Coğrafi Özellik Nedir?

Coğrafi Özellik; Bir yerleşim yeri, bölge veya belirli bir alanda o alan özgü; konum, iklim, bitki örtüsü, çevre, yağış, gibi veriler bakımından taşıdığı niteliklere coğrafi özellik denir.

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Zamanımızdan 2200 yıl önce coğrafya terimini ilk kullanan kişi Eratosthenes (M.Ö 276-M.Ö194) olmuştur. Gregg ve Leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar.

Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler vb.).

İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi).
Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (örneğin yağmur ormanlarının tahribi). Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve düşüncelerin iletişimini sağlamasıdır.

Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın dayanak ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler , fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.

Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir.

Coğrafya, insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia ve gráphein sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Zamanımızdan 2200 yıl önce coğrafya terimini ilk kullanan kişi Eratosthenes olmuştur . Gregg ve Leinhardt , coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar.

 • Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır .
 • İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır .
 • Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır .
 • Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve düşüncelerin iletişimini sağlamasıdır.

Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın dayanak ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler, fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir .

Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre , beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir. Coğrafya bir sosyal bilimler dalıdır

 • Coğrafi Özellik ; Bir yerleşim yeri, bölge veya belirli bir alanda o alan özgü; konum, iklim, bitki örtüsü, çevre, yağış, gibi veriler bakımından taşıdığı niteliklere coğrafi özellik denir .
 • Coğrafi özellik nedir kısaca. Coğrafi özellikler ;konum,yer şekilleri,iklim,nüfus,ulaşım yapısı, bitki örtüsü ve toprak yapısı gibi özelliklere verilen genel bir isimdir.
 • Öğrencilerin grup içerisinde birbirlerine ödevlerinde yardımcı oldukları, bilgi paylaşımı yaparak yeni arkadaşlar edindikleri sosyal eğitim portalıdır.
 • Coğrafi özellik nedir ?  Bu hatalara, harita bozulmaları ya da harita deformasyonları adı verilir .
 • Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir.  Bu sorulara, anahtar coğrafî sorular denir . Coğrafyanın öğrenilmesinde bu anahtar soruların bilinmesi gerekir.
 • Türkiye’nin coğrafi bölgeleri nelerdir? Herhangi bir yerin tabii, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından benzer özellikler gösteren kısmına bölge denir .
 • nedir ve coğrafi özellik ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. ( coğrafi özellik anlamı, coğrafi özellik ingilizcesi, ingilizcede coğrafi özellik , coğrafi özellik nnd).
 • Coğrafi bölgelerin özellikleri nelerdir ? sorusunun ve daha binlerce başka soruların cevaplarını sizin için araştırıyor, cevaplıyoruz.
 • Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin özellikleri özet. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin özellikleri .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir