Arşimet’in Hayatı ve Fizikteki İlk Buluşları

Arşimet'in Hayatı ve Çalışmaları

Arşimet’in Hayatı Ve Çalışmaları

MÖ 287 ile MÖ 212 yılları arasında yaşadığı sanılan Arşimet, hidrostatikin ve mekaniğin temellerini atan ilk fizikçi, aynı vakitde matematikçi, filozof, astronom ve mühendistir. Bulunan en eski kaynaklara göre yaşadığı yer o zamanlar Yunanlara ait olan Sicilya adasında bulunan Siracusa isimli bir kentdir.  Arşimet yaşadığı seneler boyunca sürekli devam eden savaş ortamlarından dolayı ne kadar doğduğu kenti terketmek zorunda kalmışsa da daha sonrasında yeniden doğduğu kent Siracusa’ya dönmüş ve burda vefat etmiştir.

Sicilya adasının etrafını kaplayan Akdeniz’de o yıllarda sürekli devam eden Roma, Yunan ve aynı vakitde da Kartacalılar savaşları bu bölgedeki insanların deniz savaşları konusunda tecrübelenmesine ve her an ölüm tehditiyle yaşamaya alışmalarına neden olmuştur. Bu savaşların Arşimet’in yaşamı ve çalışmaları üstündeki etkilerine yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Savaş Döneminde Arşimet

Arşimet genel olarak tüm hayatı boyunca siyasetten uzak durmayı tercih etmiş ve kendini yalnızca çalışmalarına vermiştir. Ancak MÖ 218 senesinde Romalılar’ın en başarılı konsüllerinden biri olan Claudius Marcellus Arşimet’in memleketi olan Siracusa’ya büyük bir orduyla saldırıda bulunmuştur.  Memleketini ve kentde yaşayanları kurtarmak için, önde gelen siyasi liderlerin de bu talepte bulunmaları üstüne şehre saldıran Romalıların gemilerine karşı onların bir çırpıda suya batmasını ve savunmasız hale gelmesini sağlayan bir sistem icat etmiştir. Bu sistem sayesinde Romalıların saldırısını yavaşlatmayı ve durdurmayı başaran Arşimet, Claudius Marcellus’un kenti yalnızca gemilerle gelen askerle ele geçiremeyeceğini anlamasını sağlamıştır.

Arşimet’in Siracusa’da kurduğu güçlü savunma sistemleri genel olarak gemileri bir çırpıda suya batırmayı başarabilen vinçler ile kaya ve metal fırlatabilen makinelerden oluşmaktaydı. Arşimet’in savunmasına karşı bir başarı sağlayamayacağını anlayan Claudius Marcellus, kenti tamamiyle kuşatmayı ve bu şekilde kenti ele geçirmeyi planlamıştır. Bu emelineyse 8 ayın sonunda ulaşmıştır. Marcellus’un kenti tamamiyle kuşatmasına karşı ne Arşimet’in savunma sistemleri ne de Yunanlar’ın askeri gücü yeterli gelmemiştir. Siracusa’nın bu şekilde Romalılar tarafından ele geçirilmesinden iki yıl sonraysa bütün Sicilya adası Romalılar’a karşı yenik düşmüş ve teslim olmuştur.

Hayatının büyük bir bölümü savaşlar içinde geçen Arşimet gene de bilimsel alanda dünyada o güne kadar bahsedilmemiş bir çok önemli araştırmalar yapmış ve günümüze kadar kullanırlığı devam eden keşifleri başarmıştır. Arşimet’in icatları sayesinde Yunan bilgeliğinin Romalıların askeri gücünü dahi yenebileceği şeklinde düşünceler yayılmış ve Yunan bilgeliği Yunanlar için güçlü bir sembol haline gelmiştir.

Arşimet’in Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Arşimet’in ailesinden bahsedecek olursak, günümüze kadar ulaşmış en eski yazılı belgelerden uzlaşılacağı üzere, Arşimet’in babası da gene Arşimet gibi bir Astronom’du ve adı Phidias idi. Bazı belgelerde Arşimet’in asaletli bir aileden geldiği ayrıca o dönemin Siracusa Kralı Hierroyla akrabalığı olduğundan bahsedilmektedir.

12 yaşında İskenderiye’ye giderek başladığı eğitim yaşamı boyunca ünlü aritmetikçi Oklit’in talebesi olan Arşimet aynı yıllarda gene ünlü aritmetikçi Konon ile arkadaşlık kurmuştur. Eğitiminin bitmesi üstüne memleketi Sicilya adasına dönen Arşimeti eğitim yaşamı boyunca arkadaşlık kurduğu birçok kişiyle yazışmalarını sürdürmüştür. Bu yazışmaların bir kısmı bir eser olarak toparlanmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yazışmalarda Arşimet o dönemlerde üstüne kafa yorduğu küre ve silindir hacminin hesaplanması üstüne yaptığı araştırmaları arkadaşlarıyla paylaşmış ve çalışmalarının sonucu olarak keşfettiği formülleri yazılı bir şekilde onlara iletmiştir.

Arşimet’in yaşadığı dönemlerde sürekli devam eden savaşlar onun bir aritmetikçi veya bilim insanı olarak tanınmasından çok bir mucit olarak tanınmasına neden olmuştur. Herkes onun Romalılar karşısında kullandığı başarılı icatlarını konuşmakta ve Arşimet’in aslen üstünde çalıştığı konular ve aritmetik alanında yaptığı buluşlar pek bilinmemekteydi. Arşimet’in toplum arasında ününün yayılmasında neden olan en önemli vakalardan biri de o dönemin kralı Hierro’nun Kral Ptolemy için yaptırdığı gemiyi, geminin o güne kadar Sicilya adasında üretilmiş en büyük gemi olması sebebi ile bir türlü suya indirememesi sonucu Arşimet’den yardım istemesiyle olmuştur. Bu gemiyi çok az bir insan kuvveti harcayarak suya indirmeyi başaran bir düzenek kuran Arşimet’in adı bu vakadan sonra, önce kendi memleketi Siracusa sonra da tüm Sicilya’da yayılmıştır. Arşimet’in bilinen en önemli icatlarından diğer biri de Arşimet vidasıdır. Arşimet vidası Nil sularının taşması sonucu kentlerini su basan Mısırlılar için icad edilmiştir. Arşimet vidası sistemiyle Mısırlılar taşan Nil sularını kontrol altına almayı başarabilmişlerdir.

Geçmişten Günümüze Eserleri

Daha önce de dile getirtiğimiz  gibi Arşimet’in en büyük yazılı eserleri diğer aritmetikçi arkadaşlarıyla yaptığı yazılı görüşmelerin bir eser haline getirilmesi sonucu doğmuştur. Bu yazılı eserlerin toplamda 9 tanesinin 2000 sene sonrasında zamanımızda hala saklandığı bilinmektedir. MS 8. ve 9. yy.’da bu yazıtların Arapçaya çevirilmesiyle Arşimet’in yaptığı araştırmalar aydınlığa çıkmayı başarabilmiş ve aritmetik alanında büyük gelişmelere katkı sağlamıştır. En önemli eserlerinden bir öteki olan “Yöntem” adlı eser ise maalesef 19. yy’a kadar gün yüzüne çıkamamış lakin 19. yy’da yeniden incelenerek açıklık kazanmıştır.

Arşimet’in vefat ettiği yerin gene memleketi olan Siracusa olduğu tahmin edilirken öldürülmesine dair çeşitli rivayetler mevcuttur. En çok duyulan rivayet ise Arşimet’in Romalı bir asker tarafından sokakta toprağa bir silindir resmi çizerken öldürülmüş olmasıdır. Arşimet’in buradaki son sözlerinin “Noli turbare circulos meos” olduğu bilinmektedir. (Latincede: “Silindir şekillerimi bozmayın”) Arşimet’in kaybolan mezarı daha sonra Sicilya konsül yardımcısı olan Cicero tarafından tekrar bulunmuştur.

Arşimet Mekanik, Geometri, Matematik ve daha birçok farklı bilim alanında buluşlar yapmıştır ve bunlardan en önemlilerini sıralamak gerek görülürse, ilk olarak mekanik alanda yaptığı denge prensibidir. (İki tarafa asılan aynı ağırlıkta cisimler dengede kalır, eşit olmayan ağırlıklar ise f1 • a = f2 • b koşulunun sağlanmasıyla yine dengede kalır.) Bu buluşundan sonra Arşimet’in “Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım” sözü meşhur hale gelmiştir.

Geometri alanında yaptığı birçok araştırma ve buluşlardan en önemlileriyse bir kürenin yüz ölçümünün 4r2 ve hacminin ise 4/3 r3 eşit olduğunu ispatlamasıdır. Dairenin alanının hesaplanması esnasında pi kıymetini yaklaşık olarak bulmuş ve bu çalışmaları sonucunda da suyun kaldırma gücünün cismin özkütle çapıyla ilgili olduğunu keşfetmiştir.

Matematik alanında yaptığı araştırmalar kendinden 2000 sonra gelişmeye başlayacak İntegral ve Diferansiyel Denklemler hesaplamalarında çok büyük bir yardımcı görevi üstlenmiştir. Bulmuş olduğu sonsuz küçükler hesabıyla modern aritmetikte Newton ve Leibniz gibi büyük aritmetikçilerin çalışmalarına temel oluşturmuştur.

Arşimet dengesi olarak da isminin verildiği sıvıların dengesi kanunuysa Hidrostatik alanında yaptığı en büyük çalışmalardan bir tanesidir. Bu buluşunda suya batan maddelerin kendi ağırlıkları kadar şu kaybettirdiklerini keşfeden Arşimet’in „Eureka!“ (Buldum, buldum!) diyerek bağırarak yıkandığı yerden çırıl çıplak dışarı çıktığı söylenir.

Arşimet’in yazılı eserleriyse şu şekilde sıralanabilir:

 • Denge Üzerine 2 Cilt
 • İkinci Derecede Paraboller
 • Küre ve Silindir Yüzeyi Üzerine 2 cilt
 • Spiraller Üzerine
 • Konoidler Üzerine
 • Yüzen Cisimler Üzerine 2 Cilt
 • Dairenin Ölçülmesi
 • Sandreckone
 • Mekanik Teoremler Yöntemi


Arşimet’in Hayatı Ve Fizikteki İlk Buluşları (Ek Bilgiler)

Arşimet’in Hayatı Ve Fizikteki İlk Buluşları

 • Arşimet ve Buluşları ( Archimedes :İÖ. 287 212).  Bilimin ilginç yönlerinden biri, keşif ve buluşların bazen beklenmedik anlarda, rastlantı sonucu ortaya çıkmasıdır.
 • Arşimet (Antik Yunanca: Ἀρχιμήδης (y. MÖ 287, Siracusa y. MÖ 212 Siracusa), Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis.
 • Soru Cevap forumu ' Arşimet ' in buluşları hakkında bilgi verir misiniz?' konusu.  Archimedes hem bir fizikçi, hem bir matematikçi, hem de bir filozoftur.
 • Dünyanın ilkleri , icatlar ve buluşlar hakkında yazılardan oluşan genel kültür sitesi.  Arşimet için ilgilendiği alanlara baktığımızda kuramsal matematikten uygulamalı fizik ve
 • Fizik Alanındaki Buluşları Çalışmaları. Suyun kaldırma kuvvetini bularak. İlk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim adamı da Arşimet 'tir. Bu prensiplerden bazıları şunlardır
 • ARŞİMET / ARCHİMEDES KİMDİR FİZİKÇİ MATEMATİKÇİ Arşimet ’ in MÖ 287’de İskenderiye’de doğduğu söylenmektedir.
 • Archimedes ( Arşimet ) Hayatı ve Buluşları . Bulunduğu Kategori:[ Bilim Adamları Hayatları ve   Archimedes kuşkusuz antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamıydı.
 • Arşimet ' in Hayatı ve Çalışmaları. 16 Kasım 2016 Yazar: Hakan Kutluay.  bir çok farklı bilim alanında buluşlar yapmıştır ve bunlardan en önemlilerini sıralamak gerekirse, ilk
 • Dünyaca ünlü fizikçi ve Matematikçi Arşimet ' in hayatı , buluşları ve çalışmaları hakkında kısa bilgiler.  Yurduna döndükten sonra matematik, fizik ve astronomiyle uğraştı.
 • Lütfen not alın. Arşimet ' in Buluşları Hakkında Bilgi.  archimedes buluşları nelerdir arkhimedesin buluşları pisagorun hayatı ve daha fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir