Çöktürme nedir? Çöktürme nasıl yapılır?

Çöktürme nedir? Gravimetrik analizlerde çok sık kullanılan çöktürme işlemi, iki çözeltinin tepkimeye girmesi sonucunda istenilen maddenin çöktürülmesi esasına dayanır. Bu işlem sırasında oluşan katıya çökelti, işleme de çöktürme denir.

Bu yöntemde çökeltinin fiziksel özellikleri, saflık derecesi, çözeltideki diğer maddelerin özellikleri önemli olup dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Çöktürme işleminin yavaş olması elde edilen maddenin daha saf olmasını sağlar. Çöktürme işlemi beherde yapılır. Çöktürme çözeltisi bir pipet yardımı ile ve yavaşça eklenmelidir. Bu arada kap devamlı karıştırılarak tepkimenin bölgesel olmaması sağlanır. Bu şekilde elde edilen çökelti miktarı daha fazla olur. Bu işlem yüksek ısıda yapıldığı takdirde kristaller daha büyük olur. Bu da süzülmeyi kolaylaştırır.

Çöktürme işleminden sonra, çökmenin tam olup olmadığını anlamak için çözeltiden bir kaç damla alınarak saat camına koyulur ve üzerine çöktürücü reaktiften bir kaç damla eklenir. Eğer çözeltide bir bulanma gözlenirse çökme işleminin tamamlanmadığı anlaşılır. Ana çözeltiye çöktürücü reaktif eklenmeye devam edilir.Daha sonra bir süre bekletilerek süzme işlemine geçilir. Bekletme sırasında çökeltideki diğer maddelerin miktarında azalma olur. Ayrıca iri kristaller oluşarak süzülme işlemi kolaylaşır. Bazı maddelerde ise bekletmek sakıncalı olabilir ve hemen süzülmesi gerekir.

  • Ana Sayfa Egitim Çöktürme nedir ? Çöktürme nasıl yapılır ?  Çöktürme işlemi beherde yapılır . Çöktürme çözeltisi bir pipet yardımı ile ve yavaşça eklenmelidir.
  • Çöktürme işlemi beherde yapılır . Çöktürme çözeltisi bir pipet yardımı ile ve yavaşça eklenmelidir.  çökelme çökelek ve çöktürme nedir . #24 nasıl .
  • Seçimli çöktürme nedir ?(uzun bir açıklama).  Seçimli çöktürme , karısımların ayrılması amacıyla kimyasal islemlerde yaygın olarak kullanılır.
  • Laboratuarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj tüpünde yapılır .
  • Karışımların ayrılması Çöktürme Yöntemi Nedir.  tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir.
  • Çöktürme örnekleri nelerdir? Homojen karışımların ayrılması, bileşenlerin birbirinden ayırt edilememesinden dolayı heterojen karışımlara göre daha zordur.
  • Buğday ve samanı, bulgur ve kepeği birbirinden ayırmak için yapılır .  fosfat gibi iyonlar çöktürme yöntemiyle uzaklaştırılır.  Sumeyye konu zaten uzun nasıl daha kısa olsaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir