Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporunda Sert Eleştiriler!

Avrupa Parlamentosu’nun son yılların en sert üsluplu Türkiye raporunda, başta medya özgürlüğü olmak üzere Türkiye’de demokratikleşme ve hukuk devletinin gerilediği not ediliyor. Avrupa Parlamentosu’nun yıllık olağan Türkiye raporu bugün Fransa’daki oylamada kabul edildi. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkiye ilerleme raporu’nu Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri kaleme aldı.

Piri’nin yazdığı raporda, ifade ve medya özgürlüğü, Güneydoğu Anadolu”daki gelişmeler, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşması başlıkları öne çıkıyordu. AP’nin Türkiye raporunda başta medya özgürlüğü olmak üzere Türkiye’de demokratikleşme ve hukuk devletinin gerilediği not edildi.

Raporda, Türkiye ile AB arasında sığınmacılar konusunda varılan anlaşmanın Ankara’nın Avrupa Birliği üyelik sürecinden ayrı tutulması, Kürt sorununa çözüm için yeniden müzakerelere başlanması ve Kıbrıs sorununda Ankara’nın daha fazla adım atması isteniyor.

 

BAKAN BOZKIR: İADE EDERİZ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır bugün oylamadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2015 AB ilerleme raporu için “Bu şekilde yürürlüğe girerse bu raporu iade edeceğiz” demişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2015 İnsan Hakları Raporu’nda da Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltildi.

Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından kamuoyuna açıklanan raporun 74 sayfalık Türkiye kısmında, ifade ve basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve Güneydoğu’daki operasyonlarla ilgili eleştiriler yöneltildi. 2015 yılı içerisinde Türkiye’deki en önemli insan hakları sorunları, “hükümetin ifade özgürlüğüne müdahalesi”, “yargı sistemindeki zayıflıklar” ve “askeri operasyonlarda sivillerin can güvenliğinin yeterince sağlanamaması” başlıkları altında sıralandı.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ‘nde yaşayan 450 milyon nüfusu temsil eder ve temel işlevi bir siyasi güç olarak topluluk politikalarının hazırlanması için gereken kararları üretmektir.

Avrupa Parlamentosu, yasama sürecine katılır, bütçeye ilişkin yetkiler taşır ve Komisyon ve Konsey’i denetleme yetkisini de bünyesinde barındırır. Parlamento, Avrupa Komisyonu üyelerinin tayinlerinin onaylanması ve üçte iki oy çoğunluyla Komisyon’u görevden alma yetkilerine sahiptir. Ayrıca, Komisyon programını onaylayıp, Komisyon ve Konsey’e yazılı ya da sözlü sorular yönelterek Avrupa politikalarının işleyişini izler.

Avrupa Parlamentosu’nun işlevleri arasında, araştırma komisyonları kurmak ve Avrupa Birliği vatandaşlarının dilekçelerini incelemek de vardır. Birlik anlaşması uyarınca Parlamento, Avrupa Birliği kurumlarının yürüttükleri faaliyetlerin uygulanması sürecinde gündeme gelebilecek görevi kötüye kullanma sorunlarına ilişkin olmak ve vatandaş şikayetlerini incelemek üzere bir ombudsman atama yetkisine sahiptir.

Bütçe konusuna ilişkin olarak ise, Avrupa Parlamentosu, Konsey ile yetkileri paylaşır. Yıllık bütçeyi onaylar ve bütçe uygulamasını izler.

Avrupa Birliği mevzuatının hazırlanmasındaki işlevi ise şöyle: Komisyon tarafından hazırlanan mevzuat önerilerinin yürürlüğe konmasında Konsey ile yetki paylaşıyor. 1986 ’da Avrupa Tek Senedi’nin kabulünü izleyerek mevzuata ilişkin yetkileri arttırılan Parlamento, Birlik Anlaşması paralelinde de önemli bazı konulardaki yönetmelik ve yönergelerin kabulünde Konsey ile eşit statüye taşınmış durumda. Yine aynı şekilde önem taşıyan bazı kararlar ve anlaşmalar konusunda da Konseyin, Parlamentonun onayını alması gerekiyor. Faaliyetlerini Strazburg , Lüksemburg ve Brüksel ’de yürütüyor.

  • Bugüne kadar hazırlanan en olumsuz raporda , Türkiye ’ye çok sert eleştiriler yöneltiliyor.
  • Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri açıklamada bulundu.  Komisyonu tarafından açıklanan İlerleme Raporu ’nda Türkiye ’ye yönelik yoğun eleştiri var.
  • Avrupa Parlamentosu ’ nun son yılların en sert üsluplu Türkiye raporunda , başta medya özgürlüğü olmak üzere Türkiye ’de  Raporu ’nda da Türkiye ’ye sert eleştiriler yöneltildi.
  • Avrupa Parlamentosu ’ndan Çok Sert Rapor . 14 Nisan 2016.  Avrupa Parlamentosu ’ nun Türkiye hakkında hazırladığı rapor çok sert eleştiriler içeriyor.
  • Avrupa Parlamentosu , son yılların en sert Türkiye raporlarından birini oylamaya  yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla ilgili de bir dizi eleştiri bulunuyor.
  • Avrupa Parlamentosu 'nda hazırlanan Türkiye raporunun her satırında Ankara yönetimine sert eleştiriler yöneltiliyor.
  • Avrupa Parlamentosu ' nun yıllık olağan Türkiye raporu bugün Fransa'nın Strasbourg kentindeki oylamada kabul edildi.  Ankara'ya sert eleştiriler .
  • Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Avrupa Parlamentosu ’ nun Türkiye raporunun tonu yapılan değişikliklerle iyice sertleşti.
  • Avrupa Parlamentosu ’ nun Hollandalı üyelerinden Kati Piri tarafından hazırlanan ‘ Türkiye raporu ’ AP Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye ’ye çok sert eleştiriler yöneltiliyor.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir