Kız Kulesi Niçin Yapıldı?

İstanbul Boğazının Marmara Marmara Denizi tarafındaki girişine yakın, Üsküdar kıyılarından biraz açıkta olan Kız kulesi, çok küçük bir ada sayılabilecek bir kaya üzerinde kurulmuş tarihi bir kuledir.

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgi,bu kulenin Bizans İmparatoru Manuelos Komnenos tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Kulenin yapılmasındaki amaç, Boğazı geçmesi istenilmeyen gemilere kapayan zincirin bir ucunu bağlayacak sağlam bir yerin bulunmasıydı.

Bir söylentiye göre,İmparator bir suç işleyen kızı Leandrayı buraya kapamış,dolayısıyla kule “Kızkulesi” adını almıştır. Kulenin sonraki devirlerde de politik suçlular için zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Bir başka söylenti, Kızkulesinin ünlü Battal Gaziyle ilişkisini dile getirmektedir. İstanbulu kuşatmak için kuleye yakın Damalis Burnunda konaklayan, yedi yıl orada kalan Battal Gazi, Üsküdar tekfurunun kızına tutulmuş.Aslında,Damalis Burnunda bu kadar uzun süre kalmasının nedeni de tekfur kızına olan aşkıymış. Battal Gazi Şama döndükten sonra, Üsküdar tekfurunun isteğiyle Bizans İmparatoru tekmil Kadıköy ve Üsküdar çevresine hisarlar yaptırmış. Kıyıya yakın kayanın üzerine de bir kule kurdurmuş. Üsküdar tekfuru,kızını ve hazinesini kuleye yerleştirmiş. Şamı alıp tekrar İstanbula dönen Battal Gazi de kuleyi basıp tekfur kızını ve oradaki hazineyi almış.

İstanbulun fethinden sonra bu kule yıktırılmış ,yerine tahtadan bir kule yaptırılmıştı. Kulede yakılan meşaleler, geceleri geçen gemilere Boğaz yolunu gösteriyordu. Tahtadan kule bir yangın sonucu ortadan kalkınca, 1719 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa kuleyi taştan ve daha mükemmel bir yapıyla yeniden kurdurdu. Yarım kubbenin konulması da o döneme rastlar. I. Mahmut zamanında Kızlar Ağası Beşir, sonraları da gözden düşüp sadrazamlıktan azledilen Hekimoğlu Ali Paşa bu kulede hapsedilmişlerdir.

Kule hakkındaki bir başka söylenti, Bizans İmparatoru Konstantinin kızıyla ilgilidir. Bu söylentiye göre, o devrin ünlü falcılarından biri, İmparatorun kızınınyılan sokması sonucu öleceğini belirtmişti. Bunun üzerine, İmparator kızını denizin ortasında özel olarak yaptırdığı “Kızkulesi”ne kapatmıştı. Buna rağmen falcının söylediği gerçekleşmiş ve bir ü-züm sepetiyle gelen yılan İmparatorun kızını sokarak ölü -müne sebep olmuştur.

1839 yılında karantina amacıyla kullanılan kule,halen deniz feneri görevini yapmaktadır. Üç saniye arayla çakıp sönen ışığı,dört mil mesafedeki gemiciler tarafından görülebilir.

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı ‘nın Marmara Denizi ‘ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

Üsküdar ‘ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz ’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder:

Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları II. Mehmed devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmud ‘un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır. Kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir de sarnıç vardır.

İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneri ile yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.Geçmişten geleceğe en çok da düşlere yol göstermektedir Kız Kulesi. Kız Kulesi 2000 yılında restore edilerek, artık çatal-bıçak seslerinin duyulduğu bir mekân haline dönüştürülmüştür. Kız kulesine ulaşım Salacak ve Ortaköy’den sandallarla yapılmaktadır.

Çok eski tarihi geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar, Boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadı ile kullanılmıştır. Kule ile Avrupa Yakası boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve gemilerin Anadolu Yakası ile Kız Kulesi arasından geçişine izin verilmiştir. Bir süre sonra Kule, zinciri taşıyamamış ve Avrupa Yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içine bakıldığında yıkıntıları görülmektedir.

Antik Çağ’da Arkla ve Damialis adları ile anılan kule, bir ara da “Tour de Leandros” ismi ile ün yapmıştır. Şimdi ise Kız Kulesi ismi ile bütünleşmiş ve bu ismi ile anılmaktadır.

  • Kız Kulesi Niçin Yapıldı ? Haber Osman Güven . 27/04/2016.  biraz açıkta olan Kız kulesi , çok küçük bir ada sayılabilecek bir kaya üzerinde kurulmuş tarihi bir kuledir .
  • Kız Kulesi ile ilgili anlatılan ilk hikaye Ovidius’un kaydettiği bir aşk hikayesidir.  Detaylı Arama için ENTER.
  • Kim Yaptı Hikayesi Niçin Neden Yapıldı ,istanbul,Nasıl,Hakkında Bilgiler, kulesine gidilir,resimleri  Kız Kulesinin geçmişinin 2500 yıl öncesine dayanıldığı bilinmektedir.
  • Kız Kulesi fenerinin ışığı, dört mil uzaktan görülür.  almak isteyen Atinalılar tarafından, bu kara parçası üzerine bir gümrük binası yapılması ile Kız Kulesinin tarihi başlar.
  • .bbcode_container {width: 50%;} Kız Kulesi Efsanesi Kız Kulesini Kim Neden Yaptırmıştır ? Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Kentinin haremliğiymiş. A.
  • Kız Kulesi fenerinin ışığı, dört mil uzaktan görülür.  almak isteyen Atinalılar tarafından, bu kara parçası üzerine bir gümrük binası yapılması ile Kız Kulesinin tarihi başlar.
  • Kız Kulesi ’nin tarihçesinde neler var? 2012: Renovasyon çalışmaları yapıldı ve Efsaneler Sergisi açıldı.  1993: Kız Kulesi Aşıkları filmi kulede çekildi ve galası Avrupa'da yapıldı .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir