Ototrof Beslenme

Ototrof beslenen canlılar hangileridir? Ototrof beslenen bitkiler

OTOTROF BESLENME : İnorganik maddelerden enerji kullanarak organik besin yapabilmektedir. Bu şekilde beslenme yapan canlılara Ototrof (üretici) denir. Ototrof canlılar Fotosentez yapanlar ve Kemosentez yapanlar olmak üzere iki grupta toplanırlar.

A)FOTOSENTEZ YAPANLAR : Bu beslenme biçiminde enerji kaynağı Güneşin ışık enerjisidir. Klorofilli hücreler ışık enerjisini soğurup kimyasal bağ enerjisine çevirerek, besin yapmada bu enerjiyi kullanırlar. Yeşil bitkiler, Mavi yeşil algler ve Fotosentetik bakteriler bu şekilde kendi besinlerini yapabilen üreticilerdir.

B)KEMOSENTEZ YAPANLAR : İnorganik maddeleri oksitleyerek (yükseltgeyerek) kimyasal enerji sağlar. Bu enerjiyi inorganik maddelerden organik madde (besin) yapmada kullanırlar. Sadece bir grup bakteri tarafından gerçekleştirilir. Klorofilleri yoktur.Demir, Kükürt, Azot bakterileri bu gruba örnektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir