Ali Şir Nevai Kimdir? Edebi Kişiliği hakkında Bilmedikleriniz

Ali Şir Nevai Edebi Kişiliği

Nevaî’nin en önemli özelliği tam bir ülke ve dil aşkıyla Çağatayca’yı savunmasıdır. O, ömrü boyunca 30 küsür eser vermiştir. Beş mesnevi yazarak Hamse sahibi olmuştur. Ayrıca her şairin yapamayacağı bir şekilde aynı kalitede tam beş adet Divan düzenlemiştir. Bu divanlar ise Farsçadır. Nitekim Nevaî, beş adet de Çağatayca divan derleyerek bu açığı kapatmıştır. Her divanda yüzden fazla şiir olduğu düşünülürse Nevaî, Fars diline de enaz öz dili kadar yakındır.

Ancak Nevaî’nin en önemli eseri Muhakemet’ül Lugateyn isimli eseridir. Bu eserin Türkçe manası; “İki dilin karşılaştırılması”dır. Nevaî, Muhakemet’ül Lugateyn’nin giriş kısımda dünya üstünde 4 adet dil (Hintçe, Arapça, Farsça ve Türkçe) olduğunu savunur. Nevaî’ye göre:

1. Hintçe, en köklü dillerdendir ve onun karşılaştırması oldukça zordur. 

2. Arapça kutsaldır, kıyaslanamaz.

Ancak şair bir türlü Farsçanın neden Türkçeden daha üstün olduğunu anlamaya çalışır. Ona göre Farsça kutsi değildir ve Hintçe kadar da kadim deyildir. O vakit neden Türkçe terk edilip Farsça kullanılmaktadır? Bütün bu sorulardan sonra devam eden Nevaî, Farsçanın sözcüğü yapısını ve Türkçeyi kıyaslayarak, Türkçeyi üstün sayar. Ayrıca Farsçanın Türkçe kadar sözcük üretemediğini ve Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu eser boyunca örneklerle anlatır.

Nevaî’nin üstünden hassasça durulması gereken bir diğer önemli eseriyse Mecâlisün Nefâyis isimli şairler tezkiresidir. Bu tezkire de Nevaî’nin tanıştığı şairlerin yanında tanışmadığı şairleri de anlatması ilgi çekicidir.

Nevaî, tasavvuf ile de ilgilenmiş ve eseler kaleme almıştır. Mesnevileri de bu eserleri arasındadır.

Nevaî, ününü Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar taşırmıştır. Öyle ki Anadolu’da Nevaî taklidi şiirler yanında onun için yazılmış nazireler de vardır. Hatta Anadolu, Nevaî şiirlerini anlamak için sözlükler hazırlamışlardır ki bu sözlüklerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Nevaî o kadar ünlüdür ki Çağatayca dili artık “Nevaî Dili” olarak anılmaya başlamıştır.

Kısaca Nevaî, Çağatay dili için bir edebî yaratmakla kalmamış, Doğu Türkçesine de bir klasik dönem sunmuştur. Öyle ki bir çok araştırmacı Nevaî olmadan bir Çağatay dönemi tasnifi hazırlamamaktadır. Döneminde bu kadar hâkim olmasının sebepleri arasında yükseldiği rütbeler olsa da, Nevaî gene de diliyle de döneme damgasını vurmuştur bir âlimdir.


Ali Şir Nevai Edebi Kişiliği (Özet)

Ali Şir Nevâî yaşamı edebi karakteri ve eserleri. Hayatı:Nizâmüddîn Ali Şir Nevâî , 9 Şubat 1441 (H. 17 Ramazan 844) tarihinde Herat’ta doğdu.
XV. asırda yaşamış büyük Osmanlı Şairi Ahmet Paşa, XVI. Yüzyılda yaşamış ve Azeri lehçesi ile yazmış ünlü Fuzûlî, Ali Şîr Nevâî ’den etkilenmişlerdir. Edebi Kişiliği .
Valilik görevinden ayrıldıktan sonra bilim ve sanat konularında yoğunlaşan Ali Şîr Nevâî , 1501 senesinde doğduğu kent olan Herat’ta vefat etti. Ali Şir Nevai ‘nin Edebi Kişiliği .
Kısaca Nevaî , Çağatay dili için bir edebî yaratmakla kalmamış, Doğu Türkçesine de bir klasik dönem sunmuştur.  Ali Şir Nevai Kimdir? Tarık Buğra’nın Edebi Kişiliği .
Ünlü Türk şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai ’nin yaşamıyla Ali Şir Nevai ’nin Türkçemize bakış açısı ve edebi karakteri ile alakalı bilgiler.
Nevai , Türkçeyi edebi dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çağdaşlarına çatar.  Ali Şir Nevai , Hamse sahibi ilk Türk şairidir (hamse 5 mesneviden oluşur).
Ali Şir Nevai ‘nin Edebi karakteri ve Eserleri hakkında bir çok bilgi ve kaynak bulmak mümkün bu kaynaklardan siz yorulmayın diye biraz araştırma yaptık ve Ali Şir Nevai
Ali Şîr Nevaî . ( d. 9 Şubat 1441, Herat Ö. 3 Ocak 1501, Herat).  Edebi karakteri ve eserleri. Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenene Nevai bu dillerin edebi özelliklerini
Ali Şir Nevâî ‘nin dil konusunda çok duyarlı, ve bilgili bir kişiliğe sahip olduğu uzlaşılmaktadır.  17 3. Ali Şir Nevâî ’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri 3.1.
Ülkenin ve yönetimin içerisinde bulunduğu zor koşullara karşın Nevaî edebi çalışmalarını sürdürdü.  Böyle bir tip Ali Şir Nevaî ‘nin karakterine ve eğilimine uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir