Hangi Sure Kaçıncı Cüzde?

Kur’an-ı Kerim’de hangi sure kaçıncı cüzde yer alıyor? Kur’an-ı Kerim’de 30 cüz ve 114 sure var. Surelerin Cüzlere dağılımı ise şu şekilde;


1. cüz:

a) El-Fatiha
b) El-Bakara

2. cüz

El-Bakara

3. cüz

a) El-Bakara
b) Ali Imran

4. cüz

a) Ali Imran
b) En-Nisa

5. cüz

En-Nisa

6. cüz

a) En-Nisa
b) El- Maide

7. cüz

a) El-Maide
b) El-En`am

8. cüz

a) El-En`am
b) El-A`raf

9. cüz

a) El-A`raf
b) El-Enfal

10. cüz

a) El-Enfal
b) Et-Tevbe
11. cüz:

a) Et-Tevbe
b) Yunus

12. cüz:

a) Hud
b) Yusuf

13. cüz:

a) Yusuf
b) Er-Ra`d
c) Ibrahim

14. cüz:
a) Hicir
b) En-Nahl

15. cüz:

a) El-Isra
b) El-Kehf
16. cüz:

a) Meryem
b) Ta-Ha

17. cüz:

a) El-Enbiya
b) El-Hac

18. cüz :

a) El-Mü`minün suresi
b) En-Nur suresi
c) El-Furkan

19. cüz:

a) El-Furkan suresi
b) Es-Suara suresi
c) En-Neml suresi

20. cüz:

a) En-Neml suresi
b) El-Kasas suresi
c) El-Ankebut suresi

21. cüz:

a) Er-Rum suresi
b) Lukman suresi
c) Es-Secde suresi
d) El-Ahzab suresi

22. cüz:

a) El-Ahzab suresi
b) Sebe`suresi
c) Fatir suresi
d) Yasin suresi

23. cüz:

a) Yasin suresi
b) Es-Saffat suresi
c) Sad suresi
d) Ez-Zümer suresi

24. cüz:

a) Ez-Zümer suresi
b) El-Mü`min suresi
c) Fussilet suresi

25. cüz:

a) Fussilet suresi
b) Es-Sura suresi
c) Ez-Zuhruf suresi
d) Ed-Duhan suresi
e) El-Casiye suresi

26. cüz:

a) El-Casiye suresi
b) El-Ahkaf suresi
c) Muhammed (Kital) suresi
d) Fetih suresi
e) El-Hucurat suresi
f) Kaf suresi
g) Ez-Zariyat suresi

27. cüz:

a) Ez-Zariyat suresi
b) Et-Tür suresi
c) En-Necm suresi
d) El-Kamer suresi
e) Er-Rahman suresi
f) El-Vaki`a suresi
g) El-Hadid suresi

28. cüz:

a) El-Mücadile suresi
b) El-Hasr suresi
c) El-Mümtehine suresi
d) Es-Saf suresi
e) El-Cuma suresi
f) El-Münafikun suresi
g) El-Tegabun suresi
h) Et-Talak suresi
i) Et- Tahrim suresi

29. cüz:

a) El-Mülk suresi
b) El-Kalem suresi
c) El-Hakka suresi
d) El-Mearic suresi
e) Nuh suresi
f) El-Cin suresi
g) El-Müezzemmil suresi
h) El-Müddessir suresi
i) El-Kiyame suresi
j) El-Insan, Ed-Dehr suresi
k) El-Mürselat suresi

30. cüz:

a) En-Nebe suresi
b) En-Naziat suresi
c) Abese suresi
d) Et-Tekvir suresi
e) El-Mutaffifin suresi
f) El-Insikak suresi
g) El-Buruc suresi
h) El-A`la suresi
i) El-Fecr suresi
j) Es-Sens suresi
k) El-Leyl suresi
l) Ed-Duha suresi
m) Et-Tin suresi
n) El-Kadir suresi
o) El-Zilzal suresi
p) El-Karia suresi
q) El-Asr suresi
r) Kureys suresi
s) El-Kafirun suresi
t) El-Ihlas suresi

  • Kur’an ı Kerim’de hangi sure kaçıncı cüzde yer alıyor?  1 YORUM. Bekir Eser 24/01/2017 at 16:16. Hangi Sure Kaçıncı Cüzde ? teşekkürler Bekir Eser.
  • Misafir Misafir. Konu: Hangi Sure Kaçıncı Cüzde ? Paz Nis. 05, 2009 10:08 pm. Hangi sure kacinci cuzde ? çok işimize yarayacak bu bilgi. 1. cüz : a) El Fatiha b) El Bakara.
  • Hangi Sure Kaçıncı Cüzde Yer Alır? Tüm Sureler ve Cüzleri . 1. cüz   21. cüz : a) Er Rum suresi b) Lukman suresi c) Es Secde suresi d) El Ahzab suresi .
  • Burada ihtiyaç duyduğunuz cüzde hangi sure var ve kaçıncı ayette bitiyor rahatlıkla görebilirsiniz. Surelerin cüz içerisinde kaçıncı ayette bittiğini de görebilirsiniz.
  • Kur'anı Kerimdeki Sureler ve hangi cüzde hangi sure Kaçıncı sayfada.  2. Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar) Sayfa olarak 20 ve 40. sayfalar.
  • Hangi Sure Kaçıncı Cüzde ? Yazar: Serkan 21 Haziran 2013 Kategori:Dini Bilgiler Yorum yap. Hangi Sure Kaçıncı Cüzde ? 1. cüz : a) El Fatiha b) El Bakara.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir