Öğrencilerin Hafızasında İz Bırakmış 13 Harika Öğretmen

Öğrencilerin unutamadığı öğretmen modelleri! Öğretmenlerimizin hayatımızda önemi bir yeri vardır. Onları hep minnet ve sevgiyle hatırlarız. Ama bazı öğretmenler var ki onları hayatımız boyunca unutamayız. İşte bu yazımızda o öğretmenleri temsil eden 13 harika öğretmen ve fotoğraflarını sizinle paylaşıyoruz. Bakalım size tanıdık gelecek mi bu fotoğraflar?

Babacan Öğretmen

Bir öğrenci, derse çocuğuyla birlikte gelmiş. Bebek bakıcısına verecek parası yokmuş. Bebek derste ağlamaya başlayınca, öğretmen onu annesinden alıp sakinleştirerek derse devam etmiş.

Her Haliyle ders veren öğretmen

Yapmanız gereken tek şey dikkatle dinlemek! “Söylediğim her şey sınavda ÇIKACAK”

Gerçek profesyoneller asla kural tanımaz!

Bir matematik öğretmeni Pi Günü’nü kutluyor.

Sınav sırasında bir öğretmenin sınav saati: “Zaman geçiyor, ne durumdasın?”

 

Sanatçı ruhlu Öğretmen

1f80efc5953142569e0513870bc03767.jpg.700x0_q85_autocrop_crop-smart_upscale

Bir sanat öğretmeni, öğrencilerine ilham vermek için her gün tahtaya yepyeni ve muhteşem resimler çiziyor.

Bir fizik öğretmeni sıvıların özelliklerini açıklıyor.

 

Tarih öğretmeni…

Başka ne olabilirdi ki!

İmkansızı olmayan öğretmenler

Gerçek bir profesyonel daima bir üçgen çizmenin yolunu bulur

Eğlenceli Öğretmen

Öğretmen uyuyan öğrenciyi ne uyandırdı ne eleştirdi. Hatta onun uykusuyla sınıfa canlılık verdi.

Hayvan sever Öğretmen

0b5a5254064f4c2eb9f8ed2dc841b326.jpg.700x0_q85_autocrop_crop-smart_upscale

“Bu öğretmen, okulun yakınındaki bir sokakta, terk edilmiş yavru kedi bulmuş. Ders çok ilginçti.”

Mucid Öğretmen

Bir fizik öğretmeni bir deney yapıyor.

Ah o öğretmenler odası 🙂

Öğretmenler odasında bir gezegen posteri. (Pluton’un gezegenlik vasfı tartışmalı olduğundan “Allah rahmet eylesin” notu düşülmüş)

BONUS – Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Sıralamanın dışında hepimizin kalbinde Türk Milletinin Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

Farabi ; Batı ′da bilinen adıyla Alpharabius , 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı ‘nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı . Aynı zamanda gökbilimci , mantıkçı ve müzisyendir .

Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi ortaçağ islam aydınları arasında Muallim-i Sânî ya da Hace-i Sâni olarak bilinir. Hace-i Evvel ise Aristo ‘dur. Farabi’nin hayatı selefi olduğu Kindi gibi çok az bilinir. Bağdat , Halep ve Mısır ‘da bulunduğu, hayatının önemli bir kısmında Halep’teki Şii Hamdani hanedanı tarafından desteklendiği bilinmektedir. Etnik kimliği tartışmalıdır. Kimi kaynaklara göre Fars kimilerine göre Türk kökenlidir. Ancak Farabi, bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Farabi Aristo’nun temel eserlerinin birçoğunu Arapça’ya yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapça’nın bir felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı yapmıştır.

Farabi’nin bu büyük katkısının yanında İkinci Üstad kabul edilmesinin ana nedeni İbn-i Haldun ‘a göre onun mantık alanında yaptığı çalışmalardır. Farabi, Aristo’nun 6 ciltlik temel mantık kitabı Organon ‘un tüm bölümlerini içeren çeviriler ve şerhler kaleme aldı ve Organon’u iki bölüm daha ekleyerek 8 kitaba çıkardı. Mantık ifadeleri, onu ifade etmek için kullanılan dil ve bilgi ile ilişkili olduğu için Farabi’nin mantık dışında dil felsefesi ve epistemoloji üzerinde de yoğun şekilde durduğu görülür. Farabi’nin diğer bir çalışma alanı Doğa felsefesi, Metafizik ve Psikoloji olmuştur. Doğa anlayışı dönemin Batlamyusçu dünya merkezli görüşüne uygundur. Farabi’nin geliştirdiği sudûr teorisi ise Neoplatoncu ve İsmaili kökenlere dayanır. Bu anlayış daha sonra İbn-i Sina tarafından geliştirildi. Farabi’ye atfedilen kitapların sayısı 100 ile 160 arasındadır.

Farabi, Kindi ‘nin kurucusu olduğu kabul edilen ve İslam felsefesi içinde rasyonal/Aristocu eğilimi ifade eden Meşşaîlik akımının ikinci kurucusudur. Pek çok takipçisi olduğu için bazı felsefe tarihçilerine göre bir Farabi okulundan sözedilebilir. Yahudi filozof Maymonides etkilendiği felsefeciler içinde en büyük övgüyü ona yapar: “Mantık hakkındaki eserlere gelince, sadece Ebu Nase el-Farabi’nin eserlerinin çalışılması yeterlidir. Onun tüm eserleri kusursuz ve mükemmeldir. O eserler incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Çünkü o büyük bir adamdır.” Batı’da Farabi’nin eserleri İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd ‘ün eserlerinden daha az tercüme edilmişse de, Farabi’nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip olmuş, arkadan gelen felsefi zenginliğe ilk açılımı yapmıştır. İbn-i Rüşd ve Endülüslü filozoflar Farabi’yi mantık, psikoloji ve siyaset konularında önemli bir otorite olarak görürler.

  • Ama bazı öğretmenler var ki onları hayatımız boyunca unutamayız. İşte bu yazımızda o öğretmenleri temsil eden 13 harika öğretmen ve fotoğraflarını sizinle paylaşıyoruz.
  • 3. Dersine kaykayla giden bir öğretmen .. 4. Tebeşirle harikalar yaratan bir öğretmen ..  " Öğrencilerin gözyaşları".  3.5b6220 Şubat, 13 :27.
  • Bir saniye” diyorsunuz muhtemelen bu başlığı okurken, “Benim öğrencilerim benden nefret etmez ki.”.
  • İz bırakan öğretmenler . Yönetici tarafından yazıldı.  disiplinli bir eğitmen olarak hafızamda kazılı bir yeri vardır.  gibi çok şey kazanacak örneğin harika keman çalacaktır.
  • Yoğun katılımın gerçekleştiği seminerde, öğretmenlerin özellikle öğrencileri ile aralarında yaşanan isim hafızaları konusundaki sıkıntılarına değinildi. "Kelebek etkisi var".
  • İşte öğrencilerin öğretmenleri sevmemesi için 13 neden  Biraz özgürlüğe ihtiyaç duyarlar. Bırakın da arada sakız çiğnesinler ya da şapkalarını taksınlar.  ÖĞRETMEN .
  • nda öğrencisi olan Özlem Kaya’nın hayatında bıraktığı izle fark yaratan öğretmen oldu.  Biz de fark yaratanlardan oluruz İnşallah.. hazan1156 01 Aralık 2015 13 :30.
  • 24 Kasım 2015’te başlattığımız Harikalar Yaratan Öğretmenler Yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi ve paylaştığınız hikayeleriniz için teşekkür ederiz.
  • farklı, çok özel yerlerinin olduğu gerçeğinden yola çıkarak, onlara ‘ iz bırakan öğretmen ’ tanımının daha çok uyacağını düşünüyorum.  Öğretmen Atamaları 2017 02 13 11:05:05.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir