Atom’un katmanları nedir? Atom ve Yapısı

Atomun çekirdeğinden dışa doğru katmanları numaralandırırsak, atomun çekirdeğine en yakın katman 1 . katman, daha sonra dışa doğru ikinci katman, 3…. katman diye devam eder.

Eğer bir atomun bir elektron katmanı varsa bu katman en fazla 2 elektron bulundurabilir. Bir katmanlı ve bu katmanda 2 elektronu olan atom kararlıdır.

İki ve ikiden çok katmanlı atomlarda ise, atomun en son katmanında 8 elektron varsa atom yine kararlıdır.

Bir elektron katmanlı atom için 2 elektron, çok katmanlı atom için en dış enerji seviyesinde sekiz elektron bulunduran n atomlar kararlıdır.

Elektronlar çekirdek çevresindeki katmanlarda (yörüngelerde) dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın katman 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4… olarak katmanlar numaralandırılır. (bu katmanlar çember değil, küre yüzeyi olarak düşünülmelidir.)

Her katmanda bulunabilecek elektron sayısı bellidir.

1. Yörüngede en çok 2 elektron

2. Yörüngede en çok 8 elektron

3. Yörüngede en çok 18 elektron

4. Yörüngede en çok 32 elektron

5. Yörüngede en çok 32 elektron

6. Yörüngede en çok 18 elektron

7. Yörüngede en çok 8 elektron bulunur.

* Bir atomun ilk yörüngesi en fazla 2 elektron, son yörüngesi en fazla 8 elektron taşır.

* Bir nötr atom çekirdeğindeki proton sayısı kadar elektron taşır.

Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440’lı yıllarda yaşamış Demokritos’tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

  • Atom ve Yapısı . Haber Böylesi Yok  İki ve ikiden çok katmanlı atomlarda ise, atomun en son katmanında 8 elektron varsa atom yine kararlıdır.
  • Bu nedenle atomun yapısını anlamak için madde modelleri gibi atom modelleri kullanılır.  Atomun 2. katman ve 3. katmanların en çok 8 elektron bulunabilir.
  • Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.  Modern atom modeli atom yapısı ve davranışlarını diğer atom modellerine göre daha iyi açıklamaktadır.
  • Bunlar da atom çekirdeği ve enerji katmanları (enerji seviyeleri) dir.
  • YGS atomun yapısı konu anlatımı, Atomun yapısı konu özeti, örnek soru çözümleri.  Son katmandaki elektron sayısı atomun değerlik (valens) elektron sayısı (d.e.s) nı verir.
  • bir atom , tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki."—  Maddenin Yapısı ve Özellikleri Elektronların Dizilimi veKimyasal Özellikleri.
  • B. atomun yapısı . Maddeleri oluşturan taneciklerin tümü hareketli taneciklerdir.  Bunlar da atom çekirdeği ve enerji katmanları ( enerji seviyeleri ) dir.
  • Atom , atomun yapısı , atomun özellikleri (fen ve teknoloji dersi konu anlatım).  1 Çekirdek (merkez). 2 Katmanlar (yörünge; enerji düzeyi).
  • Yapısı , Atomun Yapısı hakkında bilgi , Atomun Yapısı ile ilgili bilgi , Atomun Özellikleri, Atom hakkında bilgi   Dünyanın katmanları . Ateş küre nedir. Canlılar için suyun önemi.
  • Atomun merkezinde çekirdek; etrafında ise katmanlar bulunur. Atomu oluşturan temel parçacıklar “elektron, proton ve nötron” dur. Maddenin tanecikli yapısı bunlardan oluşur.

Tags:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir