Hava nelerden oluşur

Atmosfer ve Hava Oluşumu; Dünya’yı diğer gezegenlerden ayıran özellilerinin başında üzerinde hava olaylarının görülmesi ve canlı yaşamına olanak sağlayan atmosferinin var olması gelir. Atmosfer %78 Azot – % 21 Oksijen – % 1 su buharı, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur.

Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk arasındaki yaygın adı hava olarak bilinir. 100 km’nin altında moleküler azot ve oksijen hakimdir. Su buharının donmasından sonra hacim olarak azot havanın % 78 ve oksijen % 21’ini teşkil eder. Geri kalan % 1 de esas olarak argon vardır. Buna ilaveten karbondioksit ve az miktarda neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen, metan ve nitro oksit mevcuttur.

Havanın en değişken kısmı olan su buharı en nemli havada bile %3’ten daha az bulunursa da hayatın devamı için gerekli bir maddedir. Hayat için gerekli olan diğer bir değişken bileşen ozon (O 3 )dur.

Deniz seviyesinde milyonda 0,07 olan yoğunluğu denizden 30 km yüksekteki ozon tabakasında milyonda 10’a yükselir. Ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınlarının çoğunu toplayarak, dünyayı zararlı ışınlardan korur. Havada ayrıca sülfür dioksit, azot dioksit ve çok az miktarda amonyak, karbon monoksit ve iyot bulunur. Dünyanın ilk atmosferindeki hava muhtemelen su buharı, amonyak, hidrojen ve metandan meydana gelmiştir. Oksijen, daha sonra su buharından fotosentez yani bitkilerin nefes almaları sonucu meydana gelmiştir. Argon gibi diğer gazları dünyadaki radyoaktif maddelerin zamanla ayrışmasından ortaya çıkmıştır. Hidrojen gibi ilk atmosferdeki hafif gazlar dünyadan çok önce kaçmışlardır.

Hava Küre Nelerden Oluşur?

HAVA KÜRE

Hava küre Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsünden oluşur Hava içerisine çeşitli gazlar bulunur.

Havanın varlığını yüzümüze doğru bir yelpaze salladığımızda yâda hareket halindeki camını açtığımızda hissederiz.

Hav kürenin alt sınırı kara ve su katmanın yüzeyinden başlar Buradan itibaren hava kürenin 12 kmlik kısmında yaşam devam eder.

Soluk alırken kullanılan hava, ilk 12 km’lik kısımda bulunur Ayrıca yağmur, kar, rüzgâr ve fırtına gibi hava olayları da bu kısımda gerçekleşir.

Hava kürenin ilk 12 km’lik kısmı ile uzay boşluğu arasında değişik özelliklere sahip katmanlar bulunur.

  • Yatay yöndeki hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgar Nasıl Oluşur ? Rüzgarın oluşumu ısınan havanın yükselmesiyle alakalıdır. Isınan havanın yükseldiğini biliriz.
  • Hava Nelerden Oluşur ? Havayı oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin havada   Kuru havayı oluşturan dört temel bileşen azot, oksijen, argon ve karbon dioksittir.
  • Hava nelerden oluşur . Haber Osman Güven . 30/04/2016.  Atmosfer %78 Azot % 21 Oksijen % 1 su buharı, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur .
  • Fırtına farklı sıcaklıktaki hava kütlesinin çarpışmasıyla oluşur .  HORTUM Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında dönen rüzgarlar oluşur .
  • Hava ; Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. Hava tüm canlılar için hayati öneme sahiptir.
  • Kuru havayı oluşturan dört temel bileşen azot, oksijen, argon ve karbon dioksittir.  Ekli Dosyalar: Hava Nelerden Oluşur .
  • Dar bir alanda sıcak hava ile soğuk hava aniden yer değiştirir ve hortum oluşur .  Bu havanın çevresinde girdap gibi dönen güçlü bir rüzgâr oluşur .
  • Kuru hava ağırlıklı olarak nitrojen gazından(N2), %78.09 oluşur , Oksijen (O2) %20.946, Argon (A) %0.93, ve Karbondioksit (CO2) %0.033.
  • Hava Nedir ? Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan Gaz karışımına Hava denir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir