Besin Zinciri Nedir?

Besin Zinciri Nedir?


Besin Zinciri
Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir.Örneğin ; Ot→Çekirge→kurbağa→yılan→şahin

Besin Piramidi :Besin zincirindeki madde ve enerjinin bir gruptan diğerine geçtikçe azalmasını gösteren yapıya besin piramidi denir.Besin zincirinde bir grubun enerjisinin ancak % 10 – 20’lik kısmı bir sonraki gruba geçer. Besin zincirinde bir grup kendinden önceki grubun enerjisinin çok az kısmını kullandığı için bu gruptaki canlıların kullanabileceği enerji miktarı azalır. Zincir ilerledikçe bir sonraki gruptaki canlıların kullanabileceği enerji miktarı azaldığı için bir sonraki gruptaki canlı sayısı azalır.
Besin piramidinde, üreticilerden (1. basamaktan) tüketicilere doğru gidildikçe;
1- Besin miktarı azalır.
2- Enerji miktarı azalır.
3- Canlı sayısı azalır.
4- Tüketicilerin vücut büyüklüğü artar.
5- Canlı vücudunda biriken zehir miktarı artar.

Besin Zinciri: Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir

1-Üreticiler: Güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler.Klorofil bulunduran bakteri,protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. Enerji bir canlıdan diğer bir canlıya besin zinciri yoluyla ulaşmaktadır. Üreticiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturur.Karasal ortamda çiçekli bitkilerle sulu ortamda ise alglerle başlar.Bitkiler, Güneş’ten aldıkları enerjiyi , topraktan aldıkları su , havadan aldıkları karbondioksit ve yapılarında bulunan klorofille besin (glikoz) ve oksijene dönüştürür.Bu olaya fotosentez denir. Glikozun bir kısmı bitkinin gelişmesinde kullanır , geri kalanını da yapraklarında birikerek besin depo eder.

Fotosentez için gerekli olanlar
1-Bitkinin yapraklarında bulunan Klorofil
2-Karbondioksit
3-Su
4-Işık
Işık, fotosentez olayı için önemli olduğundan üreticiler sadece Güneş ışığının kullanmazlar ışık şiddetinin yeterli olduğu yapay ışıkla da fotosentezin gerçekleşmesini sağlarlar. ışığın şiddeti arttıkça fotosentezin hızı artar.Fotosentez en az yeşil ışık da gerçekleşir.Çünkü bitkiler yeşil ışığın çoğunu yansıtır.

2-Tüketiciler:
Bitkisel ve hayvansal maddelerle beslenerek yaşamlarını sürdürürler.Beslenme şekillerine göre üç gruba ayrılırlar.
a)1.DerecedenTüketiciler (Otcullar):Bitkileri besin olarak kullanan canlılardır.Bunlara birinci dreceden tüketiciler (otcul=otla beslenen canlılar) denir.Böcekler, kemirici memeliler, geviş getiren hayvanlar, deniz ve tatlı suda yaşayan yumşakçalar ve kabuklular örnektir.
b)2.DerecedenTüketiciler(Etçiller):Otobur hayvanları besin olarak kullanan canlılara ikinci dereceden tüketiciler( etçiller=etle beslenen canlılar) denir.Aslan , yırtıcı kuşlar, yılan, kaplan ,şahin v.b.
c)3. Dereceden Tüketiciler(Hepçiller) : Hem etçil hem otçullara hepçiller denir.İnsan, ayı, maymun,kaplumbağa, fare ,domuz ve bazı kuşlar

3-Ayrıştırıcılar : Ölü maddeleri parçalayan organizmalara ayrıştırıcı denir.Ekosistemde yeri büyüktür.Atıklarda ki hapsolmuş önemli kimyasal maddelerin serbest kalmasını sağlar.Ölü bitki ve hayvanlardan açığa çıkan organik maddelerle beslenirler ve kalan organik maddeleri de çözülmüş besin olarak toprağa bırakırlar. Yada havaya geçmesini sağlarlar.Bakteri ve mantarlardır.

Besin zinciri, canlılar topluluğundaki organizmaların beslenme alışkanlıklarını yansıtan kavramdır.

Bitkilerin ve öbür kendi beslek organizmaların besine dönüştürdükleri enerjinin organizmadan organizmaya geçişini dile getiren besin zinciri, en yalın biçimiyle bir bitki, bir otçul hayvan ve bir etçil hayvandan oluşan bir dizi olarak düşünülebilir. Zincirin her öğesi bir halkayı simgeler ve üretken bitkiler ya da tüketici hayvanlar sınıflarına ayrılır. Bitkilerle beslenen otçullar birincil tüketici , bunları yiyerek beslenen etçiller ile hepçiller ikincil tüketici diye adlandırılır.

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Günlük yaşamda yapılan her şey için insanlar enerji kullanır. Her canlı gereksinimi olan enerjiyi besinlerden sağlarlar. Bu nedenle bütün canlılar beslenmek zorundadır. At , keçi , koyun , inek gibi hayvanlar ot yiyerek beslenir. Bu canlılara ot yiyenler otoburlar denir. Aslan , kaplan , tilki , atmaca gibi hayvanlar diğer hayvanları yiyerek beslenir. Bunlara da et yiyenler etoburlar denir.

Ayrıştırıcılar , üreticilerin ihtiyaç duyduğu enerjinin doğaya salınmasına yardımcı olur.

  • Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmaları ile oluşan zincire besin zinciri denir .  · Besin zincirleri ile canlılar arasında organik madde ve enerji akışı gerçekleşir.
  • Besin Zinciri Nedir ? Besin Zinciri Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir .
  • zinciri nedir , besin zinciri ne demek, besin zinciri anlamı, besin zinciri hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.  Bu duruma % 10 yasası denir . Besin zincirine örnekler.
  • Canlıların birbirleriyle beslenmelerine göre oluşan zincire besin zinciri denir .  bilgizamani / besin zinciri nedir canlilar icin onemi nedir.html.
  • Besin Zincirinin Çok Kısa Tanımı: Besin zinciri , canlılar topluluğundaki organizmaların beslenme alışkanlıklarını yansıtan kavramdır.
  • Besin zinciri , canlılar topluluğundaki organizmaların beslenme alışkanlıklarını yansıtan kavramdır.
  • Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmaları ile oluşan zincire besin zinciri denir .  · Besin zincirleri ile canlılar arasında organik madde ve enerji akışı gerçekleşir.
  • Besin Zinciri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz.  Besin zinciri , canlılar topluluğundaki organizmaların beslenme alışkanlıklarını yansıtan kavramdır.
  • Besin zinciri ve besin ağı konusunu detaylıca inceleyebileceğiniz bu yazıda, besin zinciri örnekleri ve konu anlatımı sayesinde ödevinizi yapabileceksiniz.
  • Besin zincirinde her halka bir canlıyı temsil eder. Ekosistemlerde çok sayıda besin zinciri vardır ve ekosistemlerdeki besin zincirlerinin tamamına besin ağı ( besin döngüsü) denir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir