Su Küre (Hidrosfer) Yapısı ve Özellikleri

Su küre yapısı ve özellikleri,Su küre nedir ve nasıl oluşmuştur?Su küre hakkında bilgi,hidrosfer nedir?Dünyanın katmanları, Dünyadaki tabakalar, su kürenin(hidrosfer) yeryüzü için önemi, hidrosfer ne demektir?

Hidrosfer; su küre demektir. Dünya’daki bütün sular hidrosfere girer. Hidrosfer’in %97’sini denizler ve okyanuslar oluşturur. Hidrosfer; canlıların yaşam kaynağıdır. Hidrosferin kalınlığı deniz seviyesine göre +3810 m (Titikaka Gölü) ile -11033 m (Mariana Çukuru) arasında değişir. Ayrıca Hidrosfer sayesinde Güney Yarım Küre, Kuzey Yarım Küre’den serindir.

Dünya’nın %71’ini Hidrosfer, %29’unu karalar oluşturur. Bu oran Kuzey Yarım Kürede %61 Hidrosfer, %39 karalar iken, Güney Yarım Kürede %81 Hidrosfer, %19 karalar şeklindedir. Hidrosfer üzerinde birçok okyanus akıntıları yer almaktadır. Bunlardan en bilinenleri Gulf stream okyanus akıntısı ve Labrador okyanus akıntısıdır.

Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi,her denizde belli bir okyanusun parçasıdır.Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.

a)- Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında,kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır.Örneğin;,umman denizi vb.

b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir.Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir.Afrika,Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.

c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.

Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:

Tuzluluk:Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır.Örneğinkyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde,1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.

Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır;

Sodyum klorür: %78,32
Potasyum klorür: %1,69
Magnezyum klorür: %9,44
Magnezyum sülfat: %6,40
Kalsiyum sülfat: %3,94,
Toplam : 99,79

Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler.Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.
Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.Aynı durum gidildikçe de gözlenir.

Su Küre (Hidrosfer) Yapısı ve Özellikleri

Su Küre (Hidrosfer) Yapısı Ve Özellikleri Özet Bilgiler

  • Su Küre ( Hidrosfer ). Üzerinde yaşadığımız dünyanın çeşitli tabakalardan oluştuğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik.  hidrosfer ve özellikleri .
  • Su küre yapısı ve özellikleri , Su küre nedir ve nasıl oluşmuştur? Su küre hakkında bilgi, hidrosfer   Hidrosfer ; su küre demektir. Dünya’daki bütün sular hidrosfere girer.
  • Bunlardan biride su küre yani hidrosfer tabakasıdır.  Su küre ( hidrosfer )’ in özellikleri . Hidrosferin dünya üzerindeki yüzölçümü, yaklaşık olarak 361.000.000 kilometre karedir.
  • Su Küre ( Hidrosfer ). Yer Kabuğu (Litosfer).  ve özellikleri hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan sorabilir, Dünya’nın şekli, yapısı ve özellikleri için bilgi alabilirsiniz..
  • Dünyanın yapısı ve genel özellikleri .  Hava Küre (Atmosfer) Su Küre ( Hidrosfer ) Taş Küre (Litosfer) Ateş Küre (Pirosfer) Ağır Küre (Barisfer).
  • Dünyanın Yapısı 7.Sınıf Fen.  Özellikleri 7.Sınıf Fen" adlı dosya bulunmaktadır.
  • Hidrosfer , su küre demektir. Dünya’daki bütün sular hidrosfere girer.
  • Hırdavat, El Aletleri,İş Güvenliği.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir