Eşey Hücresi Nedir, Eşey Hücresi Hakkında Bilgi

Eşey hücresi; canlılarda üreme görevini üstlenen cinsiyet hücreleridir. Biyolojide üreme hücreleri pek çok özelliklere sahiptir. Eşey hücrelerinin özellikleri ve eşeyli üreme ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizin devamında okuyacaksınız.

Eşey hücresi; eşey hücreleri, bir canlının dişi ve erkek bireyleri tarafından üretilen ve ” n ” sayıda kromozom taşıyan üreme hücreleridir. Erkek canlı tarafından üretilen eşey hücresi ” Sperm “, dişi canlının tarafından üretilen eşey hücresine ise ” Yumurta ” adı verilir.

Eşey Hücresinin Özellikleri

 • Erkek ve dişi birey vardır.
 • Erkek ve dişi üreme hücreleri (sperm, yumurta, polen) vardır.
 • Eşeyli üremenin temelini mayoz bölünme ve döllenme olayları oluşturur.
 • Çok hücreli gelişmiş bitki ve hayvanlarda görülür.
 • Eşeyli üreme sonucu az sayıda canlı oluşur.
 • Eşeyli üreme sonucu oluşan canlılar çevre şartlarına uyum sağladıkları için dayanıklıdır.
 • Eşeyli üreme sonucu oluşan canlılar (yavrular) (kalıtsal özelliklerini belirleyen genleri taşıyan) kromozomlarının yarısını anneden yarısını babadan aldıkları halde krossing-over olayı (yani mutasyonlar) nedeniyle anne ya da babalarına tıpa tıp benzemezler.
 • Eşeyli üreme hem genetik çeşitliliğe yol açar hem de canlı sayısını arttırır.
 • Normalde eşeysiz üreyen tek hücreli canlılar ile çiçeksiz bitkilerde kalıtsal özelliklerin gen transferi şeklinde aktarılması sonucu eşeyli üreme görülebilir.

      Eşeyli üreme çeşitleri şunlardır:

1-Tohumla Üreme.

2-Yumurta İle Üreme.

3-Doğurarak Üreme.

1- Tohumla Üreme         :

Çiçekli bitkilerde görülür. Tohumun uygun şartlarda (su, sıcaklık, oksijen), çimlenerek yeni bir bitkiyi oluşturmasıdır. Tohum, bitkinin çiçeğindeki dişi organda döllenme olayı sonucu oluşur. (Tohum = Embriyo + Çenek-Besin Deposu-Endosperm + Koruyucu Kabuk).

2-Yumurta İle Üreme   :

Kuşlar, balıklar, sürüngenler, kurbağalar ve böceklerde görülür. Döllenme sonucu oluşan zigot sürekli bölünerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur. Yumurta ile üreyen canlılarda embriyo gelişimini vücut dışında ve yumurtanın içerisinde sürdürür ve tamamlar.

3- Doğurarak Üreme     :

İnsanlarda ve memeli hayvanlarda görülür. Döllenme sonucu oluşan zigot sürekli bölünerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur. Doğurarak üreyen canlılarda embriyo gelişimini vücut içinde, anne karnında sürdürür ve tamamlar.

Eşeyli Üremenin Gerçekleşmesi (Döllenme Olayı)

Eşeyli üreme, döllenme olayı ile gerçekleşir. Eşeyli üremede erkek ve dişi bireyin üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme sonucu üreme hücreleri üretilir. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin çekirdekleri birleşir. Bu olaya döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir. Zigot, n kromozom erkek üreme hücresinden, n kromozom dişi üreme hücresinden aldığı için 2n kromozomludur.

Döllenme sonucu oluşan zigot defalarca mitoz bölünme geçirerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur. Embriyo da gelişimini tamamlayarak yavru canlıyı meydana getirir.

Eşey Hücresi Nedir, Eşey Hücresi Hakkında Bilgi

Birçok türün canlıları her biri cins veya eşey olarak bilinen dişi ve eril çeşitlerine özelleşmiştir. Eşeyli üreme genetik özelliklerin karışımı ve birleşimini içerir: Gamet olarak bilinen özelleşmiş bu hücreler her bir ebeveynden özelliklerini kalıtsal yolla alan yavrular oluşturmak için birleşir. Gametler form ve fonksiyonda özdeş olabilir, fakat birçok durumda iki cinse özgü gamet tiplerinin oluşması gibi bir asimetri evrilebilir. Eril gametleri küçüktür, hareket edebilirler ve genetik bilgilerini bir mesafe boyunca taşıyabilmeye uyum sağlamışlardır; dişi gametleri ise büyüktür, hareket edemezler ve genç canlının ilk gelişimi için gerekli olan besini barındırırlar. İnsanlar ve diğer memeliler arasında, eriller genellikle XY kromozomlarını taşırken, dişiler ise genellikle XX kromozomlarını taşırlar ve XY cins belirleme sisteminin bir parçasıdır.

Bir canlı tarafından üretilen gamet onun cinsini belirler: Eriller eril gametlerini üretirken dişiler ise dişi gametlerini üretirler; hem eril hem de dişi gametlerini üreten canlılar ise erdişi terimiyle adlandırılır. Çoğunlukla, fiziksel farklılıklar farklı canlı cinsleriyle ilişkilendirilir; these sexual dimorphisms can reflect the different reproductive pressures the sexes experience.

Eşey Hücresi Nedir, Eşey Hücresi Hakkında Bilgi Özet Bilgiler

 • Eşey hücresi ; canlılarda üreme görevini üstlenen cinsiyet hücreleridir .  Eşey hücrelerinin özellikleri ve eşeyli üreme ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizin devamında okuyacaksınız.
 • nedir ve eşey hücresi ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. ( eşey hücresi anlamı, eşey hücresi ingilizcesi, ingilizcede eşey hücresi , eşey hücresi nnd).
 • Yeni canlı oluşturmak için gereken, biri dişiden biri de erkekten gelen özelleşmiş hücrelere eşey hücresi denir . Eşey Hücresi hakkında bilgiler .
 • Üreme eşey hücresi nedir ? Gamet gametogenez spermatogenez oogenez diploit hapliot nedir ?  Canlıların üremesini sağlayan hücrelere eşey hücreleri (üreme hücreleri ) denir .
 • Eşey Hücresinin Özellikleri. Eşey hücresi : Eşey hücreleri , bir canlının dişi ve erkek bireyleri tarafından üretilen ve ” n ” sayıda kromozom taşıyan üreme hücreleridir .
 • Eşey Hücresi Hakkında Kısa Bilgi .  Fen Bilimleri Terimi Olarak Eşey Hücresi : Dişilerde(yumurta) ve erkeklerde(sperm) meydana gelen üreme hücresi .
 • kısaca Eşey ana hücresi anlamı tanımı açılımı Eşey ana hücresi hakkında bilgiler resimleri Eşey   Ana hücreler : Metrositler. Gametogonyum : Bakınız: eşey ana hücresi .
 • Sözlükte eşey ana hücresi kelimesinin manası: (Yun. gametes: koca; gonos: döl) Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ana hücreler . Gametogonyum.
 • Hücre bölünmesi vücut hücrelerinde mitoz, eşey hücrelerini oluşturmak için mayoz olmak üzere iki farklı şekilde.  Oluşan sperm ve yumurta hücresine üreme hücresi denir .

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir