Latest

Altın Elementinin Oluşumu

Kimyasal bir element olan altın, kendine has sarı bir rengi olan ve insanlık tarihi boyunca kıymetini kaybetmemiş elementlerden biridir. Araştırmacılar, insanoğlunun faydalandığı ilk metalin altın olduğunu söylemektedir. Bozulmayan
Read More

Aliterasyon anlamı

Aliterasyon Nedir? : koşukta veya düzyazıda, bir uyum elde etmek için başvurulan ve kelime başlarında veya ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecenin yinelenmesine dayanan ses oyunu; örneğin,” s
Read More