Petrol Nerelerde Kullanılır?

Petrolün kullanım alanları

Benzin , gazyağı , mazot , fueloil (yağyakıt) , makine yağı , bitüm ve parafin mumu çok bilinen petrol ürünleridir

· Benzin otomobillerde; gazyağı gaz lambalarında bazı ısıtma aygıtlarında ve jet uçaklarının mazotlarında

· Mazot (dizel yakıtıda denir) ; otobüs kamyon ve gemilerdeki dizel motorlarda kullanılmaktadır

· Fueloil ; Buharlı gemilerin kazanlarında buhar üretilmesinde çelik , cam , seramik gibi maddelerin üretiminde kullanılan baz sanayi fırınlarında ve bazı binaların ısıtma sistemlerinde kullanılır

· Makine yağları ; Makinelerin düzgün ve rahat çalışabilmesi için ince yada kalın makine yağlarına ihtiyaç vardır

· Bitüm ; Asfalt ve yalıtım malzemesi üretiminde yararlanılır

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince ’de taş anlamına gelen “petra” ile yağ anlamına gelen “oleum” sözcüklerinden oluşmuştur .

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika ‘da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri , Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg’dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon  %84, hidrojen  %12, oksijen  %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır.

Değişik kimyasal içeriğe sahip hidrokarbonların bir araya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde olan çok sayıda petrol tipi bulunmaktadır .

Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli şartlar altında , ham petrole benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir sahanın ham petrolü, tam olarak öteki bir sahanın ham petrolüne uymaz; muhakkak az çok farklar bulunur. Hatta bu durum, aynı bir petrol sahasında bile, çoğu zaman görülür.

OPEC ‘in kurucusu Venezuellalı politikacı Juan Pablo Pérez , doğaya ve dünya siyasetine yaptığı olumsuz etkilerinden dolayı petrolü şeytanın pisliği olarak tanımlamış ve gelecekte insanlığın mahfına sebep olacağını öngörmüştü .

  • fueloil (yağyakıt) , makine yağı , bitüm ve parafin mumu çok bilinen petrol ürünleridir.  kullanılan baz sanayi fırınlarında ve bazı binaların ısıtma sistemlerinde kullanılır .
  • Petrol Ürünleri Nerelerde Kullanılır ?Çoğu insanın sandığının tersine petrol ürünleri, taşımacılıkta sadece araçların depolarına konan yakıt olarak tüketilmiyor.
  • Petrolün Kullanım Alanları, Petrol Nereden Çıkarılıyor.  Ham petrol yanıcı ama araçlarda kullanılamaz olduğundan dolayı işlenmesine ihtiyaç duyar.
  • Petrol nerelerde kullanılır ?  Ham petrol işlendikten sonra elde edilen ürünler önem sırasına göre; Benzin, Fuel Oil , Motorin, Lipit Petrol Gazı (LPG), Jet Yakıtı ve Asfalttır.
  • Haberin Devamı: rehberim /forum/baska yere sigmayanlar 222/76873 petrol nerelerde kullanilir .html#ixzz2BuJINCD3.
  • Petrol iyi kullanılırsa çok iyi bir üretim aracı, gelişmişliğin ve ileri gitmenin sembolüdür. Yazıyı paylaş " Petrol Nedir Nerelerde Kullanılır Kısa Bilgi".
  • Petrol Nerelerde Kullanılır . Petrolün bütün türevleri günümüzde büyük önem taşımaktadırlar ve her ürünün ya da yan ürünün bir kullanım alanı vardır.
  • Petrol , ham yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle Benzin, Dizel, Gaz yağı, Fuel Oil ve Motorin elde edilmektedir.  Ancak en çok kullanıldığı alanlar ulaşım ve enerjidir.
  • Buradaki sızıntılardan toplanan ham petrol ve asfalt çok değişik gâyelerle kullanılıyordu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir