Rasyonellik Nedir?

Rasyonellik nedir?


Modernleşmenin bir koşulu ve özelliği olarak vazedilen rasyonellik, geleneksel olarak, insan eylemlerinin verimliliğine, yararlılık kriterine bağlanmaktadır. Bu anlamda rasyonellik, formel mantık ve hesap yoludur. Örneğin piyango bileti almak veya bankada tasarruf hesabı açmak gibi iki davranıştan rasyonel olan ikincisidir. Modernliğin genel kabul gören rasyonellik anlayışı, araçsal bir nitelik taşır; yani bir amaca varmak için gerekli olmayan çabalardan kaçınıp sadece gerekli olanları yapmak rasyonel sayılır.

Ancak son zamanlarda farklı rasyonellik anlayış ve tarzlarının olduğu kabul edilmektedir. Hatta, formel mantığın yanı sıra, olaylara, durumlara ve bağlamlara özgü olan ve formel mantıkla bağdaşmayan alt-mantıkların (infralojik) bulunduğu gözlenmektedir.

Ayrıca, formel mantık açısından rasyonel sayılabilecek ve duygular, heyecanlar ve değerlerle ilişkili bazı davranışların, irrasyonellik etiketiyle bir kenara bırakılamayacağı, birey yaşamının bütünü açısından bunların da kendine özgü bir mantığı (alt-mantık) bulunduğu ve sosyal yaşamın temel dayanaklarından olduğu açıktır.

Rasyonellik, akılcılık ya da usçuluk anlamında felsefi terim ve önerme. Rasyonalizm , rasyonelliği merkez alan bir felsefe öğretisidir. Buna göre, hem gerçekliğin hem de doğruluğun ölçütü rasyonalitede yani ustadır.

İlk olarak rasyonellik, önsel bilginin kesin güvenilirliği üstüne kurulmuş bir eğilimdir. Bu felsefi öğretinin dayandığı epistemolojiye göre bilgi, temelden ya da yalnızca akıldan gelir . Hem bilginin hem de yaşamın kurucu ilkesi akıl olmalıdır, der bu yaklaşım.

Duyusal deneyimi ikincil kılar ve dahası önemsizleştirir. Deneyciliğe karşı, gerçek bilginin deney-dışı bir yapıya sahip olduğunu ve akla dayandığını ileri sürer. Tümdengelimli düşünce yöntemine dayanır.

René Descartes , Leibniz , Spinoza ve Kant gibi düşünürlerde görülen genel yaklaşım biçimi rasyonellik olarak ifade edilebilir. Aydınlanma çağının temelinde rasyonellik fikri, yani her şeyin akıl ile değerlendirilmesi, temellendirilmesi ve düzenlenmesi fikri egemendir.

  • Ana Sayfa > rasyonellik nedir , rasyonellik ne demek ( rasyonellik nnd).  Etkinlik, işgüzarlık, yeterlik, yetenek, verim, etki, rasyonellik .
  • Rasyonellik nedir ? Modernleşmenin bir koşulu ve özelliği olarak vazedilen rasyonellik , geleneksel olarak, insan eylemlerinin verimliliğine, yararlılık kriterine bağlanmaktadır.
  • RASYONELLIK (türkçe) ingilizcesi. 1. n. rationality. 2. efficiency.  İlk olarak rasyonellik , önsel bilginin ( a priori ) kesin güvenilirliği üstüne kurulmuş bir eğilimdir.
  • Diğer dillerde İktisadi rasyonellik anlamı nedir? İngilizce'de İktisadi rasyonellik ne demek ? : economic rationality.
  • o yüzden rasyonellik "ama insanlar o kadar bencil değil" diye değil; "insanlar kendilerine hedefler koysalar dahi, optimizasyonu doğru yapamazlar." şeklinde eleştirilir.
  • Rasyonellik . Bir verimlilik ölçütü olarak kullanılan rasyonellik , eldeki üretim faktörleri ve teklikleri ile mümkün olan en yüksek toplam üretimin yapılmasını ifade eder.
  • Bir grup veya bir toplum bahis konusu olduğunda, koUektif rasyonellik yahut toplu rasyonellik terimi kullanılır. Bir Okumaya devam edin →.
  • isim rasyonellik bilgiara /turkce sozluk/ rasyonellik / 1. isim Rasyonel olma durumu. Türk dil kurumu sözlüğü, Tdk sözlük.
  • Uyumlu, yumşak, okşayarak istediğin yöne yönelte bileceğin.
  • rasyonellik ne demek? rasyonellik nedir ? rasyonellik sözlük anlamı ve rasyonellik hakkında bilgi kaynağı.  rasyonellik . İngilizce. (N.) rationality, efficiency.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir