Hayvanlarda Eşeyli Üreme

Hayvanlarda Eşeyli Üreme nasıl olur?


Yumurta içinde bulunan vitellüs bitki tohumunda bulunan endospermle aynı işi görür. Farklı türlerde yumurtada bulunan vitellüsün miktarı ve dağılımı farklıdır. Bu yüzden zigotun mitoz bölünmelerinde ve farklılaşmasında türlerre göre farklılıklar görülür. Bunun yanısıra eşeyli üreyen hayvanlardaki döllenme olayı ve zigotun oluşması ana hatları ile aynıdır. Hayvanın yaşadığı ortama göre iki çeşit döllenme vardır. Bunlar dış ve iç döllenmedir.
Yassı solucanlar ve toprak solucanlarında hem erkek hem de dişi organ birlikte bulunur. Böyle hayvanlara hermafrodit hayvanlar denir. Bazı insanlarda da anormal olarak hermafroditlik vardır. Hermafrodit insanlar kısırdır.

İç Döllenmenin Özellikleri
•Döllenme olayı dişi bireyin içinde olur
•Karada yaşayan hayvanlarda görülür.
•Çiftleşme olayı vardır
•Çiftleşme organı vardır
•Döllenme ihtimali yüksektir
•Döllenme ihtimali yüksek olduğu için gamet sayısı azdır

Dış Döllenmenin Özellikleri
•Döllenme olayı suda olur
•Suda yaşayan hayvanlarda görülür
•Çiftleşme olayı yoktur
•Çiftleşme organı yoktur
•Döllenme ihtimali düşüktür
•Döllenme ihtimalini arttırmak için gamet sayısı fazladır

Haberin Devamı: http://www.rehberim.net/forum/c-d-455/857399-hayvanlarda-eseyli-ureme.html#ixzz42VAHsll8

Eşeyli üreme, iki canlı organizma arasında genetik malzemelerin birleştirilmesi suretiyle yeni bir canlının oluşması olayıdır. Burada iki ana süreç vardır: kromozom sayısını yarıya indiren mayoz bölünme ile iki gametin birleştiği ve eski kromozom sayılarına ulaştığı döllenmedir . Mayoz bölünme sırasında, her bir çiftin kromozomları, homolog rekombinasyon elde etmek için krosover yoluyla parça değişimi yaparlar.

Eşeyli üremenin evrimi büyük bir yap boz bilmecesidir. Eşeyli üreyen organizmaların ilk fosilleşmiş kanıtları, 1 ile 1,2 milyar yıl öncesi Stenyan dönemindeki ökaryotlara aittir. Eşeyli üreme, hemen hemen tüm hayvanlar ve bitkiler de dahil olmak üzere, iri ölçekli makroskopik organizmaların büyük çoğunluğu için başlıca üreme metodudur. Hücre teması yoluyla iki bakteri arasında genetik malzeme aktarımı olan bakteriyel konjugasyon , benzer mekaniğe sahip olduğu için sık sık yanlışlıkla eşeyli üreme ile karıştırılır.

Önemli bir soru, eşeyli üremenin, döllenmesiz bir üreme biçimi olan partenogeneze rağmen neden vazgeçilmez olduğu ve bazı yönlerden üstün bir üreme biçimi teşkil ettiğidir. Çağdaş evrim düşüncesi, bu konuda bazı açıklamalar önermektedir. Bir neden, aynı soy dalı üzerinde var olan seçilim baskısı sebebiyle olabilir. Bir popülasyonun, değişen çevre şartlarına karşı vereceği tepkiden daha hızlı yayılabilmesi yeteneği, eşeyli rekombinasyonla partogenezde olduğundan daha çok sağlanır. Alternatif olarak, eşeyli üreme, sınırlı kaynaklar için birbirleriyle rekabet eden aynı soy dalındaki türlerden daha çok evrimsel hız sağlayabilir.

Eşeyli üremenin ilk aşaması olan “mayoz bölünmede”, kromozomların sayısı diploit sayı ‘den diploit sayısı ‘e azalır. “Döllenme” sırasında, haploit gametler, diploit bir zigot oluşturmak ve orijinal kromozom sayısına geri dönmek için tekrar bir araya gelirler.

  • Hayvanlarda Eşeyli Üreme nasıl olur? Yumurta içinde bulunan vitellüs bitki tohumunda bulunan endospermle aynı işi görür.
  • Eşeyli üreme , iki canlı organizma arasında genetik malzemelerin birleştirilmesi suretiyle yeni bir canlının oluşması olayıdır.
  • →Omurgasız hayvanların bazıları çift cinsiyetli (hermafrodit), bazıları da ayrı eşeylidir .  →Bunların üreme organları, vücudun belli bir yerinde bulunmaz.
  • EŞEYLİ ÜREME .  Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar. Hayvanlarda da üreme , insanlar gibi döllenme olayı sayesinde gerçekleşir.
  • Yüksek yapılı bitki ve hayvanların hemen hepsinde eşeyli üreme görülür. Eşeyli üremede iki temel olay vardır. Bunlar, mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır.
  • Hayvanların vücut şekilleri ve yaşam alanları farklı üreme türlerinin oluşmasına neden olur.  Eşeyli Üreme Üremek için dişi ve erkek cinsiyetlerin gerekli olduğu üreme çeşididir.
  • Omurgalı Hayvanların Üremesi Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler.  Memeli Hayvanlar : Yumurta dişi bireyin üreme sistemi içinde döllenir.
  • Yüksek yapılı bitki ve hayvanların hemen hepsinde eşeyli üreme görülür. Eşeyli üremede iki temel olay vardır. Bunlar, mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır.
  • OMURGASIZ HAYVANLARDA EŞEYLİ ÜREME . **Omurgasız hayvanlarda eşeyli üreme : →Omurgasız hayvanların çoğu eşeyli ürerler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir