Konservatuar nedir?

Soru: konservatuar nedir? Konservatuar sınavı nedir? Konservatuar sınavıına nasıl giirilir? Ne gerekiyor, hepsini bilmek istiyorum. Teşekkürler

Cevap:

Konservatuvar nedir: Müzik, opera, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okullara konservatuvar denir.

MÜZİK

Programın Amacı:

Müzik eğitimi konservatuvarda verilmektedir. Konservatuvarların amacı klasik batı müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği alanında çalışacak sanatçıları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır. Konservatuvarların müzikle ilgili başlıca programları şunlardır: Müzikoloji Yaylı Çalgılar Temel Bilimler Nefesli Çalgılar ve Vurma Sazlar Kompozisyon Şeflik Ses Eğitimi Çalgı Yapım Şan-Opera Piyano-Harp Konservatuvarlarda ayrıca tiyatro, bale ve halk oyunları programları da bulunmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:

Konservatuvarlarda eğitim süresi, hazırlık sınıfıyla beş yıldır. Hazırlık sınıfında başarılı olmayan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir. Konservatuvarda armoni, form bilgisi, ses eğitimi, ritmi uygulaması, nota yazım bilgisi, solfej, partisyon bilgisi, enstrüman bilgisi, oda müziği, Türk sanat müziği, Klasik batı müziği ve Türk halk müziği, orkestra ve koro şefliği, müzik tarihi, diksiyon ve fonetik, şan ve eşlik, atölye ve teknoloji gibi dersler okutulur, şan opera programı, yaylı ve nefesli sazlar, piyano ve harp programlarında, beceri geliştirici uygulama ağırlıklı dersler verilir.

Gereken Nitelikler:

Konservatuvara girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSS’de belirli bir puanın üzerinde puan almış olmak ve açılan yetenek sınavında başarılı olmak gerekir. Bu sınavda başarılı olmak için herşeyden önce üstün bir müzik yeteneğine sahip olmak gereklidir. Müzik alanında çalışacak kimselerin uzun ve yorucu çalışmalardan bıkmayacak kadar müziği sevmeleri, mesleklerinde başarılı olmalarının ön koşuludur.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları işler:

Konservatuvarı bitiren kimselere “Konservatuvar Diploması” verilir ve diplomada eğitim gördüğü alan belirtilir. Konservatuvar mezunları, Müzik İcracısı, “Kompozitör” veya “Şef” unvanı ile şan opera programını bitirenler “Korist” veya “Opera” Sanatçısı unvanı ile çalışırlar

Çalışma Alanları:

Konservatuvar mezunları, başta Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi olmak üzere çeşitli kültür kurumlarında, TRT’de görev alabilirler veya serbest çalışabilirler. Temel bilimler ve müzikoloji bölümünden mezun olanlar konservatuvarlarda öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

Sınavda Neler Soruluyor ?

İlk Öğretim Düzeyinde Yapılan Sınavlarda:

* Temel Müzik Bilgisi (Notalar) * Müziksel İşitme (İki Ses, nadiren üç ses sorulur.) * Müziksel Söyleme (Basit Ezgi Tekrarı) * Müzik Tarihi Bilgisi * Bireysel Çalgı Bilgisi (Tercihen Piyano-Keman-Yan Flüt )

Orta Öğretim Düzeyinde Yapılan Sınavlarda

* Temel Müzik Bilgisi * Solfej (Müziksel Okuma ) * Müzik Tarihi ve Form Bilgisi * Çok Ses İşitme (İki,Üç,Dört Ses Duyma ) * Ezgisel Bellek * Ritimsel Bellek * Şan * Bireysel Çalgı Bilgisi

Lisans Düzeyinde Yapılan Sınavlarda

* Temel ve İleri Müzik Bilgileri * Çok Ses İşitme-Yineleme * Ezgisel Bellek-İşitme * Ritimsel Bellek-İşitme * Solfej-Deşifraj (Müziksel Okuma ) * Dikte (Müziksel Yazma ) * Müzik Tarihi ve Form Bilgisi * Armoni ve Form Analiz * Şan Bilgisi * Bireysel Çalgı Bilgisi

Genel olarak tüm sınavlarda sorulan bilgiler aşağı yukarı aynıdır. Ancak seviye yükseldikçe sorulan soruların niteliği de değişmektedir. Örneğin, Lise giriş sınavlarında çoğunlukla DİKTE’ ye yer verilmezken Lisans sınavlarının neredeyse hepsinde sorulur. Okullar Üniversiteye göre de farklı sınavlar yapabilirler. Örneğin Bir Eğitim fakültesi ARMONI bilgisi aramazken bir diğeri bu konuya özellikle eğilebilir.

Konservatuvar kelimesi, Türkçeye İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Latin kökenli dillerden girmiştir ve hepsinin okunuşu, bugün Türkçede kullanılan konservatuvar kelimesine benzemektedir . Bazı kaynaklarda konservatuvar olarak da yazılmaktadır .

  • Konservatuar sınavı nedir? Konservatuar sınavıına nasıl giirilir? Ne gerekiyor, hepsini bilmek istiyorum.
  • İçindekiler. 1 Tanımı. 2 Konservatuar ve Akademi. 3 Konservatuvar 'ların Öğrenci Kabulü.  Konservatuar ve Akademi.
  • Konservatuvar nedir ? Konservatuvar Müzik eğitimi yapan okul, Darülelhan (Eserler Evi).
  • Konservatuar Nedir , Konservatuar Hakkında Bilgiler, Konservatuara nasıl girilir, Konservatuar Sınavı.  Konservatuar Müzik bölümü ile ilgili bilgiler: Programın Amacı.
  • Konservatuar eğitimi 4 yıl sürmektedir.  genel olarak Avrupa dillerinde benzer şekillerde kullanılır çünkü konservatuar kavramının ortaya çıkışı doğrudan Rönesans ile ilgilidir.
  • sanatçı olmanın tek yolunun konservatuar olduğunu düşünen yüzlerce pırıl pırıl kişinin müraacaat ettiği..
  • Konservatuar kelimesinin anlamı: Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir