El ve ayakta sararmalar neyin habercisi?

Soru: Çocuğum 6 yaşında. 1-2 haftadır el içlerinde ve ayak altındaki deride sararmalar fakediyorum. Ayrıca iştahsız yemek yemeyen bir çocuk. Bu srarmaların nedeni ne olabilir?

Cevap:

Normalde derinin rengine etki eden pigmentler melanin hemoglobin ve karotenoidlerdir. Pigmentasyon Melanin pigmentinin yaygın veya yerel oiarak fazlalaşması (hiperpigmen-tasyon) Addison hastalığı hemokromatoz porfiri atebrine tedavisi fazla güneşte kalma ve yanığa bağlı lokal irritasyon sonucu oluşur.

Addison hastalığında ışık etkisinde olan bölgelerde pigmentasyon daha fazladır. Mukozaların (diş eti yanak dudakların) iç yüzlerinde de pigmentasyon vardır. Pellegra hastalığında derinin güneşe açık kısımlarında renk koyulaşması görülür.

Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu; çok zaman tek taraflı büyük sınırı düzensiz lekeler ise erken püberte sendromlarmdan biri olan Al-bright-McCune sendromunu akla getirir.
Çocuklarda Deri Ve Derialtı Dokusu Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda yaygın olarak albi-nizmde görülür. Albinizmde deri ile birlikte saç kaş kirpikler de pigmentten yoksundur.
Siyanoz: Kanda redüklenmiş hemoglobin artması sonucu oluşur. Santral siyanozda akci-.. ğerlerden kalbe gelen kanda oksijen eksiktir. Böylece aorttan büyük arterlere dağılan kan hipoksemiktir.

Fallot tetralojisi gibi sağ-sol şantlı kongenital kalp hastalığında venöz kan arteriyel kana karıştığından siyanoz görülür. Santral tipte siyanoz hem kısmen soğuk olan uçlarda (parmak dudak burun kulak) hem de vücudun diğer kısımlarında (dil konjunktiva) bulunur. Çoğu kez polisitemi ile birliktedir. Arter kanında oksijen satürasyonu düşüktür.

Periferik tip siyanozda akciğerden kalbe gelen ve oradan aorta atılan kanın oksijen içeriği normaldir. Kapiller yatakta dolaşımın yavaşladığı durumlarda c-kular tarafından hemoglobinden alman oksijen miktarı artar ve siyanoz oluşur. Periferik siyanoz parmak ucu dudak burun ucu kulak gibi uç kısımlarda görülür. Ağız içinde bulunmaz. Polisitemi yoktur.
Normal yenidoğanda ilk günlerde ekstremi-telerde hafif siyanoz olabilir. Deride gri-mavi renk görünümü hemokromatoz ve methemoglo-binemiyi düşündürür. Çevre ısısının düşmesi periferik dolaşımın bozulması hipertermi gövde ve ekstremitelerde morumsu renk değişikliklerine yol açabilir. Deri mermer görünümündedir (cutis marmoratus).

Solukluk: Aneminin varlığında deri rengi soluktur ancak bu aldatıcı olabilir. El ayası kulak memesi ve konjunktivalar deri rengine kıyasla kansızlık açısından daha iyi bilgi verir. Şokta deri gri-soluk renkte görülür.
Sarılık (icterus): Cilt ve skleralarda bilirubin toplanması sarı bir rengin oluşmasına yol açar. Sarılık en iyi gün ışığında farkedilir. Hayatın 3-8. günleri arasında yenidoğan bebeklerin birçoğunda fizyolojik sarılık oluşur. Yenidoğanda 36. saatten Önce oluşan erken sarılık ve uzayan sarılıklar daima önemli patolojiye işaret eder. Ağır hemolitik sarılıkta deri rengi sarı-tu-runcu ağır mekanik ikterde ise sarı-yeşil olur.
Karotenemi de ciltte sararma yapar. Ancak bu durumda skleralarda sanlık yoktur renk değişmesine hipotiroidi vakalannda da rastlanabilir. Fazla miktarda karotenoid içeren havuç mısır gibi besinlerin bol miktarlarda yenilmesi ile de karotenemi oluşur.

Bazı kimyasal maddeler örneğin atebrine alınması da cilt rengini sarartır. Ancak yine skleralarda sarılık gözlenmez.
Derideki döküntülü lezyonlar
Derideki döküntülü lezyonlara ekzantem denir. Enantem ağız mukozasında görülen erüpsiyonlardır.
Eritemli döküntüler

Deri damarlarının genişlemesi sonucu cildin kızarmasıdır. Yüksek ateşte ve 1. derece yanıklarda eritem görülür. Kızılda bazı ilaç allerj ilerinde de döküntü eritem tipinde olur. Parmakla basıldığında alttaki deri beyazlaşır. Kızılda güneş yanığından farklı olarak vücudun kapalı bölgelerinde de eritem görülür. Eritema infeksiyozumda (5. hastalık) yanakta kelebek tarzında eritematöz döküntü vardır. Daha sonra vücutta halka şeklinde sıcakta artan döküntü görülür.

Makülopapüler döküntüler

Makûl deride pembe-kırmızı leke şeklinde lokalize değişikliklerdir. Değişik çap ve şekilde olabilir. Palpe edilmez. Papüller ise çapı 10 mm den küçük sertçe ve deriden kabarık lezyonlardır. Makülopapüler döküntü aralannda sağlam deri bulunan hafif kabarık pembe-kırmızı lezyonlardan oluşur. Kızamıkta (rubeola) kızamıkçıkta (rubella) 6. hastalıkta (roseola) Coxsackie ve ECHO infeksiyonlarıda ilaç allerj ilerinde (özellikle ampicillin) makülopapüler döküntü görülür. Kızamıkta döküntü saçlı deri sınırlarından başlar yüze gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Döküntülerin birbirleri ile birleşme eğilimi vardır.
Gül lekeleri (rose spots)

 • Sayıları 6-12 yi bulan 1-4 mm çapında pembe makûllerdir. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. Bazen shigello-sis’de de olabilir.Peteşiyal veya purpurik döküntüler .

 

 • Peteşi çapı 2 mm den küçük deri içi kanamalandır. Basmakla kaybolmazlar. Deride kabarıklık yapmazlar. Septisemilerde infektif endokarditte trombositopenide görülür. Lacet testi (kapiller frajilite testi) yapıldığında da peteşiler görülebilir. Kızılda antekubital çukurda görülen enine ufak peteşilere »Pastia» işareti denir.

Purpura 2-5 mm çapında deri içi kanamalarıdır. Henoch-Schönlein sendromunda trombo-sitopeni akut lösemi aplastik anemi ve septisemilerde görülür.
Peteşiyal veya purpurik döküntünün varlığında düşünülmesi gereken bir başka hastalık da meningokoksemidir. TORCH grubu infeksi-yonlar infeksiyöz mononükleoz atipik kızamık adenovirus infeksiyonlannda da bu tür lezyonlar görülebilir.
Ekimoz çapı 5 mm den geniş derialtı kanamalarıdır. Deriden kabarık değillerdir. Genellikle travma sonucu oluşur. Özellikle kanama eğilimi olan çocuklarda ekimozlara sık rastlanır. Hematom ise deri altında biriken kanın deride kabarıklık oluşturmasıdır.

Vesiküllü ve büllü döküntüler

• Vezikül çapı 5 mm den küçük içi sıvı dolu kabartılardır. Bul deri tabakalarında çapı 5 mm den büyük sıvı toplanmasıdır.
Suçiçeğinde çiçekte veziküller oluşur. Herpeszoster’de (zona) sensoriel sinir dermato-munda grup şeklinde oluşan ve kabuklaşmayan vezikülopüstüler döküntü görülür. Herpes simp-lex oral ve genital bölgelerde eritemli bir zeminde ufak grup şeklinde veziküller ile karakterizedir.
El-ayak-ağız sendromunda ağızda ülserler ayak ve ellerde papüloveziküler lezyonlar görülür. Kongenital sifilis yenidoğan döneminde ve-ziküler veya büllü lezyonlara neden olur. Stevens-Johnson sendromunda orifislerde büllü ve ülserleşen lezyonlar görülür.
Özellikle yenidoğanda derinin stafilokoksik infeksiyonunda büllü lezyonlar oluşabilir. Bu lezyonlar ilerleyebilir ve derinin üst tabakaları soyularak eksfoliatif dermatit (Bitter hastalığı) adı verilen ağır bir hastalık oluşur.

Multiform döküntüler:

Ürtiker allerjik durumlarda sık rastlanan bir döküntü tipidir. İntradermal soluk kırmızı ve kaşıntılı olup eklemlere yakın lezyonlardır.

Eritema marginatum
• Akut romatizmal ateşte görülür. Kenarları belirgin kırmızı olup ortası hızla solar. Yassı şekline eritema annulare denilir.

Eritema mültiforme
Sirküler tepeleri makul veya püstül şeklinde ufak papüller şeklinde başlayan lezyonlardır. Kollagen hastalıklarda benzer döküntüler oluşabilir.
Eritema neonatorum .Yenidoğanda ilk günlerde yüz göğüs sırt ve ekstremitelerde 2-3 cm çapında görülen eritemli makûllerdir. îlk 24-48 saatte kendiliğinden kaybolur.
Eritema nodosum . Tibia üzerinde ağrılı kabarık kırmızı-morumtrak nodüllerdir.

Deride lokal lezyonlar

Nevüs: Kan damarları ve lenf damarlarından kökenini alan pigmentli leke şeklinde veya kabarık lezyonlardır.
Hemanjiom: Derideki damar yumaklarıdır. Leke gibi ya da deriden kabarık olabilir. Yenidoğanda ensede glabellada sık olarak küçük he-manjiomlara rastlamr. Bunlar zamanla kajrbolur. Büyük ve kabarık olanlar kanama tehlikesi yapacağından tedavi edilmelidir. Sturge Weber sendromu trigeminus trajesinde hemanjiom ile birlikte serebral lezyon ve konvülziyonların geliştiği bir durumdur.

Mongol lekesi

– Presakral bölgede koyu-gri morumsu lekelerdir. Genellikle 1-2 yaşta kaybolur.
Cafeaulait lekeleri . Nörofibromatosis’de görülen açık kahverengi oval döküntülerdir.

Telanjiektazi

Arteriollerin genişlemesine bağlı küçük kırmızı lekelerdir. İnce damarı ve dallarını görmek mümkündür. Basmakla solar parmak çekilince hemen dolar. Karaciğer hastalıklarında «spider naevi» adı verilen ortada pülsatil arteriol ve etrafa yıldız gibi yayılan dalları olan telanjiektaziler oluşur. Kongenital ataksi-telanjiektazi ilerleyici ve immün yetersizlik ile birlikte seyreden bir hastalıktır.
Stria: Derinin genişlemesi veya protein yıkımının artması ile deride 1-4 cm boyunda pembe-beyaz veya gri çizgiler oluşur. Derialtı dokusunda çatlaklar vardır. En çok karnın alt kısmında ve yanaklarda görülür. Cushing hastalığında görülebilir.

Turgor: Karın derisini bir kıvrımı baş ve işaret parmakları ile kaldırılarak derinin elastikiyeti değerlendirilir. Kıvrımın hemen düzelmemesi turgorun bozulmuş olduğunu gösterir. Ağır dehidratasyon işaretidir.
Ehlers-Danlos sendromunda deri esnekliği çok artar (cutis hyperelastica). Deriyi çekince normalden fazla uzar bırakılınca eski şeklini alır.

“BU HABER BİR BİLGİLENDİRME NOTUDUR. HER SAĞLIK SORUNUNUZ İÇİN MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN”

El, ayak, ağız hastalığı, picornaviridae ailesinden barsak virüslerinin neden olduğu ve insanlarda görülen bir hastalıktır. En sık neden olan virüsler coxsackie A virüs ve enterovirus 71 ‘dir.

Hastalık genellikle bebek ve çocukları etkiler ve oldukça yaygındır. Orta derecede bulaşıcıdır ve mukus, salya ya da hasta bir kişinin dışkısı ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Tipik olarak, genellikle yaz ve sonbahar aylarında, anaokulu veya kreşlerde küçük salgınlara yol açar. Olağan kuluçka süresi 3-7 gündür. Erişkinlerde daha az görülür, ancak immün yetmezlikli olanlar hastalığa karşı çok hassastırlar.

 • El ve ayakta sararmalar neyin habercisi ? Haber Osman Güven . 26/04/2016. 14959.  1 2 haftadır el içlerinde ve ayak altındaki deride sararmalar fakediyorum.
 • 27 May 2015 Kaşıntı, sararma , karın şişmesi ciltte kırmızı lekeler, ellerde ve ayak el ve ayak   8) Parmaklarınızdaki değişimler pek çok hastalığın habercisi olabilir.
 • El Ve Ayakta Sararmalar Neyin Habercisi Bylesi Yok. Related Pictures: RELATED Posts: El Ve Ayakta Sararmalar Neyin Habercisi Bylesi Yok.
 • meraba ben 24 yasındayım ve bı kızım var 6 yasında bende ve kızımın elınde ve ayak altında ara ara sararma oluyor kan tahlılı yaptırdım hıc bı hastalı.
 • 7 yaşında oğlumun 2 3 gündür el içi ve ayak tabanlarında sararma var bu nedir teşekkürler şimdiden.  5 yaşında çocuğumun el ve ayaklarında sarılık var ve ateşi var nedir acaba.
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
 • El ve Ayakta Sararma . Genel Sağlık. 25 Şubat 2016.  Ayrıca toplumda yine sık görülen anemi hastalığı da cilt renginde sararma şeklinde bir değişimi meydana getirir.
 • El ve Ayak Bakımı. Tırnak şeklinize göre oje seçimiHer renk oje her tırnağa yakışmaz.  Ancak bazı kişilerde özellikle ayak tırnaklarında sararmalar mevcuttur.
 • Soğuk havalarda ilk olarak burun, el ve ayak gibi, vücutta dolaşan kanın daha geç ulaştığı bölgelerin üşümesi normal karşılanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir