Stopaj Vergisi Nedir?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj Uygulamasının Amacı

Vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir.

Türkiye’de stopaj usulüne göre, maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesi genel kuraldır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellefiyete tabi olan kurumlarda ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, gayri maddi hakların satışı, devri ve temlikinden alınan değerler kurumlar vergisi tevkifatına tabidir. İşte bu kanunlardaki hükümlere göre vergi sorumlularının ödediği vergi borcu, kendilerinin borcu değildir, ama gerçek vergi mükelleflerinin vergi borcunu kesip vergi dairesine yatırmaları söz konusudur.

Gelir Vergisi Kanununa göre; vergi sorumlusu olup stopaj usulü gereğince vergi mükelleflerinin vergi borcunu ilgili vergi dairesine yatırması gereken kurum ve kişiler şunlardır : Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini beyana mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler.

Stopaj ne demek?

Buna kaynakta kesme (tevkif) yöntemi de denebilir. Bir vergi ödeme yöntemidir. Gelir vergisi ile birlikte ortaya çıkmış ve giderek daha geniş bir uygulama alanı kazanmıştır. Bu usulde vergi borcu mükellefin kendisi tarafından değil, aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Örneğin fabrikada çalışan işçilerin gelir vergileri işveren tarafından, ücretlerden kesilir ve Vergi Dairesine yatırılır.

Bunun gibi, memurların gelir vergisi de ilgili kamu kuruluşu tarafından maaş ödenmeden memurun maaşından kesilerek vergi dairesine ödenir. Ücret ve maaş gelirleri dışında uygulandığı başka vergi alanları da vardır. Bu usul vergi kaçakçılığına olanak vermez. Vergi dairesinin işini de büyük ölçüde azaltır. Ayrıca vergi gelirleri, doğuşundan kısa bir süre sonra Maliyeye geçmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir