Hangi Toprakta Ne Yetişir? Toprak çeşitleri

Toprak çeşitleri; Ana maddesi taş olan toprak, dünya ve yaşamın temelini oluşturur. Taşların fiziksel ve kimyasal çözülmesiyle meydana gelir. Su, hava, fosil ve gübre ile birleşince üzerinde insan ve hayvansal ürünlerini barındıran sonsuz bir hayat kaynağına dönüşür.

Toprağın meydana gelişinde olduğu gibi meydana gelen toprağında verimliliğini artıran ve azaltan dış etkenler mevcuttur. Bu etkenlerin başlı başına en önemlileri; İklim (hava, su vb. toprağı besleme). Ana kayanın özelliği (bulunduğu coğrafyanın karakteristik özelliği, Arazinin yükselti ve eğim durumu) ve zaman bu dış etmenlerin sonuçlarına göre de toprak verimliliği farklılıklar gösterir. Farklılık gösteren toprak, farklı bitki örtüsünün yeşermesi gibi dünyaya çeşitlilik sunar.

Her bölge kendine özgü doğası ile bulunduğu coğrafyaya hayat verir. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca süre gelen yaşamlarını devam ettirebilmek için toprağa muhtaç kalmıştır. Sebze ve meyve yetiştiriciliği, hayvanlarının otlatılması gibi temel ihtiyaçların kaynağı olan toprağı iyi tanımak ve dilinden anlamak insanoğlu için hayati önem taşır. Tarım ve hayvancılığa yeniden dönüşün başladığı günümüzde biz de, sizler için bir araştırma yaptık, Hangi toprakta hangi ürünler yetişir? Hangi toprak hangi coğrafyada bulunur? işte yanıtları…

Taşlı Toprak

Toprağın %80’inde taş bulunmasından dolayı adına taşlı toprak denmiştir. Taşların fazla olması nedeni ile toprak havayı rahatlıkla alırken suyu bünysesinde çok fazla tutamaz. Tarımsal ürünler yetiştirilmesine pek uygun olmayan bu toprak türünde genellikler ağaçlar yetişir. Taşlı toprakta en çok yetişen ağaç türleri; Ardıç ,Alıç ,Akasya, Badem, Yabani Armut gibi kökleri sert ağaçlardır. Yanlız dikkat edilmesi gereken husus, toprağın üzerinde bulunan taş oranı %50 ve altı ise bu toprak, taşlı toprak değildir. Bir toprağa taşlı toprak demek için en az %80 ve üzeri taş olması gerekir.

Kumlu Toprak

Kumun toprağa oranının yüksek olduğu türlere kumlu toprak denir. Bu toprak türü minarel bakımından fakirdir. Ayrıca Kumlu toprak suyu iyi şekilde muhavaza edemez. Bu sebepten dolayıdır ki ürün alma konusunda kısıtlıdır. Bu toprak türünde yetişen ürünler ise; kavak, söğüt ve ceviz gibi ağaç türleridir. Ancak bu türleri yetiştirmek için toprağı gübre ve su ile iyi beslemek gerekir.

Killi Toprak

Toprağın yarısından fazlasında kil bulunması nedeniyle bu toprak türüne killi toprak denmiştir. Killi toprak yapışkan bir yapıya sahiptir. Bu bitki türleri için dezavantaj sağlar. Yapışkan yapısı kış aylarında köklerin boğulmasına neden olur ayrıca kışın kurak ortamlarda derin çatlaklar oluşması nedeniyle köklerin aşırı hava alarak çürümesine neden olur. Bu yapısının dışında aslen kil bitkiler için müthiş bir besin deposudur. Fakat bu besin, kilin yapısından ötürü bitkinin köklerine ulaşamaz. Toprağın yapısının bu denli zorlu olmasına rağmen, kayısı, armut, kiraz, alıç, badem, nispeten ayva, ladin, köknar, kayın yetişebilir. Bu ağaç türlerinin dikiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ise; ağacı dikmeden önce geniş ve derin bir şekilde kazılmalıdır. Eğer imkan varsa yarı yarıya kum ve gübre ilave edilmelidir. Kilin geçirmezlik özelliğini gidermek için ise kumla killi toprağı karıştırılmalıdır.

Humuslu Toprak

Tarım için en elverişli topraktır. İçerisinde bulunan fosil ve hayvansal atıklar nedeniyle mineral ve besin bakımından oldukça zengindir. Doğa koşullarının normal olduğu ortamlarda hertürlü meyve, sebze ve ağaç yetişir. İçerisinde bulunan kum, kil, çakıl, hayvansal ve bitkisel atıklar nedeniyle oldukça verimlidir.

Kireçli Toprak

Topraktaki kreç oranı nedeniyle bu ismi almıştır. Tarım için uygun bir toprak türü değildir. Suyu geçirmez. Ancak ceviz ve badem gibi türler yetişebilir.

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm’lik üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir karışımdır.

Toprağın katmanları.

  • Toprak çeşitleri ; Ana maddesi taş olan toprak , dünya ve yaşamın temelini oluşturur.
  • Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülürler. Bu toprakların üzerinde patates çok uygun yetişir . Toprak Taksonomisine Göre Toprak Çeşitleri (1975).
  • Killi Toprak Killi toprak , kilin hakim olduğu toprak çeşididir .  Kumlu Toprak Kumlu toprakta kestane, çam, katırtırnağı, eğrelti otu ve funda yetişir .
  • Türkiyede görülen toprak çeşitleri ve özellikleri.  Bu topraklar üzerinde tuzlu topraklarda yetişen otlar yetişir ve tarım yapılmaz.
  • arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur.
  • Bu oluşum sırasında toprağı oluşturan kayalar ve diğer sebepler neticesinde toprak çeşitleri ortaya çıkmıştır.  Toprak Çeşitleri nelerdir? 1 Taşlı topraklar .
  • Koyu renkli rendzinaların içinde kireç taşları da bulunur. Toprak , besin maddeleri yönünden zengindir. Bu topraklarda tahıl yetiştiren eğimli sahalarda yer yer ormanlar yetişir .
  • TOPRAK ÇEŞİTLERİ Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz .  yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur .

Tags:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir