Doğrusal Fonksiyon (Lineer Fonksiyon) nedir?

9. Sınıf Matematik konusu olan Doğrusal Fonksiyon: Birinci dereceden polinom fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Örnek soru ve cevapları da aşağıda bulacaksınız.

Doğrusal fonksiyonlar y=f(x) = a.x + b şeklindedir.

Kalkülüste, analitik geometride ve ilgili dallarında doğrusal fonksiyon, derecesi sıfır veya bir olan bir polinom veya sıfır polinomdur. Buradaki sıfır terimi, derecenin sıfır olduğu anlamına gelmemektedir.

DOĞRUSAL FONKSİYON (Lineer Fonksiyon)

Grafiği doğru olan fonksiyona denir.

Kuralı, f(x)=ax+b g(x)=mx+n

ÖRNEK:

f(x)=4x+2 g(x)=5x-7 h(x)=5x t(x)=-7 (vb gibi…)

ÖRNEK:

F doğrusal fonksiyon olmak üzere, f(1)=6 ve f(0)=3 ise f(2000)=?

f(x)=ax+b olsun bakalım.

f(1)=7 f(1)=a.1+b=7 a+b=7

f(0)=3 f(0)=a.0+b=3 b=3

a+b=7 b=3

a+3=7 a=4

f(x)=ax+b f(x)=4x+3

f(2000)=4.2000+3
=8000+3
f(2000)=8003

Matematikte doğrusal fonksiyon, her ne kadar bu terimle ile ifade edilse bile aslında şu iki farklı terimle ilgilidir:

  • Kalkülüste ve ilgili dallarında doğrusal fonksiyon, derecesi sıfır veya bir olan polinom fonksiyon veya sıfır polinomdur.
  • Doğrusal cebir ve fonksiyonel analizde doğrusal fonksiyon, bir doğrusal dönüşümdür .
  • DOĞRUSAL FONKSİYON ( Lineer Fonksiyon ). Grafiği doğru olan fonksiyona denir .
  • doğrusal fonksiyon . Seçenekler. Sayfayı e posta olarak gönder…  3)f doğrusal fonksiyondur .
  • Doğrusal Fonksiyonlar , Quadratic Fonksiyonlar , Polinomlar.  0 olmak üzere f(x) = mx + b denklemi ile tanımlanan fonksiyona bir doğrusal fonksiyon ( linear function) denir .
  • 3 x + 7, 5x b doğrusal fonksiyonlara örnek verilebilir.  Kuralı bir doğru denklemi olan f (x) = a x + b biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir .
  • 9.Sınıf Matematik Fonksiyonlar İle İlgili Örnek Çözümlü Sorular sunusunun DOĞRUSAL FONKSİYON ÇÖZÜMLÜ SORUSU slaytını görüntülemektesiniz.
  • Lineer Fonksiyon nedir ve soruları ne şekilde karşımıza çıkar?  Ana Sayfa / YGS LYS / Fonksiyon Türleri 2 / Lineer ( Doğrusal ) Fonksiyon | Matematik | Hocalara Geldik.
  • f(x) = ax + b biçiminde ise bu fonksiyona doğrusal ( lineer ) fonksiyon denir .  O halde f fonksiyonu ; f(x) = 3x + 2 şeklindedir. Örnek: f: R→R doğrusal bir fonksiyon olmak üzere.
  • Fonksiyon Türleri 2 / Lineer ( Doğrusal ) Fonksiyon | Matematik | Hocalara Geldik. 9.