Osmanlı Devleti zamanında Kars-Ardahan-Batum hangi antlaşma ile kaybedildi?

Osmanlı Devleti, Kars-Ardahan ve Batum’u hangi antlaşma ile kaybetti? Devletlerin tarihinde yapılan antlaşmaların ve imzalanan kararların önemi çok büyüktür. Çünkü o antlaşmalar hem günü hem de geleceği ilgilendirir.


Kars-Ardahan ve Batum, 2.Abdülhamid Dönemi’nde Berlin antlaşması ile keybedilmiştir. İşte o antlaşmanın tarihi ve maddeleri;

BERLİN KONGRESİ ve BERLİN ANTLAŞMASI (1878)

Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya.

NOT: Bu sırada İngiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS’ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı İngiltere’nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

BERLİN ANTLAŞMASININ MADDELERİ (1878)

1) Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan bulgar KRALLIĞI üçe ayrıldı:
a) Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
b) Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c) Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak, ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
2) Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak.
3) Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacak.
4) Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek.
5) Teselya Yunanistan’a verilecek.
6) Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.
7) Osmanlı Rusya’ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.

Batum Konferansı ve Antlaşması, 11 Mayıs – 4 Haziran 1918 tarihleri arasında Batum ‘da yapılan konferans ve sonucunda 4 Haziran 1918’de Osmanlı İmparatorluğu ile Kasım 1917’deki Bolşevik ihtilalinden sonra Kafkasya ‘da kurulan devletlerle, yani Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti , Gürcistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Milli Şurası arasında imzalanmış anlaşma. 14 maddeden oluşan bu anlaşma, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ‘nin imzaladığı ilk uluslararası sözleşmedir .

  • Osmanlı Devleti , Kars Ardahan ve Batum ’u hangi antlaşma ile kaybetti ?  Kars Ardahan ve Batum , 2.Abdülhamid Dönemi’nde Berlin antlaşması ile keybedilmiştir.
  • .. vam ederek Batum , Kars ve Ardahan geri almıştır.  ile kaybedilen Batum dâhil diğer topraklar geri alınmıştır.  Batum , Kars ve Ardahan Osmanlı devletine katılmıştır.
  • Osmanlı Devleti 'ni Sadrazam Talat Paşa temsil etmiştir.  ile kaybedilen Batum dâhil diğer topraklar geri alınmıştır.  Batum , Kars ve Ardahan Osmanlı devletine katılmıştır.
  • Görüşmelere, Alman Devlet Başkanı Bismark, başkanlık yaptı. Antlaşmanın 58. maddesine göre: Osmanlı Devleti doğuda; Ardahan , Kars ve Batum ’u Rusya’ya terk edecek.
  • Ermenilerin isteği üzerine 31 Mayıs 1918’ de Batum antlaşması imzalandı.  Önce Kafkasya ve Azerbaycan’ ı boşaltarak Kars , Ardahan , Batum ’ a çekildi.
  • sorusunun cevabı haberimizde.1878 Berlin antlaşması ile kaybedilen Kars , Ardahan ve Batum hangi antlaşma ile geri alınmıştır? sorusunun cevabı haberimizde.
  • Bir aydan fazla süren Konferanstan hiçbir netice alınmayınca da Osmanlı ordusu doğuda ilerlemeye devam ederek Batum , Kars ve Ardahan geri almıştır.
  • Batum fırsatlarından yararlanın! Karşılaştırıp öyle karar verin.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir