Atatürk’ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem

Atatürk; insan hak ve hürriyetine ve özgürlüklere çok önem vermiştir. Atatürk’ün hak ve hürriyetle ilgili özlü sözleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün insan hak ve özgürlükleriyle ilgili sözleri, Atatürk’ün insan hak ve hürriyetine verdiği önemle ilgili sözleri ve anıları,Atatürk’ün düşündürücü ve efsane sözleri kısaca, Atatürk’ün insan haklarına verdiği önem hakkında kısa yazı ve anıları, Atatürk ve insan sevgisi, Atatürk ilke ve inkılaplarında hak ve hürriyet.

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri de, insan sevgisini ön planda tutmasıdır. Ancak bu sevgi, sadece kendi milletini sevmeyi değil, tüm insanları sevmeyi ve saygı duymayı esas alır.

Atatürk, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayış ve sürekli barışın kurulması için çalışmalarını olağanüstü bir gayretle yapmış, tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve işbirliği çağının doğmasını sağlamış, eylemlerini her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmıştır.

Bu anlayışın simgesi,bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını öngören “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesidir.

Atatürk’ün bu konuda bazı sözleri;

İnsan hakları doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir.

İnsan haklarıyla vardır!

İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir.

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.

İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar.

İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur. Kurallar gibidir; nasıl davranacağımızı bize söyler. Yargıçlar gibidir; ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır.

Tıpkı doğa gibidir; ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir; yok edilemez. Zamana benzer; zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz u,zun ve kısa hepimize aynı biçimde davranır.

Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler.

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir.İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
“Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız”

Atatürk’ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk , ulus , etnik köken, din , dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır.

Atatürk’ün İnsan Hak Ve Hürriyetine Verdiği Önem Özet Bilgiler

  • hak ve hürriyetlerine verdiği önem nedir kısa bilgi Atatürk insan hak ve hürriyetlerine büyük önem vermiştir.  İnsan hak ve hürriyetlerini anayasa ile güvence altına almıştır.
  • Atatürk ’ ün İnsan Hak ve Özgürlüklerine Verdiği Önem . Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri de, insan sevgisini ön planda tutmasıdır.
  • İnsan haklarıyla vardır! Atatürk ’ ün Hak Ve Hürriyete Verdiği Önem Hakkında Sorularınızı Bekliyoruz. Sponsorlu Bağlantılar.
  • İnsan hak ve hürriyetlerini anayasa ile güvence altına almıştır.  Atatürkün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.
  • Atatürkün insan hak ve hürriyetine verdiği önem . 1.  Tatürk’ ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği ÖnemAtatürk, insan hak ve hürriyetlerine büyük bir önem veriyordu .
  • haklarını ve hürriyetini en iyi şekilde yaşamaları için çaba sarf etmiştir.
  • Ana Sayfa Egitim Atatürk ’ ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem .  hakkında kısa yazı ve anıları, Atatürk ve insan sevgisi, Atatürk ilke ve inkılaplarında hak ve hürriyet .
  • Atatürk ’ ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem . "Madem ki; devlet bir idareye, bir hakimiyete maliktir, onu ifade ve infaz için bir takım vasıtalara muhtaçtır.
  • İnsan Haklarına Verdiği Önem , Atatürk ’ ün İnsan Hak Ve Hürriyetlerine Verdiği Önem Nedir.  yaptığı değişiklikler ile birlikte hürriyete ne kadar önem verdiğini gösterdi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir