Dünyanın Katmanları Nelerdir?

Dünyanın katmanları nelerdir? Dünyanın yani yerkürenin ve atmosferin katmanları vardır. Katmanlar şu şekildedir;

1. Gözlenebilir Katmanlar;
A. Hava Küre(Atmosfer)

B. Su Küre

C. Taş Küre (Yer Kabuğu)

2.Gözlenemeyen Katmanlar;
A. Ateş Küre (Manto)

B. Ağır Küre (Çekirdek)

1. Taş Küre
Dünyanın karalardan oluşan katmanına taş küre ya da yer kabuğu denir.Kalınlığı 6km ile 40 km arasında değişir.Okyanus ve denizlerin tabanları da taş kürenin bir bölümüdür. İnsanlar bir çok bitki ve hayvanlar yaşamlarını taş kürenin üzerinde sürdürür. Taş küre kayaçlardan oluşur.

Kayaç: Bir yada daha çok mineralden oluşan büyük kütlelere kayaç denir. Mermer, kömür, oltu taşı günlük yaşamımızda kullandığımız kayaçlardandır.

Mineral: Kayaçları oluşturan yapılardır. Elmas, demir, talk, bor, tuz mineraldir. Vücudumuzun minerallere ihtiyacı vardır.

Dünyanın Katmanları;

1. Gaz katmanı(Atmosfer)

2. Su katmanı(Hidrosfer)

3. Yer kabuğu(Litosfer)

4. Magma katmanı(Pirosfer)

5. Çekirdek katmanı(Barisfer)

Atmosfer – Hava Küre
Dünyayı saran gaz tabakasıdır,hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur.Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter.Uzay boşluğu başlar.Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.Ağır gazlar (iki oksijen -azot-iki kobalt) gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır.( Yerden 9km yükseltiden sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz.17-18km sonra ise oksijen oranı iyice azalır ve bu katlarda ateş yakacak kadar bir oksijen kalmaz.).

Atmosferin kalınlığı, Dünyanın ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak,kutuplarda az ekvatorda daha fazladır.Ortalama kalınlığı 10.000km kadardır.

Atmosferin Görevi
1. İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.

2. Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.

3. Güneşten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.

4. Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak,olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler.Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak,gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.

5. Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür.Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

1. Troposfer
Atmosferin en alt tabakasıdır.ortalama13km kalınlığındaki troposfer yerden ekvatorda 16km kutuplarda 6km yüksekliktedir.troposferin kalınlığındaki değişme sıcaklıkla ilgilidir.(Ekvatorda ısınan hava genleşerek yüksektir.Kutuplarda ise soğuyan hava ağırlaşarak alçalır.)

Atmosferdeki gazların %75’i bu katman dadır.
Bütün meteorolojik olaylar burada görülür.
Su buharının tamamı buradadır.
Atmosfer aşağıdan yukarıya doğru ısındığından,yükseldikçe sıcaklık 100m. de 0,5 santigrat derece düşer.
Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.
Yükseldikçe ısı düştüğünden su buharı troposferin dışına çıkmaz.

2. Stratosfer
Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir.
Yatay hava hareketleri görülür.
Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

3. Mezosfer
a. Ozonosfer:

Oksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3oksijen) ozonu oluşturur.

Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.

b. Kemosfer:

Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır.İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100santigratderece çıkar.
Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.

4. İyonosfer
Gaz moleküllerinin lutra vole ışınlarının etkisiyle parçalanarak iyonlarına ayrışması sonucunda açığa çıkan enerji sıcaklığın 200 santigrat derece aşamasında yol açar.
Atmosferdeki gazlar bu katmanda iyonlarına ayrılır.
İyonosfer in üst katına “Egzosfer” denir.
Egzosfer den sonra uzay boşluğu başlar.

1. Atmosferde Her Zaman Bulunan Miktarı Değişmeyen Gazlar
Azot % 78

Oksijen % 21

Asal gazlar % 1 (neon,argon,helyum,kripton,hid rojen)
Oksijen suda erime özelliği göstermesi,sularda canlı yaşama yol açar.
Soğuk sularda oksijen oranı daha fazladır.
Hava ısındıkça erimiş olan oksijen sudan dışarıya verilir.Onun için yaz mevsiminde deniz kıyılarında oksijen oranı azda olsa artar.
Havadaki oksijen oranı yazın kışa oranla biraz daha fazladır.

2. Atmosferde Her Zaman Bulunan Miktarı Değişmeyen Gazlar
Ozon

Tozlar

Ozon güneşten gelen zararlı ışınların yere ulaşmasını önler,çok azda olsa vücutta D vitamini oluşumuna olanak tanıyan ışınların geçmesine izin verir.
Tozlar,havada fazla oldukları zaman görüşü ve solunumu güçleştirir.
Tozlar,havada yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak,yağışın oluşumunu sağlar.
Tozlar havada fazla miktarda bulundukları zaman renkli yağmurların oluşmasına neden olurlar.

3. Atmosferde Her zaman Bulunan Miktarı Değişen Gazlar
Co2 su buharıdır:

Atmosferde miktarı yer ve zamana göre en fazla değişen gaz su buharıdır.
Su buharı oranı kıyılardan içerilere ve alçaklardan yükseklere çıkıldıkça azalır.
Sıcaklık arttıkça su buharı oranı artar.

Su buharının etkileri:

1. Yağışların oluşmasını sağlar.

2. Atmosferin sıcaklık emmesi ve alt kısımlarının ısınmasını kolaylaştırır.

3. Koruyucu bir örtü oluşturarak sıcaklığın uzaya kaçmasını azaltır.

4. Su buharı boğazımızın ve derimizin fazla kurumasını önler.

5. Hava içindeki bakterilerin yaşamasına olanak sağlar.

Su Küre (Hidrosfer)
Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir.Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır.Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:

Derinlik
Kapladıkları alan
Tuzluluk
Akıntı sistemleri
Sıcaklık
Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme

Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi,her denizde belli bir okyanusun parçasıdır.Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.

A. Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında,kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır. Örneğin; Umman denizi vb.

B. Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir.Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir.Afrika,Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.

C. Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.

Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:
Tuzluluk: Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır.Örneğinkyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde,1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.

Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:

Sodyum klorür: %78,32

Potasyum klorür: %1,69

Magnezyum klorür: %9,44

Magnezyum sülfat: %6,40

Kalsiyum sülfat: %3,94,

Toplam: 99,79

Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler.Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.

Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.Aynı durum gidildikçe de gözlenir.

Yer Kabuğu Katmanı
Yer kabuğu,çeşitli taş ve kayaların bulunduğu katmandır.En üst kısım toprakla örtülüdür.Bazı bölümleri ise sularla kaplıdır.Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar.

Mağma Katmanı
Magma katmanı,yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı 2000 santigrat derecedir.Bu katman,yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.

Çekirdek Katmanı
Çekirdek katmanı yerkürenin en iç katmanıdır.Sıcaklık 5000 santigrat derecedir.Çok sıcak olduğu halde basıncın etkisiyle buradaki maddeler erimemiştir.

148,940,000 km 2 kara

361,132,000 km 2 su

Dünya; , Güneş Sistemi ‘nde Güneş ‘e en yakın üçüncü gezegendir . Güneş Sistemi’ndeki en yoğun ve beşinci büyük gezegendir. Şu an için üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir .

Katı ya da ‘kaya’ ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte, Güneş Sistemi’nin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek, beşinci sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay ‘dır. Yeryüzü, Yerküre, Mavi Gezegen ya da Latince adıyla Terra olarak da anılır.

  • Dünyanın Katmanları Nelerdir ? Sponsorlu Bağlantılar.  Çok katmanı olan bir kek ‘e benzetebiliriz (düşünsenize bir dünyanın kocaman bir kek olduğunu ? ).
  • dünyanın katmanları nelerdir uzun bilgi   katı maddelerden oluşmamıştır. Dünya ;gaz katmanı ,su katmanı ,yer kabuğu ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşur.
  • Dünyanın katmanları aşağıdaki gibidir toplam 5 katmandan oluşmaktadır.  Dünyanın katmanları nelerdir ? Ayrıntılı ve açıklamalı bilgiler.
  • Hava küre de denen hava katmanı yerçekiminin etkisiyle iç içe gazların yoğunluğuna göre katmanlar oluşturmuştur.  Dünyanın Katmanları Nelerdir ? Gaz Katmanı .
  • Ve bu katmanların özellikleri nelerdir? İşte tüm detayları ile dünyanın katmanları … Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır.
  • Dünyayı meydana getiren katmanlar nelerdir , Dünyamızın Katmanları , Dünyanın katmanları nelerdir , Dünyanın katmanları ile ilgili bilgiler, Dünyanın katmanları .
  • Dünyamızın katmanları nelerdir ? Mesaja atla.  Vücudumuzun minerallere ihtiyacı vardır ÖZET: 1 Dünyanın katmanları Hava küre Su küre Taşküre Ateş küre ve Ağır küredir.
  • Dünyamızın Katmanları Nelerdir Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı  2) Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.
  • Dünyanın katmanları nelerdir ? Dünyanın yani yerkürenin ve atmosferin katmanları vardır.
  • Dünya 'nın katmanları (tabakaları) ve iç yapısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir