5 Maddede Osmanlıda 18. Yüzyıl Islahatları (Osmanlı Tarihi)

18.Yüzyıl Islahatları belkide Osmanlı Devleti’nin en keskin yenilik hareketidir. Lale Devri ıslahatları olarak bilinen 18.Yüzyıl Islahatları, ilk defa batıyı örnek alan uygulamalarını içine alan uygulamadır. Bu yönüyle bakıldığında Osmanlı Devleti ilk defa batının üstünlüğünü kabul etmiştir. Islahat devri 1718 Pasarofça antlaşması ile başlar. Bu dönemde tahtta Padişah III.Ahmet, Sadrazamlık görevinde meşhur Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vardır. Osmanlı Devleti’nin değişen dünyaya ayak uydurmasını hedefleyen Islahatlar çöküşe engel olamasa da bir çok yenilikle yeni Türkiye’nin önünü açmıştır. 5 adımda Osmanlıda 16. Yüzyıl Islahatları..

Elçiler


Avrupa bürokrasine ayak uydurma düşüncesi ile III.Ahmet döneminde geçicide olsa Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmiştir. Böylelikle dış politikanın yönü daha ılımlı ve sorunsuz olması amaçlanmıştır. 18. Yüzyılın sonuna doğru ise, Avrupa’nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu.

Fabrikalar


1700’lü yıllarda başıyla birlikte Avrupa’da sanayi devrimi ve ağır sanayi atılımları hız kesmeden devam ederken, Osmanlı bunun çok gerisinde kalmıştır. Gelişen dünya ve değişen ekonomik şartlar Osmanlı’yı da sanayileşme konusuna yönlendirmiştir. Nitekim sanayileşme konusunda başarılı olamasada Yalova’da kağıt fabrikası, İstanbul’da kumaş fabrikası ve çini atölyesi açılmıştır.

Sanat ve Bilim


Osmanlı Devleti’nin matbaa ile tanışması biraz sancılı olmuştur. Eserlerin el yazması ile çoğaltılması bir kesim tarafından büyük bir rant kapısı olunca tabi ki matbaa “gavur icadı” olarak bir topluma kabullendirildi. 1727 yılında ise bu tabu yıkıldı ve matbaa Osmanlı Devleti’ne getirildi. Ancak el yazmacılar yinede mağdur edilmeyerek, dini eserlerin matbaa ile yazılması engellendi. Fransızca ilk kez okullarda yabancı dil olarak okutulmaya başladı. Sivil mimari gelişti. Birçok saray, köşk, kasır, çeşme , kütüphane yaptırıldı. Deniz Mühendishanesi açıldı. Doğu klasiği Türkçeye çevrildi. Resim ve minyatür de büyük gelişimler yaşandı.

Denizcilik


18.Yüzyıl denizcilik açısından da en çok gelişmenin yaşandığı dönemdir. Hendesehane açıldı. Denizcilik ve topçuluk dersleri verildi. Haliç, Karadeniz ve Ege Denizi’nde tersaneler yapıldı. İngiltere ve Fransa’dan gemi yapım ustaları getirildi.

Ordu


Osmanlı bozulan ordu sistemini canlandırmak ve disiplinli güçlü bir ordu oluşturabilmek için bir dizi kanunlar çıkardı. Buna göre; Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı ve Topçu ocaklarını modern usullere göre yeniden düzenledi. Humbaracı Ahmet Paşa orduda bölük , alay, tabur sistemini kurdu. Avrupayi tarzda subay yetiştirmek için Kara Mühendishanesi açıldı. Baron dö Tott Avrupa’dan getirtilerek yeni bir topçu ocağı kuruldu. Sürat topçuları adı verilen ocak kuruldu. Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkâm okulu açıldı. Nizam-ı Cedit adıyla bir ordu kuruldu. Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla bir hazine kuruldu.

Osmanlı İmparatorluğu kültürü, Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayanların ortak kültürüdür.

  • Ana Sayfa Yasam 5 Maddede Osmanlıda 18 . Yüzyıl Islahatları ( Osmanlı Tarihi ).  18 . Yüzyıl Islahatları belkide Osmanlı Devleti’nin en keskin yenilik hareketidir.
  • Ana Sayfa Yasam 5 Maddede Osmanlıda 17. Yüzyıl Islahatları ( Osmanlı Tarihi ).  Kimi ıslahatlar teoride kalarak gerçekleştirilemesede bir çok yenilik hayata geçirildi.
  • 5 ) Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların liderliğini ele geçirmek .  devleti güçlendirmeyi, toplumu geliştirmeyi amaçlayan 18 . yüzyıl ıslahatlarından da istenilen sonuç alınamadı.
  • Osmanlı Devleti, bu amaçla XVIII . yüzyılda Avrupa başkentlerinde geçici ve sürekli büyükelçilikler açtı.  XVIII .
  • 18 . yüzyıl ıslahatları ve 19.  Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması’ndan Patrona Halil İsyanı’na  Islahat Fermanı ile ilgili madde Paris Antlaşması’nda yer almıştır.
  • Osmanlı devleti’nde 18 . yüzyıl ıslahatları . Lale dönemi ıslahatları .  ilk kez,matbaa getirildi.Bu ıslahat , Osmanlı Tarihinde yapılan ilk teknik ıslahattır .
  • 17. 18 .19. Osmanlı ıslahatları . Anasayfa. 17. yy Islahatları .  5 . Osmanlı halkının bütününün can, mal ve ırzının korunması devlet güvencesine alınmıştır.
  • 18 . Yüzyıl Islahat Hareketleri.  Lehistan meselesi yüzünden 1768 1774 Osmanlı Rus Savaşı yapıldı.  Bu anlasma mevcut statükoyu muhafaza eden maddelerden ibaretti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir