Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri

Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri

Periyodik Cetvel ,elementlerin sembolleriyle gösterildiği ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir
Periyotlar cetveli ilk defa dimitri Mendelev tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=Kütlelerine göre düzenlemiştir )

Periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur

P E R İ Y O T

 • Periyotlar cetvelindeki yatay sıralardır
 • Elementler atom numarası en küçük ten en büyüğe doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar
 • Periyot numarası enerji seviyesini = yörünge sayısını gösterir
 • 7 periyot bulunur


PERİYOTLAR CETVELİNDE SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKCE

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik azalır
4-Ametalik özellik artar
5-Elektron verme özelliği azalır
6-Elektron alma özelliği artar
7-Atom çapı küçülür
8-Asitlik özelliği artar
9-İyonlaşma enerjisi büyür
10-Elektro negatiflik büyür

LANTANİTLER :Atom numarası 58 – 71 olan elementler ( 6 periyotta )
AKTİNİTLER :Atom numarası 89 – 103 olan elementler ( 7 periyotta )

1. Periyotta 2 element
2 . “ 8 “
3 . “ 8 “
4 . “ 18 “
5 . “ 18 “
6 . “ 32 “
7 . “ 23 “ tamamlanmamıştır

G R U P

Periyotlar cetvelindeki düşey sıralardır
Elementler gruplara ortak kimyasal özelliklerine göre sıralanmıştır
18 tane grup vardır 8 tane A grubu
8 tane B grubu ( 8B grubu 3 gruptan oluşur ) )

1A Grubu ALKALİ METALLER
2A “ TOPRAK ALKALİ METALLER
3A “ METALLER
7A “ HALOJENLER
8A “ SOYGAZLAR

1A , 2A , ,3A , grubunda ……METALLER
4A , 5A , 6A , 7A grubunda ……AMETALLER
8A grubunda ……SOYGAZLAR

PERİYOTLAR CETVLİNDE YUKARIDAN AŞAGIYA DOĞRU İNİLDİKÇE

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik artar
4-Ametalik özellik azalır
5-Elektron verme isteği artar
6-Elektron alma isteği azalır
7-Atom çapı büyür
8-Bazlık özelliği artar

Her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterirler.

Aynı grupta olan elementler sertlik , parlaklık , iletkenlik , elektron alma veya verme yatkınlıları bakımından birbirine benzerdir.

M E T A L L E R

1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )

2- Yüzeyleri parlaktır

3- Isı ve elektriği iyi iletirler

4- Tel ve levha haline gelebilirler

5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )

6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar

7- Kendi aralarında alaşım yaparlar

8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)

9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar

10- Canlıların yapısında çok az bulunur

11- Erime-kaynama noktaları yüksektir

12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar

13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır

Metaller ;
– periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
– genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletirler.
– dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
– üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

A M E T A L L E R

1 – katı, sıvı, gaz halindedirler
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )
( Brom= Br sıvı )
( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )

2 – Yüzeyleri mattır

3- Isı ve elektriği iyi iletmezler

4- Tel ve levha haline gelemezler

5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı

6- Kendi aralarında bileşik yaparlar

7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar

8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )

9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar

10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar

11- Erime-kaynama noktaları düşüktür

12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar

13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

Ametaller ;
– periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
– genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletmez.
– dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
– ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.

Örnek : Klor ve bileşikleri ;

 • Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
 • Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
 • Tuvalet temizliğinde ,
 • Hidroklorik asit yapımında ,
 • Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
 • İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
 • Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında

Y A R I M E T A L L E R

Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.

Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere , kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.

Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
Bor = B Silisyum = Si Germanyum = Ge Arsenik = As
Antimon = Sb Tellür = Te Polanyum = Po Astanit = At

1 – Parlak veye mat olabilirler
2 – Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
3 – İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
4 – Kırılgan değildirler.

Yarı metaller;
– elektronik devre elemanlarında ,
– değişik alanlarda ( mikroskop mercekleri , projektörlerde ) kullanılır.

S O Y G A Z L A R

1- Doğada gaz halinde bulunurlar

2- Kararlı yapıdadırlar

3- Bileşik oluşturmazlar

4- Tek atomludurlar

5- Erime kaynama noktaları düşüktür

6- Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar

Helyum = He Argon = Ar Ksenon = Xe
Neon = Ne Kripton = Kr Radon = Rn

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı genellikle Rus kimyager Dimitri Mendeleyev ‘e mal edilir. 1869 ‘da Mendeleyev, tabloyu, atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından oluşturmuştur. 117. Elementin güncellenmiş adı “Tennessine”dir.

 • Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri .
 • Dördüncü periyotta yer alan, potasyumdan broma kadar sıralanan 17 elementin özellikleri farklıdır.  yükseltgen özelliği azalır. Periyodik cetvelin özellikleri .
 • Periyodik Tablonun Özellikleri . Doğada 94 tane element bulunmaktadır.  3. Lityum (Li). Periyodik Cetveldeki Yeri: 2. periyot, 1A Grubu. Element Türü: Metal.
 • Periyodik cetvel ve özellikleri . Periyodik cetvel fiziksel ve kimyasal olarak biribirine ben zeyen elementleri gruplandırmak için oluşturulmuştur.
 • Periyodik cetvel özellikleri zaman içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilmiştir. Periyodik cetvel içerisinde toplamda 107 element yer almaktadır.
 • elementleri özellikleri benzer(değerlik elektron sayıları aynı )olanlar alt alt gelecek şekilde atom numaralarının artışına göre dizilerek modern periyodik cetvel elde edilmiştir.
 • 9. SINIF SINIF KİMYA YGS Hocalara geldik, her biri alanında uzman bir ekibin bir araya gelerek oluşturduğu bir projedir.
 • Periyodik Tablo ve Özellikleri . Eğitim 12 Aralık 2015.  numaralarına (proton sayılarına) göre sıralayarak periyodik tabloyu oluşturdu.  Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi.
 • PERİYODİK CETVELİN BAZI GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.

Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri” için 3 yorum

 • 04/01/2017 tarihinde, saat 20:27
  Permalink

  dila kankama teşekkür ediyorum 😀

  heval hocam cok uğraştırdınız bizi yahu !

  Yanıtla
 • 14/12/2017 tarihinde, saat 21:52
  Permalink

  kimya yı buanın babası ve anasını knıyorum neden böyle bişey yapcak bi adam için çabaladınız

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir