Kirecin Söndürme İşlemi Nasıl Olur?

Kirecin söndürme işlemi nasıl olur? Kireçler CaO halinde kullanılmazlar. Bunların su ile işlem görerek söndürülmeleri gerekir. Peki bu işlem nasıl olur?

Kirecin söndürülmesi bir hidratasyon olayıdır. Sönmemiş kirecin üzerine az miktarda su dökülünce bir süre sonra kireç parçasının kabardığı ve yavaş yavaş çatlayarak dağıldığı, aynı zamanda sıcaklık artışı ve buharlaşma görülür.

CaO+H2OCa(OH)2+IsıxCaO+yMgO+(x+y)H2OxCa(OH)2+yMg(OH)2+ yMg(OH)2+Isı 

Bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için kirecin ağırlığının 1/3’ü kadar suya ihtiyaç vardır. Reaksiyon sonunda elde edilen Ca(OH)2 sönmüş kireçtir.
Kirecin söndürülmesi sırasında şu husulara dikkat edilmelidir:
Kirecin söndürülmesi sırasında %100 oranında bir hacim artışı meydana gelir. Zaten kirecin sönerken kabarıp çatlamasının nedenide budur. Bu nedenle söndürme işlemine önem verilmesi gerekir. Tamamen söndürülmeden yapıda kullanılan kireç, söndürülmesi sırasında yapacağı reaksiyonu kullandığı yerde yaparak, hacim artmasına ve yapıda bazı hasarların oluşmasına neden olur. Bunun olmaması için, kireç taşları en az 15 gün, şantiyede açılan kireç havuzlarında, su ile temas halinde bulundurulmalıdır.
Söndürme işlemi sırasında sıcaklık 300-400 °C’a kadar çıkabilir. Bu nedenle olayın aksi yönde gelişmesi, yani sönmüş kirecin tekrar su kaybederek CaO haline dönüşmesi mümkündür. Bu nedenle su miktarını iyi ayarlamak suretiyle, sıcaklığın 100 °C civarında tutulması sağlanmalıdır. Bunun için de, söndürme işlemi sırasında dökülen suyu yavaş yavaş vermek, bir müddet soğuyup kabarmasını bekledikten sonra, tekrar su vermek suretiyle söndürme işlemine devam edilmelidir.
Söndürme işlemi teknelerde, kireç kuyularında veya fabrikalarda su püskürtülerek yapılır. İlkel bir yöntem olan kireç kuyularında kireç fazla su ile söndürüldüğünden ürün Ca(OH)2+nH2O şeklindedir ve yağlı kireç olrak adlandırılır. Fabrikalarda ise sönmüş kireç sadece Ca(OH)2’dir. İnce toz halinde olup, çimento gibi torbalar içinde satılır. Buna hidrate kireçte denir. Bu tozun özgül ağırlığı 2,20-2,45gr/cm³ arasındadır. Birim ağırlığı ise 0,60-0,75 gr/cm³ arasındadır.

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

  • Kirecin söndürme işlemi nasıl olur ? Kireçler CaO halinde kullanılmazlar. Bunların su ile işlem görerek söndürülmeleri gerekir.
  • Su ile işlem görerek söndürülmesi gerekir. CaO söndürme kutularında suyla karıştırılır.  Yukarıdaki işleme kirecin söndürülmesi işlemi ve Ca(OH)2 ‘e sönmüş kireç denir.
  • Kireç söndürme işleminde CaO’in tamamının söndürülmesine dikkat edilmelidir.  Yapılan bu karışıma harç denir.
  • 2 Kireç taşı türleri. 2.1 Hava kireci (yağlı kireç ). 2.1.1 Pişirilme işlemi (kalsinasyon).  Söndürme işlemi teknelerde, kireç kuyularında veya fabrikalarda su püskürtülerek yapılır.
  • Kireç söndürme işleminde CaO'nun tamamının söndürülmesine dikkat edilmelidir.
  • Ürik Asit Nasıl Düşürülür. Asitler Bazlar Ve Ph.  İlkel kuyularda yapılmış olan kireç söndürme işlemi fazla su ile yapıldığından dolayı yağlı kireç olarak ortaya çıkar.
  • Söndürme işlemi Kireçler CaO halinde kullanılamazlar.  yağ, boya, leke, kireç , beton, buz, çimento, pas, kir. Kireç Nasıl oluşur.
  • Kireç Üretimi Nasıl Yapılır? Kireç , tabiatta bulunan kalsiyum karbonat ihtivâ eden taşların kalsinasyon sıcaklığında (850 950°C) pişirilmesi ile elde edilen maddedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir