29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anlam ve Önemi


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi konulu haberimizi okumaktasınız. 29 Ekim Cumhuriyetin ilanı Türkiye tarihi için bir dönüm noktasıdır.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nin açılışı ve Cumhuriyet bayramı Türkiye ve Kıbrıs’ta kutlanan bir milli bayramdır.Haberimizin detayında 29 Ekim hakkında bilgileri, 29 ekim neden kutlanır ve anlam ve önemi nedir gibi bilgilerin cevaplarını bulacaksınız.

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyetin ilanı

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun’a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve “Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplamıştır. Meclis Mustafa Kemal Paşa’yı ‘Meclis Başkanı’ seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, ‘vatan haini’ ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos’ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim’de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırmış ve “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz,” demiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti’nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette, Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

29 Ekim’in Bayram Kabul Edilmesi

2007 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Boğaziçi’nde patlayan havai fişekler

29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan’da karara bağlanmıştır. 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anlam ve Önemi

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin 29 Ekim 1923 ‘te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye ‘de ve Kuzey Kıbrıs ‘ta kutlanan bir millî bayramdır .

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir . 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk , cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku ‘nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

cumhuriyet bayramının önemi ile ilgili duygular, milli bayram kutlamalarında toplumsal paylaşımlarımızı artırmak için neler önerirsiniz, 29 ekim cumhuriyet bayramı neden kutlanır, 29 ekim cumhuriyet bayramı şiirleri, cumhuriyet bayramı ile ilgili yazı, cumhuriyet bayramı nedir, 29 ekim cumhuriyet bayramı kompozisyon, 29 ekim cumhuriyet bayramı’nın anlam ve önemi nedir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anlam Ve Önemi Özet Bilgiler

  • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim ’de ulusça, kıvançla kutladığımız bir milli gündür.Bu günde yurdumuzun hemen
  • Bayramı Anlamı ve Önemi , Cumhuriyetin ilanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri, 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu ve Cumhuriyetin Kabulü.
  • Cumhuriyet nedir?: Devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline cumhuriyet denir. Dünyadaki devletlerin çoğu cumhuriyetle yönetilir.
  • 29 Ekim anlam ve önemi .  29 Ekim 1923’te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır .
  • Türk Ulusu için en önemli günlerinden biri 29 Ekim ‘dir. Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen 29 Ekim Bayramı her yıl coşkuyla kutlanmaya da devam ediyor.
  • Bu adımı atarken de çok düşündü cumhuriyet nedir cumhuriyetin anlam ve önemi zaten aşağıdaki yazımızda  Yıl Nutku’nda, 29 ekimi en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
  • Tarih. Türkiye tarihi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anlamı ve Önemi , Cumhuriyetin ilanı.  Bu kısa açıklamadan sonra Atatürk’ün cumhuriyet ve devlet anlayışına değinelim.
  • 29 Ekim anlam ve önemi 29 ekim cumhuriyet bayramının anlamı ve önemi .  etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır .
  • Milli bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , son zamanlarda de her sene resmi merasimlerle kutlanır.  29 ekım cumhurıyet bayramının anlam ve onemi uzun.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir