Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan için Yazdığı Gazel

Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan’a hangi gazeli yazdı? Osmanlı Hükümdarlarının edebiyat ile araları çok güzeldi. O padişahlardan biri de Cihan padişahı Kanun-i Sultan Süleyman. Sultan Süleyman muhibbi mahlas’ını kullanarak şiirler, kasideler yazardı. Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’a olan sevgisi aşkı asırlar sonrasında da hala konuşuluyor. Kanuni’nin Hürrem Sultan’a yazdığı gazeller de dikkat çekiyor. İşte o gazellerden biri;


Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Hürrem Sultan için yazdığı gazel

Celis-i halvetim, varım, habibim mah-ı tabanım
Enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım

Hayatım hasılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim
Baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım

Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyyirim, şem’im
Turuncu u nar u narencim, benim şem’-i şebistanım

Nebatım, sükkerim, genc,m, cihan içinde bi-rencim
Azizim, Yusuf’um varım, gönül Mısr’ındaki hanım

Stanbulum, Karaman’ım, diyar-ı milket-i Rum’um
Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ım, Horasanım

Saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım
Ölürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmanım

Kapında çünki meddahım, seni medh ederim daim
Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi’yim hoş halim!

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası)

Bugünkü dille;

Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.

Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım
Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm,

Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş’alem.
Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı,

Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.
Gönlümdeki Mısır’ın Sultanı, Hazret-i Yusuf’um, varlığımın anlamı,

İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçağım, Bağdad’ım, Horasan’ım.

Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!
Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.

Kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbi’yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.

  • Sultan Süleyman ’ ın Hürrem Sultan ’a olan sevgisi aşkı asırlar sonrasında da hala konuşuluyor.  Kanuni Sultan Süleyman Han’ ın Hürrem Sultan için yazdığı gazel .
  • Kanunî Süleyman ' ın Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirler arasında belki de en meşhuru bu gazeldir .  2) Hürrem dediğin köle, Kanuni bir kadına böyle dil dökmez.
  • Kanuni Sultan Süleyman Han' ın Hürrem Sultan İçin Yazdığı Gazel .
  • Kanuni Sultan Süleyman Han’ ın Hürrem Sultan için yazdığı gazel . Celis i halvetim, varım, habibim mah ı tabanım Enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım .
  • Muhteşem Padişah olan Kanuni Sultan Süleyman Han’ ın Hürrem Sultan için yazdığı gazeli okuyorsunuz.  Muhibbi ( Kanuni Sultan Süleyman ’ ın mahlası).
  • Eşi Hürrem Sultan İçin Yazdığı Şiir Kanuni ’nin Eşi Hürrem Sultan İçin yazdığı Gazel . Bu şiir kanuni Sultan Süleyman tarafından Eşi Hürrem Sultan ’a yazılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir