküldüğü kap süzüntü ile tekrar çalkalanarak bir defa daha süzülür.

Süzülmesi zor olan çözeltiler için genellikle bu yöntem tercih edilir. Vakum hem süzmeyi hızlandırır ve hem de kristallerin ana çözeltiden tamamen ayrılmasını sağlar . Bu yöntemde genellikle nuçe hunisi ve erleni kullanılır.
Süzgeç kağıdı, nuçe hunisinin çapına göre kesilir ve huninin delikli olan altını tamamen kaplar. Kağıt kati suretle yan taraflara taşmamalıdır. Çözücü ile ıslatılan bu süzgeç kağıdı nuçenin tabanına konur ve kenarları, ucu yuvarlatılmış bir baget veya tırnak ucu ile huninin çeperine yerleştirilir. Nuçe hunisi bir lastik tıpa ile erlenin üstüne takılır. Erlenin yan borusu bir lastik hortumla su trompa bağlanır. Su trompuda musluğa bağlanır. Su trompunun olmadığı durumlarda hortum direk musluğa bağlanabilir.
Önce tromp çalıştırılarak vakum yapılır, sonra süzülecek madde nuçe hunisine dökülmeye başlanır. Süzme işleminde yavaş emiş, hızlı emişten daha etkindir, çünkü hızlı emişte çok ince taneler sürüklenerek süzgeç kağıdının üzerine yapışırlar ki bu durum kağıdın geçirgenliğini azaltır. Süzülecek çözelti bittiği zaman su musluğu kapatılır nuçe erleni nuçe krozesinden ayrılır. Bir pens yardımı ile filtre kağıdı dikkatlice nuçe krozesinden çıkarılır.

  • Ana Sayfa Egitim Süzme nedir ?, Süzme nasıl yapılır ?  Bunlarda birisi huni kullanılarak yapılan basit süzme , diğeri ise goch krozesi kullanılarak yapılan vakum altında süzmedir .
  • Böbreğin süzme hızı: İki böbreğin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına denir.
  • nasıl gerçekleşir kısaca, böbreklerde kanın süzülmesi nasıl gerçekleşir kısaca, böbrek kanı nasıl süzer   Sağlığı Böbrek Nakli Nasıl Yapılır Böbrek Ağrısı Neden Niçin Olur.
  • Süzme peynir yapımı sırasında asitten arındırılmak için yıkanır.  Süzme Peynir Nasıl Yapılır .
  • Böbreklerin Süzme İşlevi. Böbreğin ana görevlerinden birisi, metabolizma ile meydana gelen artık maddeleri süzmektir.  Çok güzel ödevimi yaptım .
  • Evde yoğurt yapmayı daha önce burada detayları ile paylaşmıştım. Bugün de sıra süzme yoğurt yapımında. Süzme yoğurdu evde yapmak çok kolay.
  • Süzme yoğurdunuzu evde yapmak ,ya da yoğurdunuzun fazla suyunu almak isterseniz resimde gördüğünüz şu basit işlemi uygulayınız. Süzme yoğurt nasıl yapılır .

Tags:,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir