Şiirin 1980 Dönemi Sonrası Önemli Temsilcileri

1980 askeri darbesinden sonra sinen ve susan sanatçıların oluşturduğu dönem olarak adlandırabiliriz. Bu yüzdendir ki bazı araştırmacılar, eleştirmenler bu şiir dönemini bir kayıp olarak ve 2000’li senelere kadar devam eden bir sessizlik olarak görürler.

Türk şiiri, Doğu tesirindeki edebiyattan Batı tesirindeki edebiyata geçtiğinde, Milli Mücadele döneminde, Cumhuriyet döneminde hep üretici, hep hareketliydi. İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler, Garip Akımı, Yedi Meşaleciler, Maviciler, Beş Hececiler hep şiirimizde bir hareketliliğe, berekete neden oldular. Lakin 80 darbesinden sonraki dönemde insanları susturdular, şairler  ve edebiyatımız bireyselci bir sinmişliğin sessizliğine gömüldü.

1980 Sonrası Türk Şiirinin Genel Özellikleri

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu dönem bir sessizlik dönemidir. Türk şiirine çok da bir katkısı olamamış veya herhangi bir “değer” katmamış

1980 askeri darbesinin öncesinde 1960 askeri darbesi ve 1971 muhtırası gerçekleşmişti. Bu vakitlerde edebiyatımız 80 darbesindeki kadar susmamıştı. Ama dokuz sene süren askeri darbe, edebiyatımızı derin bir sessizliğe gömdü.

80 öncesinde ortaya çıkan II.Yenicileri yakın bir edebiyat karşıladı 80 sonrasında bizi. 80’den önce topluma yönelen Toplumsal Gerçekçiler bu dönemlerde yerlerini kötümser bir bireyselciliğe bıraktılar. Hoş, halk oylamasında %97’lik bir korku teminatı olan asker yönetimi, edebiyattaki duruma kuşkusuz ki göz açtırmayacaktı.

1980 sonrası dönem şiiri, darbe ile birlikte Marksist anlayıştan ve siyasi ideolojilerden uzak durmuştur. Yani toplumda tam bir itaat yaratma çabası, şairlerden başlamıştır. Hatırlamak gerekir ki 1923 sonrası kısaca Cumhuriyet döneminde sanatçılar, Atatürk devrimlerini halka taşıyan unsurlardı çünkü Atatürk sanatı ve sanatçıyı millete ulaşmada en güçlü unsur olarak görerek onları sürekli yüceltmişti. Yeni kurulan ve 600 senelik monarşik bir anlayıştan demokrasiye geçerken dahi susturulmayan sanatçılar, hali hazırda demokrasiye 57 senedir emek vermiş Türkiye’de 80’de susturulmuştur. Edebiyatımız “Sanat toplum için yapılır” anlayışından büyük bir korku ile uzaklaşarak eski Osmanlı edebiyatının hayali dünyasına sığınmıştır. Korkunun hüküm sürdüğü vakitde zaten devrimden, düşünceden söz edilemez…

1980 sonrasındaki şairler, toplumsal konulardan uzaklaşarak daha çok II.Yeni taklidi bir hal aldılar.

Bu dönem şairlerinin belki en önemli ve güzel kanaati Türk edebiyatını bir tüm olarak görmek oldu. Onlar, Divan Edebiyatı’ndan Halk Edebiyatı’na, Garip akınından II.Yeni’ye tüm şiir dönemlerini bir tüm olarak görüp şiirlerinde hepsinden faydalandılar. Bu da onların şiir sanatındaki değerlerini artırdı.

1980 sonrası şiirde öne çıkan şairler, Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Seyhan Erözçelik, Lale Müdür, Ahmet Erhan ve Küçük İskender oldu.  Özellikle Küçük İskender’in aykırı şiirleri bugün hala ses getirmektedir.

1980 sonrası edebiyat dünyasında dergiler çıkmaya devam etti. Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Atı ve Sombahar bu dergilerin bazıları ve en önemlileridir.

1980 sonrası şiirinde imgelemeler, çağırışımlar, katmanlı şiirleri oldukça yaygındır, işlenilen konular ise yukarda da ifade ettiğimiz gibi bireyseldir.

Bu dönem için sayılan şairlerin şiir anlayışları ve kısa hayat öyküleri şu şekildedir :

1980 Sonrası Şiirinin Önemli Temsilcileri

Haydar Ergülen

14 Ekim 1956 Eskişehir doğumludur. Sosyoloji mezunudur ve şuan Kadir Has ile Bahçeşehir Üniversitelerinde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Türk Şiiri ve Şairleri” dersi vermektedir. Sosyolog ve şair kimlikleriyle tanınmaktadır. Ayrıca reklam yazarlığı, reklamcılık ve yayımcılık ile de uğraşmıştır.

1980 sonrası şiirimizin önemli şairlerinden kabul edilir. Siyasi çalkantıların çok olduğu dönemler görmesinin yanında şiirlerinde siyasi bir mesaj veya konu görülmez. Ayrıca ideolojik yaklaşımların olmaması da da göze çarpmaktadır.

Ölüm, yalnızlık, yabancılaşma, aşk, varoluş sorunlarını işler şiirlerinde genelde. Sadece ve lirik bir anlatımı vardır. Katmanlı veya imgeli anlatımlara çok bulaşmamıştır.

Üç Çiçek ve Şiir Atı dergilerinde ter dökmüştür. Çok sayıda deneme ve akademisyen olmasından dolayı makaleleri de vardır.  Kırk Şiir ve Bir isimli kitabı ile Behçet Necatigil Şiir Ödülüne, Cahit Külebi Özel Ödülüne, Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülüne layık görülmüştür. 2005 senesinde ise Keder Gibi Ödünç kitabı ile Cemal Süreya Şiir Ödülüne layık görülen bol ödüllü bir şair – toplum bilimci – akademisyendir.

Hüseyin Atlansoy

1962 senesinde Eskişehir’de doğan şairimiz, Haydar Ergülen gibi hem Eskişehirli hem de Sosyolog’dur. Şiirlerinde çok manalılık ve çağrışım vardır. Aynı vakitde gerçekten iyi ironileri bulunur şiirlerinde. Şiirlerini Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, Bürde, Kayıtlar, İpek Dili, Dergâh, Kaşgar ve Hece dergilerinde yayımlayan şairin işlediği konular bireyseldir. Geleneğin olanaklarından sonuna kadar yararlanır ama bu onu daha az özgün yapmaz. Şiirlerinde Sezai Karakoç tesiri görülen şairimizin işlediği esas temler, metropol yaşamı ve bunun insan üstüne tesiridir.

Murathan Mungan

Mardinli olan yazar, 1955 senesinde avukat olan İsmail Mungan ve Habibe Mungan’dan dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve radyo oyunu, şiir, deneme, roman, şarkı sözü yazarlığı, öykü, masal, beyaz perde yazısı, senaryo gibi edebiyatın her dalına uzanmış başarılı bir sanatçıdır. 1980 sonrası kuşağın en popüler sanatçısıdır.

Murathan Mungan eğitim yaşamına Mardin’den sonra Ankara’da devam etmiştir. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Bu bakımdan tiyatroya olan ilgisi bir hobiden ötedir. Ayrıca yazdığı “Bir Garip Orhan Veli” tiyatrosu ile da büyük sevi toplamıştır.

Çalışkan sanatçımızın, metinler arası bağlar kurduğu şiirlerindeki genel konuları, kendilik sorunları, kendini tanıma ve kabullenme sorunlarıdır.

Yazılarında bayanlara ayrı değer vermiş onların kendi dünyalarını başarı ile yansıtmıştır. Bu aşamada “Kadından Kentler” hikâye kitabı ve “Yüksek Topuklar” romanı ( ayrıca tek romanıdır ) katiyetle anılmaya değerdir.

Küçük İskender

Asıl ismi Derman İskender Över olan yazar – şairimiz 28 Mayıs 1964 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Girdiği tıp fakültesini son sınıfta yarıda bırakıp toplum bilimi bölümüne heveslense de bu bölümü de 3 sene sonra bırakmıştır. Eleştiri, deneme yazıları yayınlanmış ama profesyonel manada ilk şiiri Adam Sanat Dergisi’nde 1985’te yayımlanmış. Avrupa’da bir çok şiir ve edebiyat ödülüne layık görülmüştür.

Şiirlerinde açık bir isyan ve saldırı vardır. Argo kullanmaktan çekinmez ve cinsellik üstüne de yazmaktan daralmaz. Kendi çapında yürekli birisidir. Şiirlerinde kullandığı küfür, yerel özelikler de açıkçası onu oldukça özel kılmaktadır.

Genç şairleri besleyen bir ruh yapısında sahiptir. Genç şairlerle Anadolu’nun çeşitli yerlerini (Ankara, İzmir, İzmit, Elazığ, Gazi Antep, Milas, Seferihisar, Gümüşlük, Bodrum, Bolu, Kırşehir )gezmiş ve ünlü sanatçı, gruplarla turnelere katılmıştır.

Oyunculuk tecrübesi de olan Küçük İskender,  2003 yapımı Mustafa Altıoklar’ın “Ağır Roman” isimli filminde oynamıştır. Ayrıca “O Şimdi Asker” filminde de küçük bir rolde görüyoruz kendisini.

Kendisinden dile getirmeyi pek seven birisi olduğundan popüler sayılır. Şiirleri, isyan ve saldırganlık bakımından değerlendirildiğinde gayet iyidir ama aynı vakitde özgündür de. Bu özgünlük onun küfür kullanımından deyil, konuları işleyişinden dile gelmektedir.

Türkiye’de de bayağı fazla ödüle sahip olan şairimizin, en önemli özelliği ( Erdal Öz Edebiyat Ödülü Jürisine göre ) 30 senelik sanat yaşamında tutarlı bir tavır sergilemesidir. Ayrıca bir akım başlatmasa dahi özgün olması, kendi dönemi şairlerinde pek sık görülmeyen bir özellik olduğundan özgünlük tarafı da Erdal Öz edebiyat ödülünü almasına neden olmuştur. Bazı çevreler inkar etseler de durağan edebiyatımıza yeni bir soluk getirdiği de gerçektir.

Yüze yakın eseri vardır.Şiirin 1980 Dönemi Sonrası Önemli Temsilcileri (Ek Bilgiler)

Şiirin 1980 Dönemi Sonrası Önemli Temsilcileri 1980 sonrası şiir temsilcileri, cumhuriyet dönemi halk şiiri, 1980 sonrası şiir pdf, 1980 sonrası şiir slayt, 1980 sonrası şiir örneği, haydar ergülen 1980 sonrası şiirleri, 1980 sonrası türk şiiri pdf, 1980 sonrası şiir çıkmış sorular

  • 1980 Sonrası Şiirinin Önemli Temsilcileri .  Ayrıca bir akım başlatmasa dahi özgün olması, kendi dönemi şairlerinde pek fazla görülmeyen bir özellik olduğu için özgünlük
  • İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları vardır. 1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri .
  • 1980 sonrasında yazılan şiir , bazı edebiyat çevrelerinde kayıp dönem olarak adlandırılmaktadır.  1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri .
  • 1980 Sonrası Şiirin Özellikleri: Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.  1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri . 1. Haydar Ergülen (1956 …)
  • 1980 sonrasında yazılan şiir , bazı edebiyat çevrelerinde kayıp dönem olarak adlandırılmaktadır.  1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri .
  • 1980 Sonrası Şiirinin Farklı Eğilimleri.  En önemli temsilcisi Sunay Akın’dır. Diğer temsilcileri : Metin Üstündağ, Akgün Akova, Oğuzhan Akay’dır.
  • anlayışı, 1980 darbesiyle yerini özellikle 1970’lerin toplumculuğunu ön plana alan şiire karşı duran 1980 kuşağı şairlerine bırakmıştır.  1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri .
  • 1980 Sonrası Şiirin Özellikleri: Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.  1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri : HAYDAR ERGÜLEN (1956
  • 1980 sonrası şiirinin genel özellikleri şunlardır  2 1980 sonrası şairlerini birleştiren en önemli ilke, şairlerin Türk ve dünya şiirinin   Millî edebiyat dönemi (1911 1923).
  • özellikleri, 1980 sonrası şairler, 1980 sonrası türk şiiri temsilcileri ,cumhuriyet dönemi şiiri .  aslolan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir 1980 sonrası şiiri .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir