Hak Nedir?

Hak; hukuken korunan menfaattir. Hak, bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır aşıldığı takdirde aşan kişi cezanlandırılabilir yada bu aşmayla hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Hak kullanılırken başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil teşkil eder.

Önemli belgeler:

  1. Magna Carta (1215, İngiltere)
  2. İngiltere Haklar Bildirgesi (1689)
  3. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789, Fransa)
  4. ABD Haklar Bildirgesi (1789/1791)
  5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
  6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950)
  7. Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı (1982)
  8. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (2000)

HAK, HAKLAR

Allâhu Teâlâ’nın isimlerinden biri. Kur’ân-ı Kerim, yakîn, sâbit ve şüphe olmayan şey. Hüküm, fasıl ve kaza olunmuş iş, adâlet, İslâm, mal, mülk, vâcip, sâdık, lâyık, yaraşır, şans ve hisse. Çoğulu; hukuk ve hıkâk’tır. Hakkın, bu çeşitli anlamları, “kesin olarak sâbit olma ve gerekli olma (sübût ve vücûb) “kavramında toplanır. Kur’ân-ı Kerim’de Hakk kelimesi ve türevleri 285 kadar âyette geçer.

Hakkın Çeşitleri

Hak, çeşitli bakımlardan kısımlara ayrılır. Hak sahibi açısından üçtür. Allah hakkı, insan hakkı ve müşterek hak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir