Osmanlı Döneminde Sosyal Medya Olsaydı Ne Olurdu?

Sosyal medya günümüzün vazgeçilmezi. Onsuz yapamıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? 600 sene 3 kıtada hüküm süren Osmanlı döneminde sosyal medya olsaydı ne olurdu? İşte bu soruya cevap niteliğinde birbirinden komik sosyal medya paylaşımları…

Her savaştan önce ve sonra Twitter’da heşteg savaşları yaşanırdı.

Elbette şehreminiler de sosyal medyayı aktif biçimde kullanırdı

Tarihi kişilikler adına uydurma söz yazamadık

Haremdeki sultanlar isim vermeden birbirine laf çakardı.

Padişahlar sefere çıkınca düşmanlara ”Ordumla geliyorum” dercesine check in yapardı.

Sultanlar İnstagramda foto paylaşır biz de günlerce bunu konuşurduk

Emojiler biraz farklı olurdu

Yeniçeriler anonim hesaplarla padişaha isyan tweetleri atardı.

Padişahlara capsler yapılırdı

Savaş alanından paylaşımlar yapılırdı

İnstagramda yeni alınan çarık ve cüppeler paylaşılırdı

Padişaha isyan eden muhalifler surlara yazı yazıp paylaşırdı.

Padişahlar whatsappta utangaç maymun gönderirdi.

#Şiirsokakta değil #Şiirsurlarda olurdu ve tüm sosyal medyaya yayılırdı.

Eee anket olmazsa olmazdı…

  Padişah unvanı 1421’den itibaren kullanılmaya başlanmıştır.  Dîvân-ı Hümâyun, Padişahın danışma meclisi olarak görev yapardı. 7

Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti , Türk İmparatorluğu olarak da bilinir. 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu; Doğu Avrupa , Güneybatı Asya , Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu doğal sınırlarına ulaşana kadar topraklarını genişletmiştir. Ayrıca daha geniş coğrafyalarda da çeşitli başarılar göstererek kısa süreli olarak Lanzarote , Madeira , Lundy , Vestmann Adaları , Baltimore gibi bölgeleri fethetmiş ve buralarda üsler kurarak yıldırma hareketlerinde bulunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nu Oğuzlar ‘ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi ; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti ‘nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede, Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad ‘ın İlhanlılar tarafından İran ‘a götürülmesi sonucu oluşan otorite boşluğundan dolayı bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurmuştur. Devlet; dördüncü padişah olan Yıldırım Bayezid ‘in Timur ‘a esir düşmesiyle Fetret Devri ‘ne girmiş, 11 yıl süren taht kavgalarından sonra Mehmet Çelebi , Fetret Devri’ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmed Konstantiniyye ‘yi fethederek Doğu Roma İmparatorluğu ‘nu sonlandırmış, bazı tarihçilere göre bu zaferle Orta Çağ ‘ın sona erip Yeni Çağ ‘ın başlamasını sağlamıştır. Ayrıca bu fetihle beraber devlet, imparatorluğa yükselmiştir.

Yavuz Sultan Selim Mısır ‘ı fethetmiş, halifeliğin Osmanlı Padişahlarına geçmesini sağlamış, Kanunî Orta Avrupa ‘da büyük ilerleme kaydetmiş ve Macar Krallığı ‘na son vermiştir. Avrupa ‘ya karşı sağlanan üstünlük, I. Ahmed ile birlikte son bulmuş, Avrupa ve Osmanlı Zitvatorok Antlaşması ile eşit duruma gelmiştir. I. Mustafa ve Genç Osman ile birlikte tahttan indirilmeler başlamış, devlet yönetimi Bağdat ‘ın fethedilmesini sağlayan IV. Murad ‘a kadar sendelemiştir. II. Mustafa zamanında ise Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş , bu zaman diliminden itibaren reformist , yenilikçi akımlar başlamıştır. II. Mahmud isyanların baş gösterdiği Yeniçeri Ocağı ‘nı kapattırmış , Abdülmecid Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ‘nı ilan etmiş, II. Abdülhamid Meşrutiyet ilan edip 33 yıl tahtta kalmıştır.

I. Dünya Savaşı ‘nın kaybedilmesinden sonraki dönemde imzalanan antlaşmaların ardından, Anadolu ‘da Mustafa Kemal Atatürk ‘ün önderliğinde, Sevr Antlaşması ve Anadolu ‘nun işgaline karşı başlayan Kurtuluş Savaşı ‘nın zaferle sonuçlanması ve sonrasında saltanatın kaldırılması ile birlikte son padişah Mehmed Vahdettin İstanbul’u terk etmek zorunda kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur. Bu gelişmeleri takiben Atatürk başkanlığındaki Büyük Millet Meclisince , 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir . Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından kapsadığı alanda pek çok devlet ortaya çıkmış olmakla birlikte Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu’nun tek ardıl devleti Türkiye Cumhuriyeti ‘dir. .

  • Peki ya Osmanlı döneminde sosyal medya olsaydı ne olurdu ? 1. Her savaştan önce ve sonra Twitter'da heşteg savaşları yaşanırdı.
  • Merhaba arkadaşlar Bu videomda Sosyal Medya Osmanlı Döneminde Olsaydı Ne tür paylaşımlar olurdu ?  KANALA ABONE OL : goo.gl/5wHnS5.
  • Ana Sayfa » Gündem » Sosyal Medya Osmanlı Döneminde Olsaydı Görebileceğimiz 15 Paylaşım.
  • Osmanlı 600 sene 3 kıtada hüküm sürdü. Hakkında birçok kitap yazıldı, filmleri ve dizileri yapıldı.
  • Osmanlı 600 sene 3 kıtada hüküm sürdü. Hakkında birçok kitap yazıldı, filmleri ve dizileri yapıldı.
  • Sosyal medya osmanlı döneminde olsaydı .
  • Merhaba arkadaşlar Bu videomda Sosyal Medya Osmanlı Döneminde Olsaydı Ne tür paylaşımlar olurdu ?  KANALA ABONE OL : goo.gl/5wHnS5.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir