Cehalet ve Cahillik İle İlgili Ayetler

Cahillik (cehalet) konularında Kur’an’da tahmini 19 ayet geçiyor. Cehalet ve cahillik ile ilgili ayetleri sizler için bir araya getirdik. Allah (c.c) yeryüzüne indirdiği son kitap olan Kur’an-ı Kerim‘de bizlere cehalet ve cahillik hakkında bilgiler veriyor ve bu ayetlerden yararlanmamızı sağlıyor. Dikkat etmenizi rica ediyoruz, Ayetlerin başındaki ilk alan sure, diğer alan ise ayet numarasıdır.

İşte cehalet ve cahillik ile ilgili Ayetler

* 2:67 – Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki Allah, size bir bakara (sığır) boğazlamanızı emrediyor. Onlar da “ayol sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun?” dediler. Musa da: “Böyle cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım.” dedi.

* 4:17 – Ancak Allah’ın kabul etmesini vaad buyurduğu tevbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alîmdir hakîmdir. (Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir).

* 6:35 – Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!

* 6:54 – Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir”.

* 6:111 – Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah’ın diledikleri hariç, yine de inanacak değillerdi, fakat çokları bunu bilmezler.

* 7:138 – Ve İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık? Derken bir kavme vardılar ki, onlar, kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki; Ey Musa! Onların tanrıları gibi, sen de bize bir tanrı yap! Musa da onlara dedi ki: Siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz.

* 7:199 – Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

* 11:29 – “Ey kavmim! Ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah’a aittir. Ve ben ona iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben de sizi cahillik eden bir kavim görüyorum.”

* 11:46 – Allah: “Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)’den değildir. Çünkü o salih olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben, seni, cahillerden olmaktan sakındırırım.”

* 12:33 – Yusuf dedi ki: “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum”.

* 12:89 – O dedi ki: “Siz cahilliğinizde Yusuf’a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?”

* 16:119 – Sonra şüphe yok ki Rabbin, bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin, bu tevbeden sonra Gafurdur, Rahîmdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.)

* 25:63 – O çok merhametli Allah’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) “selam” derler (geçerler).

* 28:55 – Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz” derler.

* 33:72 – Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir.

* 39:64 – De ki: “Ey cahiller! Şimdi bana o Allah’tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?”

* 46:23 – Hud: “O azabın ne zaman geleceğine dair ilim Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.” dedi.

* 49:6 – Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.

* 51:11 – Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar.

Sosyal Psikolojide, çoğulcu cehalet şöyle tanımlanır: Bir topluluğun üyelerinin çoğunluğu özelde bir normu reddetmektedirler, ancak yanlış bir şekilde diğerlerinin çoğunun bu normu kabul ettiğini farz etmektedirler. Dolayısıyla, yanlış bildikleri halde bu norma uymaktadırlar. Çoğulcu Cehalet kavramı, Daniel Katz ve Floyd H. Allport tarafından 1931 yılında ortaya atılmıştır. Krech and Crutchfield çoğulcu cehaleti şu şekilde açıklamışlardır : “Kimse inanmaz, ancak herkes herkesin inandığını düşünür.” Çoğulcu cehalet, Bir topluluktaki bireylerin çoğunluğu onların diğerlerinin çoğunun – gerçekte zannettiklerinden daha benzer oldukları halde – bir şekilde farklı olduğunu farz ettiği yerde görülür. Böylece, onlar varsayılan normlara uyacaklardır. Çoğu insan bunu böyle yaptığı zaman, varsayılan norm, norma dönüşür.

  • Cehalet ve cahillik ile ilgili ayetleri sizler için bir araya getirdik.  Kerim‘de bizlere cehalet ve cahillik hakkında bilgiler veriyor ve bu ayetlerden yararlanmamızı sağlıyor.
  • Kuranda geçen cahillik ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.  51:11 . Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar.
  • Ana Sayfa Eğitim Cehalet ve cahillik ile ilgili ayetler .  Allah´ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir).
  • Cahillik Kelimesi ile İlgili Ayetler . Hani Musa kavmine: " Allah, muhakkak  Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.
  • Ayet ; Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!  "Kuran’da Cahillik İle İlgili Ayetler " İle İlgili Benzer Yazılar.
  • Kuranda Cahillik ayetleri , '' Cahillik ' Kelimesi ile İlgili Ayetler .  Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.
  • Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler. Cahillik İle İlgili Ayet .  Allah´ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir).
  • " CAHİLLİK " KELİMESİ İLE İLGİLİ AYETLER 01 09 2013, Saat 16:16.  Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir