Delme Patlatma Nedir? Nasıl Yapılır?

Delme patlatma nedir; Delme patlatmanın ne olduğunu, delme patlatmanın nerelerde kullanılabileceğini ve delme-patlatmanın nasıl yapıldığını tam anlamıyla izah edebilmek için öncelikli olarak delme-patlatma işleminin hangi faaliyet alanlarında kullanıldığını bilmek gerekir. Delme-patlatma adından da anlaşılacağı üzere inşaat sektörünün vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Taş ocağı, açık işletme maden ocakları, köprü, baraj ve HES projeleri, karayolu, sanat yapıtları ve yol şantiyeleri, tünel ağzı, doğal gaz boru hattı gibi inşaatla ilgili aklınıza gelebilecek her alanda delme-patlatma teknik ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Delme-patlatma işlemleri kullanış amaçlarına göre iki kısımdan oluşur. Bunlardan ilki delme ikincisi ise patlatma yöntemidir.

Delme İşlemlerinin Amacı

Başta inşaat alanı olmak üzere, açık maden işletmelerinde ve taş ocakları gibi alanlarda kullanılan delme işleminin amacı; inşaat alanında bulunan kayada boşluk oluşturma, kaya malzemesini kazma ve daha çok patlatma işlemini kolaylaştırmak adına patlayıcı maddelerin yerleştirileceği delikleri oluşturma amaçlı yapılmaktadır. İnşaat alanında ağırlıklı olarak kara ve demiryolu kazıları, boru hatları için hendek ve çukur kazımı gibi birçok alanda delme işlemi uygulanmaktadır. Bunun yanısıra maden işletmeciliğinde ise arazide bulunan mineral varlığını yüzeye çıkarma gibi faaliyetlerde delme işlemine başvurulmaktadır.

Patlatma İşlemlerinin Amacı

Günümüzde mühendislik alanının bir kolu olarak faaliyette bulunulan patlatma işlemi genel itibariyle delme-patlatma olarak adlandırılmaktadır. İnşaat sektörüyle ilgili mühendislik yapılarının hemen hepsinde patlatma faaliyetlerinin gerçekleştirebilmesi için patlayıcıların yerleştirildiği deliklerin açılması gerekmektedir. Bu deliklerin açılma işlemi de delme faaliyeti sonucunda yapılabilmektedir. Bu nedenledir ki delme ve patlatma birbirinden ayrı görülmeyen işlemler olarak birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Patlatma; yer altı ve yer üstü maden ocaklarında, yer altı ve yer üstü inşaat işlemlerinde, tünel açılımları, kazı, yol ve baraj yapımlarında hem hazırlık hem de gelişme aşamalarında oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle aşılması zor görünen engeller aşılabilmekte ve istenilen verim üst düzeyde elde edilebilmektedir.

1

Şüphesiz teknoloji her geçen gün üzerine koyarak gelişmektedir. Bu gelişimden diğer bütün sektörler olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. İnşaat sektörü de bu etkileşimden payına düşeni almış ve teknoloji sayesinde geliştirilen yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Delme-patlatma işlemleri de bu yöntemler arasında yerini almaktadır ve inşaat sektöründe yürütülen faaliyetlere oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Bu yazımızda sizlere, delme-patlatmanın ne olduğunu, delme-patlatmanın hangi alanlarda kullanıldığını ve delme-patlatmanın faydalarından kısaca bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda “delme-patlatma yöntemleri”, “delme-patlatma teknikleri”, “delme-patlatma uygulamaları ve örnekleri”, “delme-patlatma ders notları” gibi konulara değinmeye çalışacağız.

 

Tünel Sondaj Makineleri, Tunel Boring Machine ya da bilinen adıyla Dev Köstebek, çeşitli toprak veya kaya tabakalarını dairesel kesit çizerek kazmaya yarayan makinedir. Sert kayalardan kumlara kadar her türlü maddeye sondaj vurabilir. Tünel çapı 1 metreden 19.25 metreye kadar olabilir. Çapı bir metre ya da daha az olan tüneller, dev göstebeklerden çok kazısız inşaat veya yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemleri ile yapılmaktadır.

Tünel sondaj makineleri kaya veya topraktaki geleneksel elle üretimde kullanılan delme ve patlatma yöntemlerine alternatif oluşturmaktadır. Dev köstebekler aynı zamanda çevre zemininde oluşabilecek sıkıntıları azaltma ve pürüzsüz tünel duvarı açma gibi özelliklere de sahiptir. Bu aynı zamanda tünel kaplama maliyetini önemli ölçüde düşürmekte ve onları nüfusu kalabalık yerlerde kullandırmaktır. En büyük dezavantajı belirgin maliyetidir. Köstebekleri kurması ve taşıması pahalıdır. Buna rağmen, günümüz tünellerinin uzunluğu arttıkça tünel sondajlama makineleri ve delme ve patlatma yönteminin maliyeti azalmaktadır. İşte bu yüzden köstebeklerle tünel açmak çok daha etkilidir ve çok kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilmektedir.

Delme Patlatma Nedir? Nasıl Yapılır? Özet Bilgiler

  • Delme Patlatma Nedir ? Nasıl Yapılır ? Haber Turan Dağcı  Bunlardan ilki delme ikincisi ise patlatma yöntemidir. Delme İşlemlerinin Amacı.
  • Kireç Üretimi Nasıl Yapılır ? Kireç, tabiatta bulunan kalsiyum karbonat ihtivâ eden taşların kalsinasyon sıcaklığında (850 950°C) pişirilmesi ile elde edilen maddedir.
  • Delme Ve Patlatma Neden Yapılır ? Patlayıcı maddelerin icadı bilim ve insanlık tarihi  Patlatma faaliyetleri günümüz mühendislik yapılarında delme patlatma olarak adlandırılır.
  • Delme Ve Patlatma Neden Yapılır .  her yıl binlerce ton veya milyonlarca m3 kaya kazısı yapıldığı düşünüldüğünde delme ve patlatmanın önemi açıkça ortaya çikmaktadir.
  • grup altında şöyle sıralanabilir; A) Basamak patlatması için delme patlatma tasarımı yapan programlar.  da nasıl olabileceği hakkında bilgi vermesi bakımından avantajlıdır.
  • Madencilik sektöründe, delme patlatma yo­ luyla yapılan kazılarda, toplam maliyeti, delme , patlama ve yükleme maliyetlerinin toplamı ola­ rak ifade etmek mümkündür.
  • DELME PATLATMA ORGANİZASYON VE ANALİZİNİN YAPILABİLİRLİĞİ, DclPat v4.0.  İşletmesinde yapılan delme ve patlatma çalışmaları ve sonuçları.
  • Kızlık zarı yırtılması, kanaması nasıl olur? Kızlık zarının bütünlüğü, vajina içine penis, parmak veya yabancı cisim sokulmasıyla bozulabilir.  Kızlık zarı tamiri iki şekilde yapılır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir