Atatürk’ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem

Atatürk’ün matematik ve geometriye katkıları , Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar , Atatürk’ün matematikte yaptığı yenilikler, Atatürk’ün matematiğe katkıları, Atatürk’ün matematikle ilgili sözleri ve özdeyişleri ,Atatürk’ün özlü ve güzel sözleri , Atatürk’ün matematiğe kazandırdığı terimler

Atatürk, eğitim ve öğretime de büyük önem vermiş matematik derslerinde kullanılan ve okunup anlaşılması çok zor olan terimlerin (zâviye–açı, mustatîl–dikdörtgen, muhit–çevre, murabba–kare, re’s–köşe v.b) adlarını değiştirerek matematik dersinin öğrenciler tarafından sevilip kolay anlaşılmasını sağlamıştır.

Atatürk bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitap ilk kez 1937 yılında Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir.
Ayrıca Sivas’ta bizzat geometri dersi anlatmıştır.

Atatürk’ün matematik hakkındaki sözleri;

“Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.”

“Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.”

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

“Askeri Rüştiye’yi bitirdiğimde matematik merakım iyice ilerlemişti. Manastır Askeri İdadisi’nde matematik pek kolay değildi. Bununla uğraşımı sürdürdüm. İdadi’de iken bıkmaksızın çalışıyorduk. Sınıfta birinci, ikinci olmak için hepimizde şiddetli bir gayret vardı. Sonunda İdadi’yi bitirdim. Harbiye’ye geçtim, burada da matematik merakım sürdü.”

Atatürk’ ün matematik dünyasına kazandırdığı diğer bazı terimlerden de şöyle örnekler verebiliriz;


Bölen
Bölme
Bölüm
Bölünebilme
Çarpı
Çarpan
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Pay
Payda
Teğet

 

Atatürk’ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem

Atatürk’ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem Özet Bilgiler

  • Ana Sayfa Egitim Atatürk ’ ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem .  Sonunda İdadi’yi bitirdim. Harbiye’ye geçtim, burada da matematik merakım sürdü.
  • 4 Atatürk ’ ün Geometriye Katkısı Atatürk Ve Geometri .  gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur.
  • Atatürkün Matematiğe Verdiği Önem Hakkında Kısa Bilgi. Eğitim. /8 Temmuz 2012.  Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir.
  • ATATÜRK ' ÜN MATEMATİĞE VERİĞİ ÖNEM Atatürk ’ ün yaşamında (1881 1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893.  Eski geometri terimleri çok ağdalı idi.
  • Atatürk ’ ün ölmeden iki yıl önce yazmış olduğu geometri kitabı O’nun matematik alanında ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtıdır.  Atatürk ’ ün Matematiğe Verdiği Önem .
  • Geometriye Verdiği Önem Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik de.  Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur.
  • Atatürk ve Matematik .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir