Atatürk’ün İnkılapçılık ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesi ile İlgili Sözleri hangileri?

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.
(1925)

Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

(1925)

“Arkadaşlar; inkılâbımız Türkiye’nin asırlar için saadetini garanti etmiştir Bize düşen onu idrak ve takdir ederek çalışmaktır.”
11.09.1924, Bursalılarla Konuşma

“Bu inkılâp, kelimenin ilk anda ima ettiği ihtilâl anlamından başka, ondan daha geniş bir değişimi ifade etmektedir Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden, en gelişmiş tarz olmuştur.”
05.11.1925, Ankara Hukuk Fakültesinin Açılışında

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir Devrimlerimizin asıl gayesi budur .
30.08.1925, Kastamonu

“Devrim kanunu, mevcut kanunların üstündedir Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.
(1923)

“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi.”
(1935)

Atatürk İlkeleri, Türkiye ‘nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen, Atatürk Devrimleri ‘ne temel teşkil eden ve Türk milliyetçiliğini esas alan fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye ‘yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.

Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk Devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim insanları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar.

Bu ilkeler, Atatürk ‘ün devlet anlayışına hakim olan ulus devlet , tam bağımsızlık , ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası ‘nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937 ‘de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası ‘na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk ulusuna mâl edilmiştir.

  • Atatürkün inkılapçılık ilkesi ile ilgili sözleri   İnkılapçılık ilkesi sözleri ile bizlere yenilik yapmanın vazgeçilmezliğini anlatan Atatürk dünyadaki en büyük yenilikçi liderlerden biridir.
  • Atatürk ’ ün Milli Kültür ile İlgili Sözleri Özdeyişleri (148934 Kez).  TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı (8560). Atatürk ' ün Çıkardığı Kanunlar (35217).
  • Evet, bu özlü sözlerin ışığında, bilinçli inkılâpçılık Türk Milletinin geleceği olmalıdır. Atatürk ' ün İnkılâpçılık ile İlgili Bazı Sözleri .
  • Benzer Konu başlıkları Atatürk ' ün İnkılapçılık İlkesi. Atatürk ' ün askeri ataşe olarak bulunduğu kent neresidir.  27 Aralık Atatürk ' ün ankara'ya gelişi ile ilgili şiir.
  • Atatürkün inkılapçılık ilkesi ile ilgili sözleri : Efendiler, yaptığımız v.  Konu: Atatürk ’ ün İnkılapçılık ile ilgili sözleri C.tesi Ocak 04, 2014 2:17 pm.
  • Atatürk ’ ün İnkılapçılık İlkesi ile İlgili Sözleri hangileri? 7.
  • ataturkun soyledigi sozler ataturk sozleri .html).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir