İstanbul’da En İyi 5 Ortodonti Doktoru!

Uzman tavsiyelerinden ve kullanıcı yorumlarından oluşturulmuş “en iyi ortodonti doktoru” başlıklı haberimizi okuyorsunuz. Ortodontik tedavi ile güzel bir gülüşe sahip olmak ve iyi bir çiğneme fonksiyonu elde etmek mümkündür. Ortodontik tedavi iyi bir uzman tarafından yapılmadığı takdirde seneler sürmekte ve diş teli kabusa dönmektedir. Uzun süren tedavi boyunca mecbur kalmadıkça ortodonti uzmanını değiştirilmemesi gerekir, memnun kalınmayan doktoru değiştirmek uzun süren tedavi süreçlerine yeniden başlamak olacaktır. Bu yüzden ortodonti uzmanı iyi seçmelidir. Ortodonti uzmanı seçilirken genellikle tavsiye üzerine yada Diş hekiminizin yönlendirmesi ile seçim yapılır. Tavsiye üzerine olan seçenek daha iyi bir fikir bizce. Bizde bu fikirden yola çıkarak İstanbul’daki en iyi ortodonti uzmanlarını araştırdık ve yaptığımız çeşitli değerlendirme ve tavsiye sonuçlarına göre bir liste hazırladık.

DOÇ. DR. OĞUZ ÖZTOPRAK


1978 Ankara doğumlu Doç.Dr. Oğuz Öztoprak, 1996 yılında TED Ankara kolejinden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görmeye başlamış ve 2001 yılında derece ile mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda başladığı Uzmanlık programını 2005 yılında tamamlayarak Ortodonti Uzmanı olmuştur. 2005-2006 yılları arasında Denizli Askeri Hastenesinde Diş Tabip Teğmen olarak görev yapmış ardından 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmiştir ve 2007 yılında yardımcı Doçent ardından 2013 yılında’da Doçent ünvanı almıştır. Dentapolitan Diş Hastaneleri kurucu üyesi ve Ortodonti uzmanı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Ortodonti Derneği (TOD), Avrupa Ortodonti Derneği (EOS), Dünya Ortodonti Derneği (WFO) üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Korkmaz Sayınsu


1971 Ankara doğumlu Doç.Dr. Korkmaz Sayınsu, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda başladığı doktora programını 2000 yılında tamamlayarak Ortodonti Uzmanı olmuştur. Aynı yıl, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmiştir ve 2006 yılında Doçent ünvanı almıştır. 2009 yılında üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden ayrılmış ancak düzenlediği kurslarla kendi tecrübelerini meslektaşlarına aktarmaya devam etmiştir. Türk Diş Hekimleri Birliği , İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Ortodonti Derneği (TOD), Avrupa Ortodonti Derneği (EOS), Dünya Ortodonti Derneği (WFO) ve Uluslararası Roth Williams Ortodonti Derneği (RWISO) asil üyesidir. İki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Nejat Erverdi


Dr. Nejat Erverdi 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. Ekim 1981’de aynı Fakültenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda mezuniyet sonrası eğitimine başlamış ve Ekim 1985’de programı tamamlayarak Ortodonti uzmanı olmuştur. Mezuniyetini takiben askerlik hizmetini GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde uzmanlık programında eğitmen olarak tamamlamıştır. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’ne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. 1988 yılında Yardımcı Doçentliğe, 1989 yılında Doçentliğe yükselmiştir. 1994 yılında ise Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1988-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. Dr.Erverdi 2000 yılında Avrupa Ortodonti Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Dr.Erverdi Yunan Ortodonti Dergisi ve Ortho dergilerinin hakem kurulu üyesidir. 2002 yılında gerekli sunumları yaparak North Athlantic Component of the Angle Society üyeliğine kabul edilmiştir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 100 den fazla makalesi mevcuttur. 2002 yılı Ekim ayında seçilmiş başkan olarak IXth International Symposium on Dentofacial Development and Function kongresini İstanbul’da düzenlemiştir. 2004-2006 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği Başkanlığını yürüten Dr.Erverdi, son olarak 2011 yılı Avrupa Ortodonti Birliği Başkanlığına seçilmiştir. Dr.Erverdi 2007 Ocak ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Connecticut Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına ziyaretçi Profösör olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Ülgen

Ülgen İnegöl ilköğretim ve orta okulu tamamladı. Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir burs ile yedek subay olarak askerlik iki yıl sonra 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu Üniversitesi’nde ortodonti okudu Zürih, Rudolf Hotz ve onun doktora derecesini aldı Paul Walter Stockli altında İsviçre. Zürih yaptığı beş yıl eğitim zorunlu hizmet on yıl ardından sonra Ankara Üniversitesi sekiz yıldır ve (Dicle) Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde iki yıl çalıştı. Ülgen Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde iki yıl boyunca dekan oldu 1985 yılında 1979 yılında doçent ve profesör oldu. 1983 yılında, hâlâ sürekli 25 yılı aşkın için Türkiye genelinde Diş Fakülteleri akademik çalışma kitap olarak okunur ortodontik tedavi hakkında, ilk ders kitabı, Ortodontik Tedavi İlkeleri yazdı. “Alexander von Humboldt Vakfı” dan sağlanan burs ile 1985 ve 1986 yılında, daha sonra bir Alman ortodontik dergisinde yayımlanan Bonn Üniversitesi’nde iki araştırmalar yaptı. Sonra da İstanbul Üniversitesi’nde altı yıl boyunca ve Yeditepe Üniversitesi’nde iki yıl çalıştı. 2000 yılında ortodontik tanı ikinci metin kitap yazdı, Ortodonti (Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme ve Gelişme, Tanı). 2002 yılında kendi isteği ile emekli var. 2006 yılında anılarını, Mustafa, Mustafa oğlu yayınladı.
Ülgen yabancı ülkelerde ondört olmak üzere otuz dokuz konferanslar verdi. 1968 yılından bu yana evli, bir kızı, bir oğlu ve iki torunu vardır.

Prof. Dr. TÜLİN ARUN


İstanbul doğumludur.Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamış, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini birincilikle bitirmiştir. 1988-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamış ve kariyerine yine aynı bölümde devam ederek, 1998 yılında “Doçent” ünvanını almıştır. Doçentlik sonrası akademik çalışmalarını Marmara Üniversitesinde iki yıl kadar sürdürdükten sonra, Kasım 2000’de Yeditepe Üniversitesi Ortodonti Anabilim Başkanlığı’na atanmıştır. 2003 yılında aynı fakültede Profesörlüğe yükseltilmiştir. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

İstanbul’da En İyi 5 Ortodonti Doktoru!

Koordinatlar : 41°01′N, 28°58′E

İstanbul, Türkiye ‘de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos ‘tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç ‘i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa ‘daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya ‘daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul’un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu , 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu , 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ‘na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği 1517’den kaldırıldığı 1924’e kadar İslam ‘ın da merkezi oldu.

Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası ‘ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası’nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500’lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul’un değil, tüm Marmara Bölgesi’nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası’nda Kalkedon ; Avrupa Yakası’nda Byzantion ‘dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara ‘ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir.

Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul’un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva , Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi ‘dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece , Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

istanbul ortodonti devlet hastaneleri, ortodontist ataşehir, istanbul ortodonti beylikdüzü, ortodonti istanbul anadolu yakası, ortodonti ücretleri, ortodonti sgk anlaşmalı hastaneler, ortodontist tavsiye ediyorum, nejat erverdi

İstanbul’da En İyi 5 Ortodonti Doktoru! Özet Bilgiler

  • Ana Sayfa Sağlık & Güzellik İstanbul ’ da En İyi 5 Ortodonti Doktoru !  Ortodontik tedavi ile güzel bir gülüşe sahip olmak ve iyi bir çiğneme fonksiyonu elde etmek mümkündür.
  • İstanbul Ortodonti alanında tercih edebileceğiniz 145 adet uzman doktor bulunuyor. Doktorları inceleyip randevu alabilirsiniz.
  • İstanbul ’ da bulunan hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirebilecekleri İstanbul ortodonti hekimleri ve İstanbul ortodontist telefon ve adres bilgileri tablo halinde sunulmuştur.
  • Ortodonti (Çene Diş Bozuklukları) alanında İstanbul ilinde görev yapan 161 adet uzman hekim bulunuyor. Doktorlar hakkında detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.
  • İstanbul Ortodonti Uzmanlarının listesini burada bulabilirsiniz.  İstanbul Ortodonti Listesi. Dr . A. Gürkan ÖZTOSUN Tel: (216) 483 0344 Batı Mah.
  • Bu sayfada İstanbul ’ da ortodonti /diş teli tedavisi yapan devlet ve üniversite hastaneleri ile İstanbul ortodontistlerinin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yazımızın içeriği şöyledir
  • ORTODONTİDOKTOR. Ortodonti ; Baş boyun bölgesindeki iskeletsel ve dişsel sorunların teşhisi, önlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgilenen, her yaştaki insana uygulanan tedavi dalıdır.
  • Istanbul yolculuk mu planlıyorsun? Foursquare gidilecek en iyi mekanları bulmana yardımcı olabilir.  25 Tavsiye ve inceleme. Filtre: ortodonti tedavi. tatlı doktor .
  • Yakında Hizmetinizde.. Istanbul Ortodonti International.  SSK ile ücretsiz sevk. Ortodonti tedavilerinde Özel Sağlık Kuruluşlarına sevk dönemi başladı. +90 (212) 856 04 37
  • vardı 3 yıl tel taktı.cıkardı doktorun soylediği herşeyi yapmasına  Yani devlet tarafından karşılanabiliyor artık ortodonti .  istanbul ataşehirde çok iyi çok cici bir ortodontist var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir