K1, K2, K3 Belgesi Sorgulama (SRC Belgesi)

Tc Kimlik No’su ile Src1, Src2, Src3, Src4, Src 1, Src 2, Src 3, Src 4, belgesi sorgulama

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taşıt Kartı Başvuru Formu** (Gerçek kişilerde başvuru sahibince; Tüzel kişilerde ise şirket yetkilisince kaşelenip, imzalanacaktır
 4. Taahhütname yazısı 
 5. Ortakların / Temsile yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 7. Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 8. Vergi dariesinden alınacak vergi mükellefiyet yazısı(aslı yeni tarihli)
 9. Vergi levhasının fotokopisi
 1.  Araçlarınızın 1 Sayfaya 4 Yüz Ruhsat Fotokopisi Gerekmektedir .

 

NOT : Araç ruhsatları bakanlık yetkilileri trarafından incelendikten sonra trafik kayıtlarındaki uyuşmazlık durumunda tarafınıza bilgi verilecektir.Trafik kayıtları ile ruhsat kayıtlarının aynı olması gerektiğinden ruhsattaki hangi düzeltmelerin yapılması gerekitiği tarafımızdan bildirilecek ve trafik müşavirinizin değişikliği yaptığı andan itibaren resmi başvurumuz kabul edilmiş olacaktır.

Yukarıda belirtilen  belgeler  yeterli sayılacaktır.

3.5 tonun üzerindeki araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 6.613.00 TL , 3.5 tonun altındaki  araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 462.00 TL ve araç başına 64.00 TL ‘dir.

Ayrıca belge Sorgulamak için aşağıdaki adresi de kullanabilirsiniz.

http://ubgup.gazi.edu.tr/evraksrc.aspx

K Belgesi veya K Belgeleri, Türkiye ‘de taşımacılık için verilen yetki belgeleridir.

10 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan Karayolu Taşıma Kanunu ve 11 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği maddeleri uyarınca düzenlenir/verilir. Yönetmelik uyarınca düzenlenen yetki belgeleri 39 tür olup, K türündeki yetki belgeleri ticari amaçla Türkiye içerisinde eşya taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere verilir.

K1, K2 ve K3 olmak üzere, toplam üç türe ayrılmış olan bu belge 58 Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilmektedir.

 • K 1 , K 2 , K 3 Belgesi Sorgulama ( SRC Belgesi ). Haber Osman Güven . 07/01/2016.  Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği.
 • Ana Sayfa Yaşam K 1 , K 2 , K 3 Belgesi Sorgulama ( SRC Belgesi ).  Tc Kimlik No’su ile Src 1, Src 2, Src 3, Src 4, Src 1, Src 2, Src 3, Src 4, belgesi sorgulama .
 • k belgesinde başvuru formu, K 2 belgesi dilekçe örneği, k belgesi fiyatları, K belgesi sorgulama , k belgesi .  Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü. Src Sorgulama Ubgup.
 • K 1 , K 2 , K 3 Belgesi Sorgulama ( SRC Belgesi ).  Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği.
 • K Yetki Belgesi Nedir ? Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Aksi takdirde K 1 K 2 BELGESİ olmadan taşımacılık yapmanın cezası 2201 TL dir.
 • K YETKİ BELGESİ . K Belgeleri . Src ,ody,üdy.  . Posted in K 1 Belgesi . K Belgesi sorgulama işlemleri e devlet şifresi ile birlikte turkiye.gov.tr’den yapılmaktadır.
 • Src Belgesi Sorgulama .  Ayrıca K 1 belgesi sahibi şirketler ile K 3 belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ODY 4 veya ODY 3 belgesine sahip personel istihdam ettirmeleri.
 • SRC SORGULAMA .  1 K 1 Belgesi . Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya ve yük taşımacılığı yapanlar.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre YETKİ BELGELERİ FİYATLARI (Madde 80) K belgesi fiyat listesi YETKİ BELGESİ TANIMI / AÇIKLAMASI BELGETÜRÜ 2016 YETKİ.
 • ISO 9001 22000 14001 OHSAS 27001 TSE CE.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir